(12.40 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já tady nehodlám dělat advokáta panu místopředsedovi Babišovi. To si samozřejmě musí odpovědět on sám na tyto otázky. Neříkám, že nejsou legitimní, zřejmě na ně třeba i odpoví. Ale myslím si, že je to od pana poslance Kalouska trošku nefér spojovat to s kampeličkami. Na jedné straně sám říká, že tento návrh zákona podpoří, že chápe, že je potřebná tvrdší regulace tohoto finančního trhu. Možná že to měl učinit sám už dřív, před dvěma lety, možná že by to učinil i dneska, kdyby byl ministrem financí.

Takže pane kolego prostřednictvím předsedající, trošku je to nefér takto to spojovat. Ale samozřejmě máte naprosto legitimní právo vznášet nějaké takové dotazy.

To, že je potřeba tvrději regulovat tento trh, je naprosto zjevné, potřebné. Samozřejmě je otázka, jak na to. Je tady předložen vládní návrh zákona, my jsme o tom diskutovali široce v rozpočtovém výboru. Samozřejmě Asociace družstevních záložen, těm se nelíbí ten poměr 1:10, nebo 10:1, toť otázka, nevím, jestli na to bude nějaký pozměňovací návrh. Vím, že asociace nějaký pozměňovací návrh sama připravovala, jestli se toho někdo chopí a osvojí si tento pozměňovací návrh, samozřejmě to bude otázka hlasování ve třetím čtení. Já se samozřejmě připojuji k tomu - i ve vztahu k Fondu pojištění vkladů, protože z něho odčerpaly kampeličky, bohužel odčerpaly z něj peníze, podstatné prostředky právě tím, co se v těch kampeličkách udávalo, právě těmi zlodějnami, když to takhle řeknu. Byly to zlodějny a ten fond je samozřejmě takový, jaký je, a pokud by tedy mělo dojít - a už to tady říkal i pan kolega Dolejš - k nějakému dominovému efektu - (Předsedající: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas!) - tak to je samozřejmě na pováženou, jaka by to potom vypadalo s Fondem pojištění vkladů. Tolik v kostře.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou pan poslanec Kalousek, poté pan ministr Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající, není to nefér. Já ten zákon samozřejmě podporuji, protože jsem měl skutečně velmi podobný, možná stejný připraven. Koneckonců ta iniciativa je tady od regulátora, což není Ministerstvo financí, ale Česká národní banka. Pokládám ten zákon za správný a samozřejmě, že jsem ho předložil, akorát že padla Sněmovna. Ale já jsem v tu chvíli měl úvěrové pohledávky tři stovky u Hegera za oběd, takže předpokládám, že i kdyby Heger byl ochoten restrukturalizovat, že by za to nechtěl legislativu.

Dnes jsme v jiné situaci. Dnes tohle předkládá člověk, který má 25 mld. úvěrů, a my v jeho vlastním zájmu, v zájmu věrohodnosti této instituce a v zájmu vlády bychom měli odstranit jakékoli podezření, že předkládá-li cokoli z retailové a bankovní legislativy, není zatížen svým soukromým zájmem 25miliardového věřitele. To je tak těžké pochopit pro vás pro všechny, co jste měli plná ústa konfliktu zájmů a boje proti korupci? Vždyť stačí jednoduchá věc a já tady o to pana ministra Babiše prosím, a o tom se nebude usnášet tato Sněmovna, zda by nemohl v zájmu transparentnosti zveřejnit restrukturalizaci úvěrů Agrofertu za poslední rok. Nechť si pak každý udělá obrázek, zda hrozí, nebo nehrozí konflikt zájmů. Třeba žádná nebyla, já nevím, ale pokud by některé české banky významně v posledních měsících restrukturalizovaly úvěry, pak by to bylo na pováženou. Pak by to tím korupčním rizikem bylo zatíženo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k faktické poznámce pana ministra Babiše. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já vám děkuji. Já myslím, že ten zákon se připravoval dlouho. Nechápu, proč to tedy pan poslanec Kalousek nedořešil. Zákon dělala Česká národní banka v koordinaci s Ministerstvem financí a na rozdíl od pana Kalouska jsem člověk, který věci dotahuje. Je to debata o ničem.

Prosím vás, pane poslanče Kalousku prostřednictvím paní předsedkyně, kupte si časopis Týden a choďte do rejstříku firem. Moje firma podle zákona tam dává výkazy každý rok do 30. 6. Porovnejte si poslední roky a uvidíte, jestli jsme restrukturalizovali, nebo nerestrukturalizovali. Pokud to nebude dostatečné, já vám osobně udělám prezentaci, nebo to tady můžu předvést. Já jsem si vědom této rétoriky, protože samozřejmě já jako bývalý volič pravice a pravičák - pozdravuji tady pana poslance Laudáta - jsem smutný, jak dopadla naše pravice, že nemá kromě antibabiš programu žádný program. A to je celý program TOP 09 a ODS, kopat do Babiše. Tedy je mi to líto. A znovu opakuji, rozkryji všechno, co budete chtít.

Celá státní správa byla zatížena minulé měsíce interpelací pana poslance Fialy o všech kontraktech skupiny Agrofert se státem. Samozřejmě když má někdo 300 firem, tak má různé kontakty se státem. Všechno bylo dané na papír a velice vstřícně k tomu myslím přistoupili i naši koaliční partneři, tak jsem zvědav, až příště bude někdo interpelovat nějaké spřízněné firmy některých poslanců, jak se k tomu státní správa postaví. Takže já určitě udělám, co bude potřeba. Myslím si, že nikdo není transparentnější než já. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře, za dodržení časového limitu. A nyní prosím faktická pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Náš program, pane ministře, není antibabiš, ale součástí našeho programu je boj proti korupci a konfliktu zájmů. A není věru naší vinou, že kam šlápneme, tam vyskočí Agrofert. To tak prostě je. A já s vámi souhlasím, byť jsem si nekoupil časopis Týden, ale četl jsem ho, že vaše firma je plně transparentní z hlediska obchodního zákoníku, tak jak zákonodárce vyžaduje od každé korporace, u které nikdo nepočítal, že její vlastník bude také první místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí. Pokud se vlastník takové korporace, která je zatížena 25 miliardami, stane prvním místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, tak si myslím, že veřejnost by od něj možná mohla chtít trochu větší transparentnost, než ukládá obchodní zákoník.

Vy jste řekl, že jste připraven udělat cokoli pro tu transparentnost. Já znovu opakuji jedno jediné: Kdekoli ve vašem stranickém tisku, a máte těch titulů hodně, zveřejněte prosím, jaké restrukturalizace úvěrových smluv proběhly mezi českými bankami a Agrofertem v posledním roce. Když napíšete žádné, budeme všichni šťastni. Když neproběhly žádné, tak nehrozí žádný konflikt zájmů. Ale ony možná třeba nějaké proběhly. Pak je třeba se ptát, proč proběhly a na základě čeho. Prostě tady ta transparentnost logicky musí být větší, abychom si byli jisti.

Podotýkám, že stále čekám na to, že mi potvrdíte, že byla jen sprostá pomluva, že jste se ptal na možnost úvěrování Agrofertu od Evropské investiční banky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a dále mám tady faktickou poznámku pana poslance Stanjury a poté pana ministra Babiše. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak od nás k tomu bodu zatím nikdo nevystoupil, ale když pan ministr Babiš se domnívá, že naším programem je antibabiš, tak ho chci ubezpečit že ne. Můžete být úplně v klidu. Naším programem je třeba jedna sazba DPH a vy jste to dneska při posledním bodě podpořil, takže vidíte, tady jsme nějakou programovou shodu našli.

Pokud je ovšem podpora Babiše programem vašeho hnutí, tak v tom se neshodneme, ale já vás z toho neobviňuji na rozdíl od nás. Byl bych rád, abyste... Tak si ten náš program přečtěte, a jestli je v něm něco antibabiš, tak mi to ukažte a případně řeknu ano, máte pravdu, tady jsme se vůči vám vymezili. Nic takového tam není. To, že vedeme rozpravu o návrhu zákonů a případně přinášíme pozměňovací návrhy a někteří z nás kladou dotazy podle mého názoru věcné po předchozí debatě a nedostaneme odpovědi, to už je realita, na kterou jsme si zvykli. Ale mohu ubezpečit vás, vaše kolegyně, vaše kolegy, že naším programem v žádném případě není antibabiš, a myslím, že to dokazujeme každý den.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Babiše. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, už naposledy. Pane Stanjuro, já jsem vycházel z deníku Právo, kde váš předseda měl nejlepší projev v historii ODS a byly tam titulky "bohatý Babiš, který mluví blbě česky". Tak to bylo v tom projevu a ten Babiš na vašem kongresu zněl často.

A panu Kalouskovi znovu: Ne, nežádal jsem Evropskou investiční banku. Dokonce tam chodí pan Gregor, takže Agrofert nemá úvěr od Evropské investiční banky. Má jenom od českých komerčních bank. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP