(12.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Mám k tomu ovšem, nemohu nemít, jako člen Poslanecké sněmovny jednu poznámku. A myslím si, že teď ji vznáším nikoliv z osobních důvodů, ale v zájmu transparentnosti a v zájmu věrohodnosti, kterou by instituce, jako je Poslanecká sněmovna a vláda České republiky, měla mít. Logicky si tento krok může někdo překládat jako krok, který je brutálně regulační vůči spořitelní a úvěrním družstvům, a proto, protože ten trh je do značné míry společný, je velmi vstřícný vůči bankám. Všichni víme, že předkladatel má minimálně 25 miliard úvěrů u bank. A pak je tady logická otázka, kterou kdejaký zlolajný jazyk může vznést - za jaké výhody, za jaké restrukturalizace svých nemalých úvěrů předkládá předkladatel tento návrh, který jednoznačně na trhu posiluje postavení bank proti spořitelním a úvěrním družstvům. Proti tomu je možná jediná obrana. Že předkladatel, který je současně vlastníkem konglomerátu, který má těch 25 miliard úvěrů, zveřejní, jak za poslední rok byly restrukturalizovány jeho úvěrové smlouvy u českých bank, a zda tedy existuje, či neexistuje riziko podezření, že toto předkládá ne z obavy před stabilitou retailové bilance České republiky, ale že to předkládá jako odměnu za restrukturalizaci svých úvěrových smluv.

Já to zdůrazňuji proto, že mi mimořádně záleží na tom, aby tento návrh zákona byl schválen. Pokládám to za správné. Ale právě proto, že to pokládám za správné, jsem připraven za to zápasit, jsem připraven to podpořit, tak bych rád, kdyby předkladatel z vlastní iniciativy dopředu odstranil jakákoliv podezření o možném konfliktu zájmů a možném korupční riziku. Doufám, že toho nechci tolik. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní mám s přednostním právem přihlášeného pana ministra financí Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem se lekl, že pan Kalousek něco předloží jen tak, ale ten jeho folklór je neuvěřitelný. To, že tady jsem nějaký vetřelec, to můžete poznat na různých týdenících, které to pravidelně píšou. Tak bych doporučoval Týden, tam jsem na obálce, že mám 25 miliard úvěru. To je tedy skutečně skandální na firmu, která dělá asi 230 miliard obrat. Pokud někdo rozumí, co to jsou oběžná aktiva cizí zdroje, tak ta bilance je asi plus šest miliard, to znamená, pokud si pan Kalousek přeje, abychom tady udělali prezentaci na úvěry, není to problém. Já s bankami nepřicházím do styku, mám tam náměstka za ČSSD pana Prose, to je jeho byznys, a ještě jsem se nikdy nezúčastnil díky tady panu poslanci Kalouskovi zasedání Bankovní rady a ani se nikdy nezúčastním, protože jak on říká, že mám střet zájmu i na záchodě, tak tam nepůjdu.

Takže ho můžu uklidnit, že české banky jsou strašně zdravé, jsou narvané penězi. Teď Evropská centrální banka vlastně nutí i banky Evropské unie, aby dávaly úvěry, tím, že vlastně euro depozit ne že dostanete úrok, ale musíte platit. Takže ho mohu uklidnit, že moje firma je v pohodě, má dokonce polštář asi 20 miliard, aby mohla čerpat, tzv. ukazovatel, nevím, jestli tomu rozumí pan poslanec Kalousek, debt ebitda je asi 1,3. Ale pokud o to bude někdo tady stát, tak samozřejmě rádi uděláme prezentaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pak zde eviduji faktickou poznámku pana Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane ministře, vy jste v permanentní obranné rezistenci. Myslím, že v tuto chvíli to vůbec nebylo zapotřebí. Vy jste mi nerozuměl. Já tady naopak vystupuji jako váš spojenec. Vy jste předložil návrh zákona, který já bezvýhradně podporuji, a kdybych měl ten čas, předložil bych ho také. Vím, že byl připravován ve spolupráci s Českou národní bankou, a je to správný zákon a má to tak být. A právě proto, že mi záleží na tom, aby ten zákon byl přijat a celospolečensky akceptován, tak je nezbytné eliminovat všechna podezření o konfliktu zájmů. Na tom přece není nic divného. Já nechci zveřejňovat ebitdy, do podnikání vaší firmy vám nemám co mluvit. Ale existuje tady pomluva a podezření - pardon, nevím, jestli je to pomluva - existuje tady častokrát zmiňované podezření, že za vstřícný postoj vůči českým bankám české banky vstřícně restrukturalizují smlouvy Agrofert. Toto podezření, kterému pravděpodobně nikdo z nás tady nevěří, ale znáte české investigativní novináře, lze snadno odstranit tak, že zveřejníte všechny novely svých úvěrových smluv, které máte vůči českým bankám za poslední rok. Pokud byly restrukturalizovány příznivě pro Agrofert, tak by pak mělo být řečeno proč, anebo tam zůstane ono podezření, že byly restrukturalizovány za tento návrh. A já si myslím, že v zájmu transparentnosti a boje proti korupci - já to od vás nemohu chtít a už vůbec to nechci projednávat v českém parlamentu. Myslím, že jako velký mediální boss máte šanci dostatečně velkou zveřejnit to vůči české veřejnosti a říci ano, nemusíte se bát, má bankovní legislativa se nijak nedotýká mé úvěrové angažovanosti vůči českým bankám. Já si myslím, že česká veřejnost a koneckonců kdokoliv si vzhledem k vaší velké úvěrové angažovanosti na straně jedné a na straně druhé vaší pozice ministra financí, kdo si je toho vědom, tak si takovou informaci zaslouží. To se přece nedá odbýt tím, že já tady předkládám bankovní legislativu a tady mám 25 miliard úvěrů a mezi tím je čínská zeď. Tak nám prosím tu čínskou zeď ukažte. Tu čínskou zeď nám nejlépe ukážete tím, že zveřejníte tu možnou restrukturalizaci nebo nerestrukturalizaci úvěrových smluv, což již nemůžete udělat jako ministr financí, ale můžete to udělat jako vlastník Agrofertu, vy jste tady v takové dvojjediné roli, a já vás o to prosím. Já vás o to prosím jako váš spojenec v rámci tohoto návrhu zákona, který chci, aby byl prosazen, ale nechci, aby ten zákon byl zatížen podezřením, že je za ním korupční motiv. Myslím, že jsem to snad vysvětlil dostatečně jasně.

V této souvislosti se vás, pane ministře, dovoluji zeptat, nejlépe to bude, když to jasně zazní na mikrofon. V bruselských kuloárech jsem zaslechl zcela jistě pomluvu, ale já bych rád, kdybyste to tady řekl, že to je pomluva, že to není pravda, že jste se na zasedání Ecofinu jako ministr financí významného reprezentanta Evropské investiční banky, což je banka v rámci evropské architektury, dotazoval, zda je možné, aby Evropská investiční banka úvěrovala Agrofert. Já to takhle slyšel. Rozhořčeně jsem to jako český občan odmítl jako pomluvu, ale docela bych rád, kdybyste to potvrdil, že to byla pomluva. Pak bychom možná byli klidní všichni.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou prosím pana poslance Votavu a potom pan ministr Babiš. Přednostní právo máte, ale faktická má vždycky přednost, pane ministře. Prosím, pane Votavo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP