(10.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tento krok, a to je také potřeba si uvědomit, zasáhne zejména ty, kteří mají velké výdaje s nákupem vstupních investic. A to nejsou ti tolikrát zmiňovaní advokáti. To jsou zemědělci, řemeslníci, automechanici a další, tedy ti, kteří podnikají třeba v zemědělství, v lesním a vodním hospodářství, kteří jsou řemeslníky. Je potřeba si také uvědomit, že živnostníci nemají některé výhody, kterým se těší ostatní, nemají jistou výši příjmů, nemají nárok na pracovní pomůcky, na odstupné, na omezené ručení za škodu, na placenou dovolenou, nedostávají příplatky za práci přesčas, nemají výpovědní lhůtu, nemají zaměstnanecké benefity. A ještě k tomu všemu, k riziku, které nesou, jim stát skoro každý rok mění podmínky pro podnikání. Naposledy si na nové změny osoby samostatně výdělečně činné musely zvykat od ledna 2014 a teď má přijít další změna.

Dámy a pánové, já se tady zastávám živnostníků a podnikatelů a není v tom nic zištného. Sám jsem byl celý život zaměstnancem, ale dobře vím a vidím, jak tito lidé riskují, co tito lidé musí dělat, aby se sami o sebe postarali, aby se uživili a uživili jiné. A je podle mě naprosto správné, když jim stát nekomplikuje život, nezatěžuje je dalšími povinnostmi a jejich riziko jim kompenzuje aspoň zjednodušením byrokracie a některými výhodami, jako jsou právě výdajové paušály.

Když jsem říkal o tom, že nevidím žádnou koncepci a žádnou cílovou představu v tom, co tady vláda předkládá, tak opravdu když se podívám i na další kroky, které vláda dělá, tak systémová logika jednání vlády v této věci je mi zcela nepochopitelná. Na jedné straně stát zvyšuje minimální mzdu - pan ministr Babiš také říkal, že neví, proč máme nějakou minimální mzdu -, vláda chce přidávat státním zaměstnancům, důchodcům, dotuje neprosperující odvětví, plánuje další dotace na kurzarbeit apod., ale na druhé straně bere peníze a komplikuje život malým podnikatelům, kteří vytvářejí nové příležitosti, kteří stát nic nestojí, ale starají se o sebe, starají se o druhé, kteří vytvářejí také nová pracovní místa, kteří nespoléhají na stát, ale vytvářejí hodnoty pro společnost. Tak proč budeme těmto lidem komplikovat život? Proč jim budeme tu malinkou výhodu, kterou mají a která je naprosto správná, a to jsou výdajové paušály, proč jim to budeme brát a proč jim budeme znovu měnit už tak komplikované prostředí, ve kterém se pohybují?

Pokud bychom chtěli, a v tom také souhlasím s panem ministrem financí, opravdu lépe a efektivně vybírat daně, tak by možná bylo lepší zrušit některé daně a zrušit ty daně, na kterých stát získá málo nebo jenom nepatrně víc, než kolik stojí jejich výběr. Abych uvedl příklad, to je třeba daň dědická, daň z nabytí nemovitostí apod. Cesta k lepšímu výběru daní ale nemůže být na úkor někoho. Poctiví podnikatelé nemohou být přece trestáni za neschopnost státu dobře vybírat daně.

Občanští demokraté nemohou podpořit omezení výdajových paušálů pro živnostníky a nemohou podpořit tento nový útok ze strany státu na živnostníky a drobné podnikatele. My v této souvislosti podáváme pozměňovací návrh, který bude velmi jednoduchý, nebo který je velmi jednoduchý. Tento pozměňovací návrh navrhuje vypuštění bodu týkajícího se omezení výdajových paušálů pro živnostníky. Myslím si, že když se přidáte k tomuto našemu pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě, tak významným způsobem vylepšíte celkově špatný návrh, se kterým tady Ministerstvo financí přišlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Nyní pan Radim Fiala s přednostním právem a poté řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Předseda klubu hnutí Úsvit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych také za hnutí Úsvit řekl, jaký je náš názor a postoj k návrhu zákona o daních z příjmů.

Vládní koalice nám předložila balíček opatření, která mají sociální povahu, a dále opatření, které zvyšuje daňovou zátěž živnostníků. Úsvit přímé demokracie vítá sociální opatření, která jsou součástí tohoto balíčku. Jsme pro zvýšení slevy na dítě, jsme pro slevu na dani pro důchodce. Naše hnutí ovšem nesouhlasí s částí novely zákona, která zvyšuje daňovou zátěž živnostníků. V našem volebním prohlášení, v našem volebním programu byl už před parlamentními volbami přímo bod, který se nazývá konec zvyšování daní. My samozřejmě nemůžeme tento zákon podpořit právě pro zvyšování daňové zátěže živnostníků. Jsou to lidé, kteří vzali odpovědnost sami na sebe, kteří si vydělávají peníze, a není to pro ně zvlášť v době krize a recese vůbec jednoduché, a teď jim znovu naložíme ještě další daňové zvýšení. Prostě ani u nich už není kde brát a my to podporovat nebudeme. Stane se jedině to, že se dostanou buď do šedé zóny, šedé ekonomiky, nebo že sníží objem svých prací, nebo že se dostanou do sociálního systému a na úřady práce, protože prostě pro ně bude daleko zajímavější pobírat sociální dávky než mít zodpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, starat se o to, aby měli zakázky, starat se o to, aby měli práci, aby dostávali za ni zaplaceno.

Vážení kolegové, kolegyně, správnou cestou je přece hledat prostředky pro správná sociální opatření v úsporách v řízení státu, v hospodářském růstu, a ne v kapsách živnostníků po šesti letech krize. Tam už nic není. To povede ke snížení výběru této daně u této kategorie plátců a zvýšení počtu lidí registrovaných na úřadu práce. Já zde za hnutí Úsvit přicházím s pozměňovacím návrhem, který je velmi jednoduchý, a já se ho pokusím zdůvodnit už teď a přihlásím se potom už jenom k němu v podrobné rozpravě. Já pozměňovací návrh odcituji: V čl. 1 se bod 41 ruší. To znamená, chceme, aby se zvyšující se daňová zátěž živnostníků okamžitě zrušila. Odůvodnění je jednoduché, částečně už jsem ho tady řekl a myslím, že už to není potřeba dále odůvodňovat. Ale znovu opakuji, pokud půjdeme cestou zvyšování daní, tak ta cesta nevede určitě k tomu, abychom naplnili příjmy státního rozpočtu, protože kde nic není, ani čert nebere! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Ještě s přednostním právem před kolegou Hovorkou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Pořád platí přednostní právo, i když se to některým kolegům nelíbí.

Já bych chtěl také zdůvodnit jeden z pozměňovacích návrhů, které jsme podali. A chci říct, že tady od vlády zaznívá, že nebude zvyšovat daně, tak kromě paušálů pro živnostníky, o kterých mluvil pan předseda, máme ještě jeden případ zvýšení daní v tomto návrhu a to jsou investiční fondy. Dovolte mi, abych zareagoval na důvodovou zprávu a na ty argumenty, které uvádí předkladatel, resp. vláda.

Vláda říká, že současný stav v oblasti zdaňování investičních fondů se částečně vymyká současnému trendu v oblasti mezinárodní spolupráce a boji proti daňovým únikům, jelikož naplňuje některé znaky škodlivé daňové soutěže dle kodexu chování pro zdanění podniků přijatého Radou EU, a cílem navržené právní úpravy zdanění investičních fondů je dosáhnout stavu, kdy investice prováděné prostřednictvím investičních fondů mají z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investicemi prováděnými individuálně. Předkladatel předpokládá pozitivní dopad do státního rozpočtu plus 100 milionů ročně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP