(10.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Protože vláda nechce šetřit a chce hodně utrácet, nemůže respektovat pozměňovací návrhy. Nebo dokonce žádné pozměňovací návrhy být nemusí. Ona nemusí nic navrhovat. Tady je platný právní stav, který by vstoupil v účinnost a každému člověku v České republice by snížil daňovou zátěž. Ale to by vláda musela mít politickou vůli šetřit a nesměla by chtít zvyšovat výdaje. Ona nemá politickou vůli šetřit, ona o tom umí pouze mluvit. Ale až budeme mít návrh státního rozpočtu, tak uvidíme, jak tam pan ministr Babiš úžasně ušetřil náklady. Já mu to nepopírám. Možná koupil levnější kotel, ale na druhé straně vyhodí 4 mld. na něco jiného. To je jako s těmi houbičkami a norkovým kožichem. Uvidíme, že vláda nechce šetřit a nebude šetřit. A protože nechce šetřit a nebude šetřit, tak holt daně musí zůstat takové, jaké jsou.

Zapomněli jsme na jednu variantu, kterou bych byl ještě ochoten podpořit. Kdyby vláda nechala daně, jak jsou, ale šetřila a snižovala o to deficit. Nikde není napsáno, že růst, z kterého se teď všichni radujeme, je tu nadlouho. Kdyby směřovala k vyrovnaným rozpočtům. Ale ona směřuje opačným směrem, tím méně může něco dělat s daněmi. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Neeviduji již žádnou přihlášku do znovuotevřené rozpravy, takže ji končím. Zeptám se, protože musím, zda je zde zájem o závěrečné slovo po opětovném ukončení rozpravy, ale předpokládám, že ne. Výborně. Zeptám se pana zpravodaje. Nemám zde žádnou poznámku, že by padlo cokoliv, co je hlasovatelné. Není tomu tak, výborně, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

U stolku zpravodajů zůstává pan ministr financí a zpravodajem je pan poslanec Rais. Nicméně prosím nejprve pana ministra financí, aby tento tisk uvedl.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl zařazen k projednání ve druhém čtení na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona je zejména reakcí na analýzu stavu daňových zákonů v návaznosti na legislativní procesy uskutečněné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, dále požadavky vyplývající z nutnosti naplnění obsahu relevantních bodů programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy, a to poskytnutí daňového benefitu ve formě zvýšené slevy na dani na druhé a další vyživované dítě a přijetí omezení vztahující se k možnosti uplatnění výdajů formou paušálů uplatňovaných u příjmů ze samostatné činnosti. Konečně také nezbytné vypořádání se s dosud neurčenými částmi zákona o jednom inkasním místě. V působnosti zákona o dani z příjmů se provádějí vybrané další změny, zejména v oblasti zdanění investičních fondů, úpravy související s návrhem zákona o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině a vybraná legislativně technická zpřesnění. Zároveň jsou do návrhu zahrnuty tematicky související změny provedené v zákoně o rezervách a v daňovém řádu, kde je dále navržena implementace některých dalších opatření navazujících zejména na boj s daňovými úniky a rozšíření elektronizace správy daní.

Účinnost je navrhována k 1. lednu 2015. Z důvodu zachování kontinuity oproti stavu před rekodifikací soukromého práva je pro vybrané změny navržena možnost aplikovat je pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Tento zákon byl v prvním čtení projednání dne 17. července 2014 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta na jeho projednávání ve výborech o 10 dní. Materiál byl na 12. schůzi rozpočtového výboru dne 3. září 2014 a zároveň bylo vydáno usnesení č. 115, kterým rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila tento vládní návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů uvedených v tomto usnesení, s čímž souhlasím.

Závěrem bych si vás dovolil požádat o projednání a podporu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně pozměňovacích návrhů přijatých rozpočtovým výborem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 252/2. Proto žádám, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych tady přečetl usnesení rozpočtového výboru z 12. schůze ze dne 3. září k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je to sněmovní tisk 252.

Po úvodním slovu náměstkyně ministra financí paní Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 252, schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou v podstatě uvedeny pod sněmovním tiskem 252/1, a dále mě výbor zmocnil, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, což tímto činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášek. První přihlášený je pan poslanec Ludvík Hovorka. Nejdříve přednostní práva: páni poslanci Fialové, nejdřív Petr, potom Radim. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Tento vládní návrh celkově, jak jsme slyšeli, zahrnuje více komplexních změn v dani z příjmů a snaží se v podstatě o velkou změnu systému výběru daní. Ale jestliže tady před chvílí mluvil pan ministr Babiš o tom, jak postrádá v daňovém systému koncepci, v těch předcházejících systémech, jak se ji tam bude snažit vnést, tak v tomto žádný jasný cíl a koncepci nevidím a není mně ani předkladatelům jasné, kam to směřuje a jaký cílový stav bude.

Nechci mluvit jenom negativně. Návrh obsahuje některé pozitivní věci, ale je tam řada problematických změn a také skrytých nebezpečí. Pokud by v návrhu nebyly problematické věci, ke kterým se za chvílí dostanu, tak občanští demokraté by určitě rádi podpořili vyšší slevu na dani na druhé a další dítě. Jsme v tomto směru pro podporu rodin a pro rozumnou rodinnou politiku. Samozřejmě bychom hlasovali také pro opětovné obnovení slevy na dani pro pracující důchodce, což ostatně předkládáme v jiné novele, ale nebudeme hlasovat pro tuto novelu, která chce důchody zdanit, protože pro to nevidíme žádný důvod a považujeme za absurdní postihovat důchodce, kteří mají vyšší příjmy. To je podle nás naprosto špatný princip a stát nemá tímto způsobem nikoho zvýhodňovat ani znevýhodňovat.

Co ale na tomto návrhu považujeme za nejhorší a pro nás naprosto nepřijatelné, je omezení paušálu některých živnostníků. Občanští demokraté možná podle toho vždy v minulosti pod tlakem různých ekonomických okolností nejednali, ale chceme a budeme stát na straně těchto lidí a usilovat o zachování stávající podoby výdajových paušálů živnostníků, protože to za prvé státu i jim významně zjednodušuje administrativu, šetří to živnostníkům peníze za účetní, daňové poradenství a umožňuje jim to, aby se věnovali svému podnikání. My jsme si dobře vědomi toho, že právě drobní podnikatelé a živnostníci mají podmínky pro svoji práci velmi složité, a obdivujeme, že jsou aktivní, jsou připraveni zkoušet nové věci, bojují se spoustou papírování, regulací, státními kontrolami, a ještě do toho jim tu věc komplikovat odstraněním výdajových paušálů považujeme za nebezpečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP