(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jakkoliv se jedná o závěrečná slova, tak zde mám žádost o uplatnění práva přednostního, a to od pana předsedy Kalouska a potom od pana předsedy Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, na vystoupení tohoto typu není možné nereagovat. Za prvé chci podotknout, že to, co je označováno za demagogii a sabotáž, je naprosto logický výhled, který je potvrzen tím, že Babišova a Sobotkova vláda naprosto nesmyslně rozhazovačně zvyšuje výdaje o desítky miliard korun. To, že jsme předpokládali, že po překonání nákladů, které poneseme s krizí, může mít veřejnost nižší daňovou zátěž - a také to zvýšení daní bylo plánováno jako přechodné - logicky předpokládalo, že v této době už bude krize překonána a budeme stavět hospodářský růst na zdravých základech, což se také stalo a já jsem tomu rád. Vláda z toho těží a já jsem tomu rád. My jsme zvýšili ony body u DPH v okamžiku, kdy jsme na druhé straně snižovali výdaje. My jsme museli ty nůžky přivírat z obou stran. A v okamžiku, kdy najednou vláda má o 40 mld. víc, které oproti výhledu chce marnotratně vydat, tak prostě pan ministr lže, když říká, že na to rozpočet není připraven, protože ono snížení daní je méně než oněch 40 mld. Vy prostě ty peníze vydáváte navíc oproti výhledu, nešetříte a říkáte: my můžeme ty daně nechat tak, jak jsou v platném právním řádu, protože na to rozpočet není připraven. Ne, rozpočet na to je připraven, ale vy na to nejste připraveni, protože chcete zvyšovat výdaje. My jsme výdaje nezvyšovali, my jsme je snižovali. To není žádná demagogie. My jsme ty nůžky přivírali z obou stran, vy je otevíráte z obou stran. Je to prostě prokazatelné na číslech vašeho ministerstva, pane ministře. Já tady, když cituji čísla a trendy, necituji nic jiného než čísla Ministerstva financí. Ale přiznám se, že to není ten hlavní důvod, proč jsem se přihlásil.

Přihlásil jsem se proto, že mi nevadí, pane ministře, pokud se v rámci politické diskuse v Poslanecké sněmovně navážíte do svých politických oponentů, tedy i do mě. Ale důrazně vás žádám: Přestaňte pořád a nekonečně nepravdivě, lživě a nespravedlivě urážet ty desítky a stovky poctivých lidí, kteří na Ministerstvu financí, na celní správě a na finanční správě udělali nekonečný kus práce v posledních letech! (Hovoří velmi emotivně.) V roce 2012 proběhla naprosto bezprecedentní transformace finanční i celní správy v České republice. Po dvaceti letech se podařilo prosadit efektivní transformaci - místo 199 finančních úřadů máme 14 finančních úřadů, místo trojstupňové soustavy máme soustavu dvoustupňovou plus vznikl speciální úřad pro velkoobratové a speciální konglomeráty. Obdobný proces proběhl v celní správě. Ta transformace, která je skutečně bezprecedentní - znovu opakuji, místo 199 finančních úřadů jich máme 14 -, proběhla bez jakýchkoli potíží. Ta transformace proběhla díky mimořádné profesionalitě a díky mimořádné pracovitosti lidí, kteří v těch strukturách pracují a kteří tu finanční a celní správu řídili, a řídili ji impozantně, řídili ji s řadou mezinárodních uznání, z nichž řadu jste už vyhodil, ale pořád tam zbyly ještě poslední zbytky profesionálů, kteří ne kvůli vám nebo kvůli mně, ale kvůli České republice a kvůli službě, které věří, tu práci dělají. A přestaňte je urážet! Nemáte na to právo!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, potom pan vicepremiér.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jenom pár věcných připomínek nebo komentářů k závěrečnému slovu pana ministra. Říká, že tři sazby taky nevidí rád, v tom se shodujeme. Říká, že když se mění ty dvě sazby, které dneska máme, že jsou stejné administrativní náklady. To si myslím, že není pravda. Dneska ty softwary jsou všechny - a já jsem o tom mluvil včera - nastaveny tak, že změníte parametry, kdežto když zavádíte novou sazbu, tak musíte změnit software a musí tam ten nový parametr těm, kteří ty účetní softwary používají, zavést. To jsou ty administrativní náklady, které jsou spojené s třetí sazbou. Změna dvou sazeb je v zásadě věc několika okamžiků.

Pan ministr mluvil o tom, že chce zlepšit výběr daní, a to je bezesporu cíl, který je správný a ve kterém nejsme v rozporu. Sám včera označil tu novelu za sazbovou, to znamená bavíme se o sazbách, nebavíme se o těch nástrojích a opatřeních, které vláda připravuje na to, aby se zlepšil výběr daní. Proto jsme navrhovali změny sazeb. Ten náš první návrh, který přednesl pan předseda Fiala, to znamená snížení základní i snížené sazby o jeden procentní bod, určitě nebude činit výpadek 40 mld. ve státním rozpočtu. Při tom plánovaném růstu HDP o 3 %, taky jsem o tom mluvil včera, se předpokládá, že zhruba jedna třetina, zhruba 40 mld., budou vyšší daňové příjmy v příštím roce než v letošním. To znamená prostor tam bezesporu existuje a je věcí politického rozhodnutí, zda chceme snížit rozdíl mezi příjmy a výdaji, nebo ne, a je to legitimní politické rozhodnutí. Nicméně si myslím, že prostor tam prostě existuje. A ten návrh není v žádném případě sabotáží, ale je realistický, protože nenavrhuje a neprognózuje výpadek 40 mld. v okamžiku, kdy bychom měli sazby 20 a 14 %.

Pan ministr říká, že by bylo fajn, kdyby byla jedna sazba, že by klidně navrhl sazbu 5 % od 1. ledna 2018. Já vím, že žertuje, že ví stejně jako já, že základní sazba nemůže být nižší než 15 %. To znamená nemůže být 5 %. A za nás, za občanské demokraty, říkám: Pane ministře, jestli připravujete návrh zákona, který bude zavádět jednu sazbu DPH ve výši 15 %, protože nižší být nemůže podle evropských pravidel, a účinnost bude od 1. ledna 2018, jak jste mluvil, tak my jsme připraveni o tom jednat a jsme připraveni to podpořit, přestože to je až po datu, kdy skončí tato vláda. Je to účinnost až po příštích parlamentních volbách. Myslíme si, že je to dobře, a pokud jsme schopni se na tom shodnout třeba v průběhu příštího roku nebo roku 2016, tak od nás hlasy k tomu získáte. A nebudeme argumentovat tím, že to je past či sabotáž na některou z příštích vlád, že stejně nevíme, jak ta vláda bude vypadat. Pokud jste to myslel vážně, tak za nás říkám, že jsme připraveni na tom spolupracovat a jsme připraveni ten návrh podpořit i s tou účinností od 1. ledna 2018. My jsme také ve svém programu navrhovali postupné sbližování, a postupné - když si řekneme, že je to za tři roky tak to vyhovuje tomu slovu postupně. Takže pokud jste to myslel vážně, tak určitě ano.

A myslím si, budeme o tom mluvit ještě při třetím čtení - zkuste se skutečně zamyslet nad těmi sazbami 20 a 14 % i nad těmi důvody, které nás k tomu vedly, kdy jsme tady vedli velké polemiky o výpadku kvůli zavedení druhého pilíře. A zase, to nejsou žádná opoziční čísla, jsou to čísla Ministerstva práce a sociálních věcí a výpadek je mnohem nižší, a přitom výběr DPH je mnohem vyšší za rok 2013, tak 2014.

Současně chci říct, že je dobře, že už v letošním roce a pro příští rok je prognózován lepší hospodářský růst, než jsme si mysleli my třeba v roce 2012 nebo na začátku roku 2013, ale přece nikdo z nás nevěří, že to je zásluha této vlády. Taky nechci tvrdit, že je to zásluha minulé vlády. Je to zásluha těch, kteří podnikají, kteří tu krizi zvládli a kteří v této chvíli pomáhají tomu, že česká ekonomika roste. Takže si myslím, že se nemáme předhánět v tom, který ministr či která vláda tomu přispěli. Ano, já tomu věřím, levicoví politici věří tomu, že vláda je schopna sama zabezpečit ekonomický růst. My tomu nevěříme, my si myslíme, že ekonomický růst zajišťují naši podnikatelé, naši živnostníci, naši zaměstnavatelé.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dám slovo panu ministrovi financí. Jenom ještě upozorním, že v rámci bloku omluv jsem četl omluvu pana místopředsedy Bartoška z pracovních důvodů na celý den. Není tomu tak, omlouvá se pouze na odpolední jednání, takže prosím o opravu.

Nyní má slovo pan vicepremiér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP