(17.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Zítra ráno máte šanci to znova navrhnout a my budeme určitě pro zařazení toho bodu a klidně se domluvte, že to bude ve čtvrtek od 18, když budeme mimořádně jednat i ve čtvrtek od 18. hodiny, a může to být bod, který bude poměrně jednoduše vyřízený, protože my všichni členové volebního výboru máme stanovisko Parlamentního institutu, že to je flagrantní porušení zákona. A chci jenom připomenout kolegům, kteří ty informace nemají, že tu schůzi nesvolávala opozice, neiniciovala opozice. Bohužel se nekonala.

Tak to aby ta rozprava byla jakoby úplná o tom, kdo má, nebo nemá přednostní právo, jaké pravomoci mají předsedové výborů či místopředsedové výborů nebo předsedové naší parlamentní komory nebo místopředsedové. My to opravdu vnímáme jako útok na demokratická práva menšiny, přestože vás to nebaví a připadá vám, že tady zbytečně ztrácíme čas. Ale je to reakce na to, že naše návrhy prostě leží, leží, leží a neprojednávají se. Musím spravedlivě podotknout, že asi na předpředpředposlední schůzi jsme se domluvili a na grémiu Sněmovny jsme zařadili tzv. opoziční okénko. Dostali jsme čtyři hodiny, nicméně debata k našemu prvnímu návrhu zákona byla tak živá, že jsme ji ani nestačili ukončit, takže ten bod už máme přerušen - tři měsíce? Máme přerušen bod poslaneckého opozičního návrhu v prvém čtení tři měsíce. A jsem si takřka jist - a rád bych se mýlil a pokud se mýlím, budu rád -, že na této schůzi se na to opět nedostane.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Stanjurovi s přednostním právem a teď tu mám tři faktické poznámky a jedno přednostní právo. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v rámci zachování objektivity musím nyní dát za pravdu předřečníkovi panu kolegovi Stanjurovi. Máme jako opoziční strana bohaté zkušenosti s tím, co on tady říká, že opoziční návrhy zákonů tady řadu měsíců stojí ve frontě neprojednány, nezařazeny, případně vyřazeny. Z některých, v podstatě ze všech minulých období této Poslanecké sněmovny se některé naše návrhy zákonů jako opoziční poslanecké návrhy projednávaly, byť předložené v prvním půlroce funkčního období, až v půlroce posledním, a některé se ani dokonce nestihly doprojednat. Takže jsme tady byli svědky projednávání např. čísla tisku 56, kde v okolí toho jednacího dne byla čísla tisků 987, 1052, a tak podobně. Jakoby náhodou to byly tisky opoziční, najmě tedy komunistické, jakoby náhodou v té době to byly pravicové vlády ODS, TOP 09. Takže má pan kolega Stanjura pravdu. Ano, toto zacházení s opozicí je zde zřejmě obvyklou normou. Já bych poprosil, abychom se soustředili na to, že tady jsou nějaká pravidla, abychom se podle těch pravidel nadále chovali a řídili, abychom si je nevykládali účelově.

A ještě v jednom má pan předseda Stanjura pravdu. Prostě přednostní právo není něčí výsada nebo něčí vlastnictví. Přednostní právo je šance, která je dávána především opozičním poslaneckým klubům, aby alespoň někdy mohly vyjádřit svůj názor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Za prvé to, co říkali předřečníci o tom, jak je to s klubem, to není pravda, prohlašuji to s plnou odpovědností, prostě to není pravda. Neříkám, že lžou, vyřídím si to s nimi sám.

Ale co je podstatné. Pan Stanjura se mýlí anebo si protiřečí, když říká, že zrušením přednostního práva by byla poškozena opozice. Neboť vy jste sám řekl, že těch přednostních práv má koalice víc. Čili kdybychom je zrušili, byla by poškozena koalice. A tady už zaznělo, myslím, že omylem, že někteří poslanci jedné koaliční strany hlasovali, o čem nevěděli. A pane Stanjuro, já se vás ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Oni vaši poslanci neumějí mluvit? Oni se neumějí přihlásit do rozpravy, že za ně musíte mluvit jenom vy a pan Fiala, nebo zejména vy? Oni to opravdu neumějí? Vy nemáte společné stanovisko, které by mohli přednést taky oni? I kdybyste chtěli obstruovat a bylo zrušeno přednostní právo a vystoupili všichni členové opozice, neschovávali se v lavicích a mluvili normálně, tak byste obstruovat mohli. Tady není žádné omezení menšiny. Podívejte se, jak chodí Bundestag. Tam byste mohl mluvit o omezení menšiny. Víte, jak chodí Bundestag? Jestli víte, tak to prosím vás řekněte tady na mikrofon, jestli budete chtít. Děkuji.

Ostatně soudím, že přednostní právo má být zrušeno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak teď nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák... Pardon, pan poslanec Faltýnek měl přednost, omlouvám se panu poslanci Jandákovi. Po něm pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Já se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Stanjurovi, kterého si vážím - teď ho tedy nevidím, jo, je tady. Víte, ono je to podle mého názoru - není to žádný útok na demokracii. Ale já jsem změřil časově vystoupení pana kolegy Stanjury. Mluvil 12,5 minuty. Podle mého soudu opakoval šestkrát dokola - a já vím a prosím, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nereagujte na to mé vystoupení, moc vás o to prosím, je to jenom faktická poznámka - podle mého soudu se to dalo prostě říct za dvě minuty. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Teď už dříve zmíněný pana ctěný kolega Jandák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Tady jste, kolegové, viděli v praxi, co je to přednostní právo - pohladil mě.

Ne, já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Prosím vás, zklidněte se a podívejte se, co je za bod, o dani z přidané hodnoty. A potom, kolegové, za 35 minut začíná nejdůležitější schůze tohoto minimálně desetiletí, tak abychom to neprošvihli. Děkuji vám mockrát.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Už za 24, pane kolego. Děkuji panu poslanci Jandákovi.

Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že to je oblíbená metoda, nejdřív se omluvit, pak urazit protivníka a pak ho slušně požádat, aby nereagoval. Možná jsem to mohl říct za dvě minuty. Ač se bude pan poslanec Komárek divit, jdu opět hájit své poslance. A prosím vás, pane poslanče, neurážejte je, prostřednictvím pana místopředsedy. Dneska už vystoupila řada našich poslanců, dalších bodů bude řada. Klidně si najděte procentuálně, kolik poslanců z našich řad vystupuje k bodům jako zpravodajové a s odbornými návrhy a s pozměňovacími návrhy a kolik z vašich řad. A klidně se trefujte do mě a říkejte, že jsem mluvil blbě, že jsem lidový bavič, že jsem moc dlouhý a neměl jsem mluvit dvanáct minut, ale dvě. Ale neurážejte mé kolegyně a kolegy. Minimálně dneska vystoupil pan kolega Zahradník se vstřícným projevem k návrhu ze strany sociální demokracie, vystoupila má kolegyně Jana Černochová, dnes oceněná jako nejlepší starostka na Pražském hradě v rámci statutárních měst, vystupují další.

A právě proto, když říkáte, že nebudou přednostní práva, tak bude všechno podle většiny. A já to respektuji. Program bude podle většiny, body za sebou. Dneska jsme viděli, jak ministr vnitra řekne: já jsem pro ten bod, pak pro to nehlasuje. Nebudeme o tom bodě mluvit. A protože Jana Černochová to navrhla a už nemohla reagovat na vystoupení v souladu se zákonem, tak pak musí nastoupit předseda klubu. Nebo nemusí, ale může! A já chci bojovat za své poslance a poslankyně. Vám se to může nelíbit, ale prosím vás, jenom neurážejte. Oni se za nikoho neschovávají, nemlčí, vystupují často a kvalifikovaně. Klidně se trefujte do mě, já to unesu!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda, po něm, pokud už nebudou faktické poznámky, s přednostním právem předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom zareaguji taky na pana kolegu Komárka, který tedy, nevím proč zrovna dneska, tu debatu zavedl sem v dani z příjmů, jestli je to nějaká vládní obstrukční strategie nebo co je tím cílem. Ale proč existuje ve Sněmovně přednostní právo předsedů klubů a od minulého volebního období i předsedů politických stran? Protože vláda, a to z Ústavy, stejně jako prezident republiky, a to z Ústavy - a dobře víte, že když přichází prezident republiky, tak kvůli němu přerušujeme schůzi úplně a na něj nereaguje nikdo - tak vláda má toto přednostní právo. Aby toto přednostní právo vlády, které je ústavním právem, bylo vyváženo, proto bylo do jednacího řádu dáno právo opozice, předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. Aby přednostní právo vlády bylo vyváženo. To znamená, prosím pana kolegu Komárka, než bude tady chodit s těmi výzvami - přednostní právo má být zrušeno -, aby první přišel s novelou Ústavy. Pak se o tom můžeme bavit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP