(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Dále tu mám faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nebudu potřebovat dvě minuty. Jenom se chci zjistit, že jsem slyšel dobře, jestli pan poslanec Dolejš říkal na mikrofon, že vláda plní deset let programový cíl Komunistické strany Čech a Moravy. Tímhle on začal, a pokud je to pravda, tak je to spíš pro zamyšlení na vládní poslance. Pokud jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám, není v tom zlá vůle. Ale já jsem tu větu slyšel a úplně se mi nechtělo věřit, tak jsem se radši přišel zeptat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Dolejš s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Slušně byl položen dotaz, je slušné odpovědět. Neříkám, že vláda se odvolávala na náš názor, který je opravdu deset let a více starý, že by se nepřímé daně neměly příliš zvyšovat. Ale fakticky tomu tak je, takže tento souběh uvažování je nepochybně hoden pozornosti. A nemyslím si, že nás musíte líčit v roli jakéhosi Járy Cimrmana, který inspiruje kdekoho.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Dolejšovi. S řádnou přihláškou do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, základním smyslem přeřazení léků do snížené sazby DPH bylo snížit náklady zdravotního pojištění a samozřejmě také náklady lidem na doplatky na léky. Současně se do té desetiprocentní sazby zařazuje i počáteční a pokračovací dětská výživa pro děti do tří let věku.

My jsme ještě konzultovali na zdravotním výboru s panem předsedou s profesorem Vyzulou, že by bylo velmi vhodné, aby v té desetiprocentní sazbě byla i speciální výživa pro skupinu lidí s alergií na fenylalanin a na celiakii, na lepek. A je to z toho důvodu, že v podstatě pro tyto lidi, kteří mají vrozenou alergii na tyto látky, neexistuje žádný lék, který by jim pomohl a který by jim vlastně umožnil kvalitní přežívání.

Z toho pohledu jsme jednali s paní náměstkyní Hornochovou na Ministerstvu financí a byla určitá vstřícnost v tom, že by bylo možné uvažovat o tom, že základní suroviny pro výrobu těchto potravin, například bezlepková mouka, v případě té druhé skupiny se o tom uvažuje, nebo se o tom jedná, by bylo možné zařadit do této desetiprocentní sazby daně, což by byla obrovská úleva pro tuto nepříliš velkou skupinu lidí, kteří skutečně nemají jinou možnost, jak dosáhnout kvalitního života, než mít přístup k těmto potravinám, a často za to platí velmi vysoké částky peněz. Bylo nám přislíbeno, že by bylo možné připravit tento návrh do následující novely daně z přidané hodnoty, kterou budeme projednávat ještě na této schůzi.

Zatím jsem vás chtěl o tomto informovat a přimlouvám se za to, aby se u těchto skupin dětí postupovalo podobně jako v případě té počáteční a pokračovací výživy pro děti do tří let věku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S další řádnou přihláškou do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem v roce 1986 byl součástí jakési delegace v tehdejším gorbačovovském Rusku. Tehdy tam byla prohibice. Téměř úplná prohibice. (Veselá reakce v plénu.) Teď nenarážím na náš suchý zákon v parlamentě, prosím vás, nebojte se. Ale tam jednou za čas přišla do obchodu zásilka ne vodky, vodka nebyla vůbec, ale takzvané nastojky, což byl suchý líh, ne, byl to mokrý líh, ve kterém byly rozpuštěny nějaké houby nebo něco podobného. Bylo to krajně nechutné, ale ti Rusové tehdy nic jiného neměli. A já jsem si tedy, přiznám se, stoupl do fronty. Táhla se okolo tří, čtyř, pěti bloků. No a když jsme po šesti hodinách přišli na řadu, viděli jsme, že tam byla ještě fronta jiná. Ta stála z druhé strany. To přicházeli ti důležitější a lepší, ti činovníci, a brali si tu nastojku po celých bednách, zatímco chudák běžný Rus nebo běžný návštěvník Moskvy si mohl vzít jenom jednu flašku toho hnusného pití.

Proč to říkám? Ví to někdo? Jistě to víte. Narážím na tzv. přednostní právo. Debata k tomuto bodu začala více než před hodinou a první řádně přihlášený řečník se dostal ke slovu po více než hodině, co si pánové - myslím, že tam nebyla žádná dáma - nadaní takzvaným přednostním právem, což je podle mého velice nedemokratická záležitost, tady vyměňovali předvolební vzkazy. Chápu, že opozice tuto tribunu, toto přednostní právo - už vidím, že se hlásí další z nositelů přednostního práva - ale já, protože jsem proti tomu, můžu udělat to, čeho zneužívá taky opozice - a já to taky umím, pane Stanjuro nebo pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího -, mluvit třeba hodinu nebo dvě. Já nemusím k tomu mít čtení nějakého zákona nebo nějaké zábavné knížky, já to dokážu dokonce sám. A když chci upozornit na něco, co považuji za nespravedlivé, tak na to prostě upozorním.

A já upozorňuji na to, že tzv. přednostní právo je hrubým způsobem zneužíváno. Osobně si myslím, že zákonodárce, když ho měl na mysli, měl na mysli rozumnou věc. Chtěl, aby členové vlády, předsedové stran, předsedové klubů se mohli vyjádřit za vládu, za svůj resort, případně za svůj klub. Dnes ale nositelé přednostního práva jsou takovými lidovými baviči. Oni si uspořádají forbínu. Víme všichni, že Voskovec a Werich pořádali forbíny, které byly velmi zábavné, leč tato forbína většinou zábavná není, a dokonce ani novináři ji občas neposlouchají. Do té forbíny řadový poslanec vstoupit nemůže.

Prosím vás, to není kritika opozičních řečníků. Přednedávnem, pokud si ještě pamatujeme, vystoupil zcela mimo pořad, mimo smysl této schůze pan premiér s přednostním právem ohledně dětí, které jsou uneseny-neuneseny v Norsku. Já neříkám, že to není důležité. Ale bylo to zcela mimo pořad. Bylo to zcela mimo logiku této schůze a díky tomu, že někdo má přednostní právo a někdo nemá, a ten kdo má přednostní právo, může vystupovat mimo logiku a mimo čas a prostor, tak se k tomu bohužel nemohli vyjádřit ani ti poslanci, které to zajímalo. Muselo být použito triku, kdy pan předsedající umožnil vystoupit místopředsedkyni klubu, ačkoliv byl předseda klubu přítomen. Předsedové klubů odcházeli, přicházeli, aby mohli umožnit toto znásilnění jednacího řádu. Ano, znásilnění jednacího řádu, pokud ho znáte. Já se obávám, že ho neznáte, protože má být stanoveno pořadí místopředsedů, ve kterém mají vystupovat, a nemá to být tak, že se vyvolává ten nebo onen místopředseda. Pokud mi nevěříte, najděte si to, je to poměrně jednoduché.

Nuže já samozřejmě vím, že toto by se mělo změnit. Teď to změnit nemůžu. Já se můžu hlásit do rozpravy jako řadový poslanec, tedy poslanec druhé kategorie, můžu využívat institutu faktických poznámek, což taky můžu dělat donekonečna, ale je to trapné. My nemáme prostě v tom jednání žádná spravedlivá pravidla.

Já bych to rád změnil. Ale v této chvíli vyzývám všechny vlastníky přednostního práva, aby se chovali jako džentlmeni. Já, když mám nějakou výhodu - pokud si pamatujete, byly aféry s majáčky, že ministři, bylo to v 90. letech, houkali, svítili, jezdili jako blázni, (nesouhlasný hluk v sále), samozřejmě veřejnost to kritizovala a dnes už ministra s majáčkem skoro nepotkáte, protože si uvědomili, že to jde i bez nich. Debata ve Sněmovně jde i bez přednostního práva. Samozřejmě pokud potřebujeme prodat něco naprosto důležitého, zásadního, vyjádřit stanovisko klubu, vyjádřit se k ohrožení demokracie a podobně, využívejme ho, nebo využívejte ho, já ho nemám. Kdybych ho měl, tak bych ho nevyužíval, protože nemám rád žádné nezasloužené výhody. Nemám je prostě rád a toto je nezasloužená výhoda. Tady nebyli zvoleni poslanci řadoví a poslanci s přednostním právem. (Nesouhlasný projev pléna je intenzivnější.) Jasně funkcionáři klubů a stran v odůvodněných případech mohou toto právo použít. Vy je používáte v naprosto neodůvodněných případech.

Nechtěl jsem zdržovat, ale - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP