(16.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Že to jde - tedy nedanit - víme. Při vší úctě k vinařům, vinaři mají na rozdíl od ostatních výrobců alkoholických nápojů nulovou daň z alkoholu. A exministr financí pan Kalousek léta nedanil hazard. V tomto ohledu pan Kalousek skutečně nekecal a makal. Miliardářům dával, chudým bral a v tomto ohledu mu na ruku šla téměř celá Poslanecká sněmovna. Je jasné, že miliardáři ovládající hazard anebo vinaři mají silnější páky než kojenci, ale když už má u nás v České republice přednost hazard a alkohol, tak se na to ti, co toto podporují, zkuste dívat třeba tak, že podporou dětí či prodloužením života seniorů podporujete více gamblerů a pijáků alkoholu. Snad se vám podpora kojenců a nemocných, o kterou Úsvit usiluje, vyjeví v příznivějším světle. V každém případě nulová DPH na dětské pleny, kojeneckou výživu nebo léky naší zemi neuškodí tak jako nezdaněný hazard bez kontroly, rozlezlý po celé republice jako mokvající morová rána.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a dalším s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Radim Fiala a po něm pan poslanec Petr Fiala. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já už bych teď jen stručně zopakoval, jaké je stanovisko hnutí Úsvit k návrhu tohoto zákona. My obecně nepodporujeme třetí sazbu daně, ať je jakákoliv, ať je 10 %, nebo kolik chcete, protože to samozřejmě zvyšuje byrokracii, administrativu a každé zvyšování administrativy a byrokracie a různých výjimek znamená nepořádek v daňovém systému. Z tohoto pohledu to pro nás není samozřejmě dobře. Dále se také nedá říct, že jde o prorůstové řešení této věci. Prorůstové řešení podle našeho názoru by bylo například snížení obou sazeb daně o jeden procentní bod, což by mohlo alespoň zvýšit poptávku. Podle nás je to krok populistický, trochu nedomyšlený, ale nicméně sociální. Je to krok směrem k lidem, kdy si dokážu představit seniory, kteří přemýšlejí, jestli z toho finančního balíčku, co mají, se rozhodnou pro to, že si půjdou koupit jídlo, léky, anebo zaplatí nájem. A tuto situaci musíme řešit. To je také důvod, proč hnutí Úsvit tento návrh zákona o DPH a 10procentní DPH na léky, knihy a jiné komodity pro život důležité podpoří.

Jiná věc, na kterou chci dnes upozornit, je to, jestli si vláda uvědomuje rizika, o kterých jsem zde dnes mluvil. To znamená, jestli si uvědomuje to, že dojde ke zvýšení administrativy, byrokracie, že možná dojde i k většímu nepořádku v daňovém systému. A hlavně, jestli si uvědomuje, že dojde k výpadku příjmů státního rozpočtu. Pokud ano a dokáže to řešit, tak jsem klidný. Znovu opakuji, hnutí Úsvit tento návrh zákona podpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane předsedající, dámy a pánové, přestože mi chtěl pan poslanec Hájek upřít morální právo tady diskutovat k DPH kvůli splátkovému kalendáři Občanské demokratické strany, o kterém víte jenom díky tomu, že naše financování je mimořádně otevřené a transparentní a že o něm mluvíme otevřeně na veřejnosti (tlumený smích v sále) a jdeme v tom příkladem jiným politickým stranám a novým hnutím, o jejichž financování toho zase tolik nevíme, tak já přesto ponechávám tady tu poznámku stranou, jak víte, tak jsem na ni ani bezprostředně nereagoval, a pokusím se vrátit se k podstatě věci, a to je daň z přidané hodnoty, a říci několik poznámek k tomu, co zde vláda předložila. A také k pozměňovacím návrhům, které jsem za Občanskou demokratickou stranu zase předložil já.

Pokud vláda používá k řešení sociální politiky daně a daňový systém, a to je zjevně tento příklad, tak je to postup špatný. Sociální politiku přece nemůžete dělat pomocí daní. Daňový systém není nástroj k sociální politice. K sociální politice máte určeny jiné nástroje, které jsou mnohem účinnější. A pokud chcete opravdu pomoci, a to je zřejmě záměr třetí sazby DPH, pokud chcete opravdu pomoci rodinám s nižšími příjmy, nebylo by třeba náhodou lepší opatření udělat něco na podporu zaměstnanosti? Ale to by nebyly ty recepty, které socialistická vláda tady předkládá nebo realizuje, jako třeba navýšení minimální mzdy, ale naopak by to znamenalo snížit cenu práce, snížit odvody na sociální pojištění, za zaměstnance, aby klesla nadprůměrně vysoká cena práce, a cena práce je u nás nadprůměrně vysoká. Aby se zlepšily podmínky pro vytváření pracovních míst a aby popřípadě vzrostl i prostor pro zvyšování mezd.

Vláda tady předkládá návrh, který zavádí nový prvek v systému, další, třetí sazbu daně z přidané hodnoty, a to zrovna na nějakým způsobem vybrané věci, jako jsou léky, knihy a dětská výživa. Čeho se tím dosáhne? Dosáhne se tím toho, že náš daňový systém, který už je teď velmi komplikovaný a nepřehledný, tak bude ještě komplikovanější a bude ještě méně přehledný. A navíc občané a podnikatelé, kteří se sotva stačili adaptovat na poslední změny, budou muset čelit změnám dalším. A na tom celém, co tady předkládáte, není nejhorší to, že státní rozpočet přijde ročně o 3,3 mld. korun, ale nejhorší je dopad na podnikatele, na plátce daně, kterým vzniknou nové administrativní náklady, znovu se jim zkomplikuje prostředí, které už tak je dost složité.

Samozřejmě, že se budou také objevovat problémy s přesnou definicí zboží, na které se má třetí sazba vztahovat. Celkově ani není jasné, proč je speciální sazba právě na toto zboží a ne na jiné. A samozřejmě nová sazba daně z přidané hodnoty, a to už tu bylo řečeno, povede k zvýšenému riziku daňových úniků a samozřejmě také vyšší administrativní náročnosti při výběru daní.

Dámy a pánové, jak vidíte z mých slov, a já myslím, že jsem to řekl docela přesvědčivě, tohle je špatná cesta. My vám nabízíme lepší cestu. My máme lepší řešení, které chceme vládě navrhnout a které by opravdu usnadnilo život našim občanům a které nebude vytvářet podmínky pro to, aby se celý systém ještě dále komplikoval, byrokratizoval a byly zde možnosti snadnějších daňových úniků. Ty dvě možnosti jsou obsaženy ve dvou pozměňovacích návrzích Občanské demokratické strany, které jsem předložil.

Ten první pozměňovací návrh pod číslem 1357 navrhuje, aby došlo ke snížení jak základní, tak snížené daně z přidané hodnoty o 1 %, tedy na 14 % a 20 %. A tento pozměňovací návrh, za ním následuje druhý pozměňovací návrh pod číslem 1358, který předkládáme pro případ, že ta první varianta nebude úspěšně schválena a Sněmovna bude mít pocit, že má být třetí sazba DPH v té výši, ve které to vláda navrhuje, a pro ten případ my navrhujeme, by místo zavedení třetí sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % došlo ke zrušení 15procentní sazby a zůstaly jenom dvě sazby ve výši 10 % a ve výši 21 %. Čili když podpoříte náš první návrh, tak snížíme základní sníženou o 1 %, pokud ho nepodpoříte, podpoříte náš druhý návrh, tak budeme mít pouze dvě sazby ve výši 10 a 21 %. To zní myslím docela dobře i pro sociální demokraty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP