(16.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Kritizovali jsme léky, tak tedy léky, byť si uvědomujeme, že tato položka v rámci kontextu veřejných rozpočtů není nijak zásadní, protože dominantní částku přendáme z jedné kapsy do druhé a to, co nedostane státní rozpočet, o to si uleví zdravotní pojišťovny a na konci jsou drobné. To znamená, z hlediska celkového dopadu na spotřebitele je to opět marginální částka, byť pro někoho zásadní, ale to nepodceňuji, ale z hlediska dopadů na veřejné rozpočty je to marginální částka. A knihy samozřejmě také nejsou nijak dramatickou záležitostí. Přitom podporu všech těchto věcí lze samozřejmě řešit na výdajové straně. Knihy bychom, tak jako zelenou naftu, tak i knihy bychom dokázali řešit větší podporou veřejných knihoven a v případě léků máme na výdajové straně celou řadu instrumentů. Ale protože jsme mluvili o tom, kritizovali jsme, že je potřeba něco s tím DPH udělat, tak jsme udělali tuto kosmetiku, ale to zásadní, ty desítky miliard, ty jsme ponechali v platnosti, aby to ten spotřebitel platil dál, protože my, ty vládní strany, to sice kritizujeme jako chybu, ale když ty peníze kasírujeme, tak to zase jako takovou chybu nevidíme.

Tak co to, kolegové, bylo? Jestli to skutečně byla chyba, tak to napravte, vždyť k tomu máte veškeré instrumenty včetně parlamentní většiny, a vraťte to zpátky do té hladiny, z které my jsme se tenkrát, v té době dluhové krize, odhodlali to zvýšit, a vy jste slibovali, že tu chybu napravíte. Anebo to chyba nebyla, vám se to úžasně hodí. Hodí se vám to proto, že ty peníze chcete utratit. To je totiž ten druhý problém, který nás trápí. My jsme ten krok udělali, abychom snížili deficit, a také jsme je snižovali každým rokem. Hovořím o strukturálním deficitu. Vy ty peníze chcete, abyste je utratili, přestože strukturální deficit zvyšujete.

Neexistuje větší důkaz pokrytectví vaší předvolební rétoriky a vaší dnešní každodenní praxe v rozpočtové politice. Slibovali jste, že napravíte chyby, ponecháváte daně ve výši a v porovnání s tím, jak by měly vstupovat v účinnost jednotlivé zákony, ať už o dani z příjmu, ať už o DPH, tak ty daně fakticky zvyšujete, protože k daným datům, kdy by ty zákony měly vstoupit v účinnost, budou občané platit vyšší daně, než dnes ještě právní řád předpokládá, a o tyto peníze nesnižujete strukturální deficity, které jsou daleko za hranou dohodnutých standardů a norem. O tyto peníze zvyšujete výdaje.

Není to bez zajímavosti. Když se podíváme na dopad rozdílu mezi 17,5procentní sazbou, kterou dnes ještě předpokládá účinný právní řád, a to, co teď navrhujete vy, tak rozdíl v dopadu na vládní sektor je zhruba 16 miliard korun. Ve skutečnosti je to ještě víc, protože DPH je sdílená daň, takže těch 16 miliard jsou dvě třetiny, o zbytek se dělí obce a kraje, ale je to 16 miliard korun. To číslo je mimořádně podobné číslu, se kterým si šťastní ministři odnášeli výslužky z Kramářovy vily, nebo z Letenské, nevím, kde pan ministr s nimi projednával rozpočet. Kdyby o těchto 16 miliard korun klesl strukturální deficit, tak bych pravděpodobně mlčel, byť by byla legitimní diskuse, co je lepší, ale pravděpodobně bych mlčel. Ale těchto 16 miliard korun si odnesli ministři ne na odpovědné investování - tím předbíhám diskusi o státním rozpočtu, která nás čeká -, ale na dárečky, na provozní výdaje, na sociální dávky, na mzdy, na všechno to, co vnímáme jako spotřebu, která nikdy žádný efekt nepřinese.

To samé, a já už nebudu vystupovat k zákonu o dani z příjmů, takže teď malinko předběhnu, protože to je úplně to samé. To samé je novela zákona o dani z příjmů. Kdyby vstoupily v účinnost platné zákony, tak na dani z příjmů by lidé zaplatili o 14 miliard méně. To je o 2 miliardy méně, než si odnesli ministři na dárečcích při projednávání rozpočtu od pana ministra Babiše. O 14 miliard by mohla klesnout daňová zátěž pracovního místa. Vy pracně vymýšlíte kurzarbeity, pracně vymýšlíte vybrané podpory pro vyvolené na úkor těch druhých, ale plánované snížení a zlevnění pracovního místa o 14 miliard nezrealizujete. A kdybyste o tyto peníze alespoň snížili strukturální deficit, tak tomu lze rozumět. Ale tyhle peníze si odnášeli šťastní ministři z Letenské od toho hodného pana ministra financí, který ty peníze má díky tomu, že jsou ty daně takové, jak on strašně kritizoval. Je to trochu absurdní komedie. Bohužel je to praxe. Je to praxe naprosto neodpovědné rozpočtové politiky této vlády, která když už nerealizuje plánované snížení daní a ono pořád ještě v tom právním řádu existuje. Ta úvaha byla jednoduchá. Po tom, co jsme všichni nesli náklady s překonáním dluhové krize, mohli být všichni odměněni určitou úlevou. Bral bych, kdyby nová politická reprezentace řekla ne, na úlevu je ještě příliš brzy, musíme dál konsolidovat veřejné rozpočty. Ale odepřít na poslední chvíli občanům, sebrat tu úlevu a místo konsolidace veřejných rozpočtů ty rozpočty rozvracet, to už je, dámy a pánové, chucpe. A je to pravý opak toho, co ta vláda verbálně říká o daních, o tom, jak šetří, a o tom, že když zvyšuje výdaje, že je zvyšuje pouze na investice. Ono to není pravda a na konkrétních číslech si to snadno dokážeme.

Dovolte tedy, abych avizoval v obecné rozpravě pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím v rozpravě podrobné. Ten návrh je poměrně velmi jednoduchý a vychází z úvahy, které pevně věřím, a teď nemluvím o výši sazeb, mluvím o počtu sazeb v DPH. Vycházím z jednoduché úvahy, že dvě sazby jsou lepší než tři sazby a jedna sazba je lepší než dvě sazby. Vy navrhujete a chcete zatížit náš daňový systém třetí sazbou, nebo chcete-li, druhou sníženou sazbou DPH, což já pokládám opravdu za nesmysl. Myslím si, že sazby mají zůstat dvě přinejhorším, a proto navrhuji všechny položky, které umožňuje šestá směrnice Evropské unie, přeřadit do druhé snížené, to znamená vyprázdnit tu první sníženou, a byly by pouze dvě sazby. To znamená i potraviny, i práce s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, ať už jsou to restaurační zařízení, kadeřnictví, opravy atd., všechny ty položky, které šestá směrnice umožňuje. Což jsme v tom druhém kroku úvahy, že jedna sazba je lepší než dvě sazby, takže i v případě, že by Poslanecká sněmovna se rozhodla tento návrh podpořit, tak poslanecký klub TOP 09 v žádné podobě nebude hlasovat pro návrhy zákona o DPH, protože naším cílem je jedna sazba. A pokud vámi projednávaný zákon spadne pod stůl, vstoupí v účinnost jedna sazba DPH, což pokládám za optimální z hlediska daňové politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Blažka. Poté s přednostním právem pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dobrý den. Já bych na úvod v zásadě nesouhlasil s panem předřečníkem Miroslavem Kalouskem, při vší úctě, a to je v tom jeho rčení, že jsme byli svědky největšího pokrytectví této koalice nebo vlády. Jsou i větší. Vzpomeňme si například na pondělní rozhodnutí vlády, kdy pouze a jenom proto, aby jedna, byť úctyhodná dáma mohla v Evropě rozhodovat o tom, že žena je totéž co muž, tak ministři za hnutí ANO zavážou obecně závazným právním předpisem, to znamená nařízením vlády, deset milionů lidí k určitému chování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP