(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: K vašemu návrhu, pane ministře. To jsou dvě věci - zda chcete daný zákon pevně zařadit, a poté zda chce zkrátit lhůtu pro třetí čtení. Můžete zkrátit lhůtu nejvýše na 48 hodin. To znamená, když o tom dáme hlasovat, tak odděleně, ale poprosil bych vás, abyste upřesnil, o čem se bude hlasovat.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji a omlouvám se za tu nepřesnost. Čili jestli mohu požádat o zkrácení lhůty a případné zařazení by se možná dalo řešit až v zítřejším dni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Žádný jiný příspěvek do podrobné rozpravy nevidím. Je tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Mám zde žádost o odhlášení všech přítomných, než budeme hlasovat, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

 

Mám zde jeden návrh, o kterém budeme dávat hlasovat, a to je to, že zkrátíme lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin. Ještě zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, aby přišli.

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Končím hlasování. Je to hlasování číslo 13, přítomných poslanců 144, pro 139, proti 1, takže lhůta pro projednání byla zkrácena na 48 hodin. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod jednání a tím je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, já vás poprosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl tzv. sazbovou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Předmětem této sazbové novely je v souladu s koaliční smlouvou zavedení tzv. druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu ve výši 10 %. V souvislosti se zavedením této druhé snížené sazby daně dojde ke zrušení těch ustanovení navazujících zákonů, která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %. V důsledku toho tak nedojde od 1. ledna 2016 ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Účinnost sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty se navrhuje od 1. ledna 2015.

Návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 17. července 2014 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta na jeho projednávání ve výborech o deset dnů. Materiál byl projednán na 12. schůzi rozpočtového výboru dne 3. září 2014, přičemž rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona schválila bez připomínek. Dovoluji si vás tedy požádat o projednání sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 251/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pan ministr tady v podstatě již řekl, že rozpočtový výbor projednal tuto novelu zákona, nicméně abych dostál své povinnosti zpravodaje, tak vás přece jen ještě jednou seznámím s usnesením rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 251, schválila, a to bez připomínek. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také tímto učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji tři přihlášky s přednostním právem. První je pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Okamura a pan poslanec Fiala a také pan poslanec Fiala z ODS. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, v kontextu veřejné diskuse o veřejných rozpočtech a daňové politice se málokterým návrhem vláda a její politické strany tak otevřeně usvědčují z pokrytectví jako tímto návrhem novely daně z přidané hodnoty a návrhem na zavedení druhé snížené sazby.

V roce 2012 Nečasova vláda v rámci nezbytné konsolidace veřejných rozpočtů přistoupila vedle dramatických úspor na výdajové straně i k opatření na straně příjmové, kde nejvýraznějším posílením na příjmové straně, tedy zvýšením daní, bylo zvýšení DPH o 1 % ve snížené sazbě i v sazbě základní, aniž by však bylo upuštěno od konečného závěru, který je obsažen v platném právním řádu, jenom ještě nenabyl účinnosti, dospět ke kýžené metě jedné sazby. Tento krok - připouštím, byl krok kontroverzní, neznám vládu, která by ráda zvyšovala daně - byl jedním z hlavních argumentů opozice, tehdejší opozice, v předvolební kampani. Vládní strany zastoupené v Poslanecké sněmovně - což tedy byla především sociální demokracie, dramaticky tento krok kritizovala a slibovala občanům, jak ho napraví ihned poté, co na to bude mít dost sil. Ještě větší verbální munici používalo tehdejší mimoparlamentní hnutí ANO 2011, které tento krok označovalo za mimořádně nešťastný, téměř rovnající se zločinu, a rovněž slibovalo občanům, jak ihned tento krok napraví. Rovněž tak KDU-ČSL. Všechny strany, které v té době nenesly vládní odpovědnost, proti tomuto kroku protestovaly, označovaly ho za naprosto zásadní chybu a slibovaly, že tato chyba poté, co jim bude svěřena důvěra občanů, bude napravena.

Pokládal jsem za logické, že ihned poté, co vaše strany a hnutí získaly mandát od voličů, jedním z prvních kroků bude ten krok, který jste označovali za chybu, abyste tu chybu odstranili z praktického života každodenní spotřeby. Že tedy okamžitě, když nic jiného, navrhnete snížení obou dvou sazeb o jeden bod, protože to byl krok, který jste podrobovali a dodnes podrobujete svým způsobem maximální kritice. Co se však nestalo? Vy jste nic takového neudělali, vy ponecháváte ty sazby v té kritizované výši a pootevíráte ještě víc k tomu dveře daňovým únikům, protože každá sazba navíc je určitý prostor pro další daňové úniky a větší administrativní složitost, v podstatě ve třech kosmetických položkách. Koaliční bazar, jsme tři strany, tak si každá řekneme jednu položku. Lidovci jsou přesvědčeni, že natalitu Evropy zachrání snížené DPH u dětské výživy, tak tedy dětská výživa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP