(15.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Pro ty z kolegů a kolegyň, kteří nevědí přesně, o co se jedná, chci připomenout, že rodiče obou dětí jsou občany České republiky. Otec žije dlouhodobě v Norsku, matka začala žít v Norsku poté, co se v roce 2005 provdala. Starší chlapec se narodil v roce 2005, mladší se narodil v roce 2008. Oba dva chlapci se narodili v Norsku a zde také vyrůstali s rodiči. V roce 2011 byli bratři rodičům odebráni z důvodu podezření na násilí v rodině a pohlavní zneužívání chlapců. Obě děti byly umístěny do přechodné pěstounské péče. Na základě později poskytnutých výpovědí dětí o údajném sexuálním zneužívání ze strany matky byl matce styk po určitou dobu zcela zakázán. Poté norská krajská komise pro sociálně-právní ochranu dětí a sociální záležitosti vydala v roce 2012 rozhodnutí, kterým byly obě děti svěřeny do péče pěstounské rodiny, pouze matce byl povolen styk s dětmi. Později okresní soud matce dětí úplně zakázal kontakt. Následně došlo k rozdělení sourozenců a jejich umístění do dvou pěstounských rodin. V lednu 2013 bylo ukončeno policejní šetření, jehož výsledkem bylo zbavení matky dětí veškerých obvinění. V únoru 2013 rozhodl soud o přiznání práva styku s nezletilými dětmi matce.

Tolik tedy velmi stručně k představení celého případu. Já jsem si dovolil předložit vám písemnou zprávu, která je založena na informaci od příslušných resortů, a to konkrétně od Ministerstva práce a sociálních věcí, jemu podřízeného Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, od Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zahraničí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vás ujistit, že v mandátu naší vlády, tzn. v uplynulých sedmi měsících, se všechny tyto instituce otázkou norských dětí velmi intenzivně zabývaly. Přehled aktivit je uveden v této písemné zprávě. Chci vás také informovat, že tyto aktivity jsou nyní vedeny na nejvyšší úrovni. Ministr zahraniční se při svém pobytu na konferenci v Paříži včera sešel s norským ministrem zahraničí a informoval ho o kritickém pohledu české strany na situaci obou dětí v Norsku, zejména na to, že tyto děti jsou rozděleny, tzn. že jsou umístěny ve dvou pěstounských rodinách. Čili norská strana má jasné signály na vládní úrovni od vlády České republiky, že tuto věc velmi pečlivě sledujeme. Chtěl bych dodat, a určitě se k tomu doberete, pokud se se zprávou seznámíte, že v současné době je na rozhodnutí matky dětí, zda požádá v Norsku o revizi posledního rozhodnutí norského soudu. Ministerstvo zahraničí je nadále prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu v Oslo v kontaktu s matkou dětí, také s její advokátkou a bude jí v rámci svých kompetencí nápomocno.

Zpráva také poskytuje informaci o tom, že matka dětí podala proti Norsku stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jakmile bude tato stížnost soudem notifikována České republice, bude možno zvážit způsob intervence v tomto řízení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti podle čl. 36 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci zdůraznit nad rámec této písemné zprávy, kterou jste obdrželi, že česká vláda se snaží poskytnout maximální potřebnou pomoc při řešení celé záležitosti. Vláda udělala podrobnou revizi případu a podniká nyní prostřednictvím konkrétních úřadů kroky i na nejvyšší diplomatické úrovni. Pevně věřím, že po zaktivizování všech kompetentních účastníků se tento problém podaří co nejdříve vyřešit ku prospěchu dětí a ku prospěchu jejich rodiny.

Tolik na okraj písemné zprávy, kterou jsem Poslanecké sněmovně předložil k problematice českých dětí v Norsku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu premiérovi. Jenom upozorňuji, že nejsme v žádném bodě, tudíž mohou vystoupit pouze ti, kteří mají přednostní právo. Vidím, že zde není předseda klubu TOP 09, a tedy přednostního práva využije paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedo, velmi vám děkuji. Chtěla jsem jenom poděkovat panu premiérovi za zprávu, kterou nám předložil. Chtěla bych k tomu říci, že si samozřejmě dále zjistím informace, které v tuto chvíli nemám, např. z jednání z minulého týdne apod., a pak si zase dovolím předstoupit před vás. Určitě tento případ neopouštím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já se budu tvářit, že už pan předseda Stanjura je za dveřmi...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, ale já nepoběžím za dveře. Já myslím, že poslanec, který je pověřený, že vystoupí se stanoviskem klubu, má taky přednostní právo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že toto je možné uplatnit pouze v rámci projednávaného bodu. Ale vzhledem k tomu, že žádný bod nemáme, tak de facto ani není k čemu to stanovisko uplatňovat. Bylo by opravdu jednodušší, kdyby -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bylo by jednodušší, kdyby pan premiér navrhl zařazení toho bodu. Mohli jsme to projednávat jako bod a ti, kteří by chtěli, k tomu mohli vystupovat. Takhle je to taková jednosměrka, že pan premiér si řekne, co chce, a ti, kteří se tím dlouhodobě zabývali, nemají šanci. Já se omlouvám v této chvíli z jednání klubu a poprosím, aby...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Tak já, než to právo přejde, dám slovo panu premiérovi a potom přednostní právo klubu ODS. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak jistě vědí ti z vás, kdo byli přítomni na interpelacích, konkrétně 19. června letošního roku, byl jsem v této věci jako předseda vlády interpelován, tzn. tato diskuse probíhala v rámci interpelací na půdě Poslanecké sněmovny. Já jsem na tyto interpelace odpověděl a nad rámec interpelací jsem slíbil Poslanecké sněmovně, že k této věci předložím zprávu Poslanecké sněmovně, a to na začátku nejbližší řádné schůze Poslanecké sněmovny. Postupuji zcela přesně na základě tohoto svého prohlášení, které jsem učinil na půdě Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že k tomuto tématu by samozřejmě bylo možné diskutovat. A kdokoli z opozice má právo, aby navrhl zařazení tohoto bodu, a v rámci tohoto bodu může proběhnout diskuse. Já pouze nechci zdržovat projednávání dalších důležitých bodů na schůzi Poslanecké sněmovny. Proto jsem ani nečetl celou tu písemnou zprávu, protože to nepokládám za efektivní. Všichni poslanci a poslankyně tuto zprávu dostali a z ní je naprosto zřejmé, že jsme zahájili velmi intenzivní aktivity.

To, co mě mrzí, je, že když jsem se dotazoval na jednotlivých úřadech, proč tam nejsou žádné informace o tom, co se dělo před nástupem této vlády, tak jsem dostal odpověď, že se nedělo nic. To mě velmi mrzí. To mě velmi mrzí, protože možná ta zpráva mohla být obsáhlejší. K těm událostem došlo před dvěma, před třemi lety, tzn. už jsou to velmi staré věci a možná stát v té věci mohl reagovat mnohem odvážněji, intenzivněji, aktivněji, tak jako se to děje dnes i na nejvyšší diplomatické politické úrovni. Bohužel žádné známky takovéto aktivity jsem z pohledu státní správy nedohledal. Možná by ta zpráva v tomto směru mohla být obsažnější.

Čili ještě jednou konstatuji, že se celou věcí zabýváme. Jsem připraven informovat Poslaneckou sněmovnu. Samozřejmě rád přijdu na interpelace. Myslím si, že si i na interpelacích můžeme popovídat o tom, jestli směr práce a působení českých úřadů je v pořádku.

Ještě jednou zdůrazňuji, Ministerstvo zahraničí jedná na nejvyšší diplomatické úrovni. Pan ministr zahraničí Zaorálek se sešel s ministrem zahraničí Norska, a to v pondělí. To je poslední aktivita, která byla učiněna ze strany vlády. Náš zastupitelský úřad v Oslo je v kontaktu s příslušnými úřady. Ze zprávy se dočtete o tom, že náš zastupitelský úřad pravidelně kontaktuje složky norské státní správy a připomíná postoj České republiky k celé věci. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s matkou obou dětí a je připraven jí poskytnout maximální podporu. Matka podala stížnost u evropského soudu, tzn. jakmile bude tato stížnost notifikována, opět Ministerstvo spravedlnosti je připraveno poskytnout maximální podporu českým občanům v této záležitosti. A samozřejmě Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rovněž byl aktivizován a věnuje této věci prvořadou pozornost. Z pohledu státní správy využíváme v posledních měsících všechny nástroje, které máme k dispozici. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud nejsou další přihlášení, budeme pokračovat v rámci schváleného pořadu schůze, což znamená, že otevírám bod

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 49/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh vlády uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP