(14.20 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Tudíž navrhuji, aby tento bod byl zařazen na středu odpoledne, a vzhledem k tomu, že možná nějaké body už budou předtím pevně zařazeny, tak jako bod, který by následoval za již pevně zařazenými body. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, já jsem tady s panem ministrem vnitra řešil...

 

Poslanec Jiří Dolejš: Opakuji - středa odpoledne po pevně zařazených bodech. (A číslo tisku?) Číslo tisku je 235.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji moc a omlouvám se. Pan ministr chtěl reagovat? Jestli pan místopředseda Sněmovny dovolí, pan ministr vnitra avizoval, že chce využít svého přednostního práva a vystoupit k návrhu pana poslance Farského, tak abychom debatu udrželi pohromadě, dám mu prostor. Samozřejmě jsem tím nijak nechtěl snížit přednostní právo pana místopředsedy Filipa. Pane ministře, máte slovo, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych se rád vyjádřil ke dvěma vystoupením kolegů, jedno je paní kolegyně Černochové. Pokud dáme obecnou situaci v Policii České republiky, bude to velmi zajímavá diskuse, a pokud dneska ten bod neprojde - já jsem se omlouval od 15.45, mimo Sněmovnu mám předávat cenu starostům na Pražském hradě, ale to není limit. Já to klidně zruším a o té policii tady budu diskutovat, protože policie byla přivedena do toho stavu především ministry za ODS, takže pojďme si o tom povídat a můžeme dlouho. Já jsem na tu diskusi připraven. Pokud by čirou náhodou tento bod neprošel, tak to beru jako osobní úkol pro sebe, a buď v rámci interpelací, nebo nějakého písemného vyjádření se k této věci vyjádříme. I já jsem tím znepokojen. Jenom si uvědomme, v které to bylo době a kdo tehdy tu policii vedl nebo kdo ty mantinely nastavoval.

K otázce pana kolegy Farského. Já se musím zastat Ministerstva vnitra, prostřednictvím pana předsedajícího, a musím se zastat paní náměstkyně Krnáčové. My jsme byli technickou pomocí pro tři koaliční poslance. Ministerstvo vnitra odpracovalo na tom velký kus práce a předložilo variantu, která byla koaličně dohodnutá, a na jednání s Rekonstrukcí státu, pane kolego, která byla brána k těmto diskusím i na váš popud i jako partner v rámci neziskového sektoru, tak koalice došla k závěru, že je potřeba ještě udělat např. dopadovou studii a další věci, abychom tento zákon mohli přijmout s čistým svědomím. Nevytvořili jsme legislativní paskvil, to se na mě nezlobte, ale vytvořili jsme návrh, který byl koaliční dohodou, a vedle toho návrh, který byl v rámci Rekonstrukce státu požadován. Byly tam dva rozpory, pouze dva rozpory, které se nepodařilo vypořádat, a já si myslím, že na tom zákoně jsme připraveni dál pracovat a předložit to tak, aby neměl negativní dopady především na firmy ve vlastnictví českého státu, což by nám všem mělo ležet na srdci více než volební kampaň. Díky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jestli pan místopředseda Sněmovny bude mít ještě trpělivost, tak s přednostním právem pan předseda klubu ODS k té samé věci, ale obávám se, že nikoho jiného než ty, co mají přednostní právo, nemohu v této chvíli pustit k mikrofonu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit pana ministra, když je pro, aby ten bod byl zařazen, aby oslovil své poslance svého klubu, a pak to projde. Myslím si, že v pohodě můžete absolvovat tu akci na Hradě, ten bod je navržený jako bod po sedmi už pevně zařazených bodech. Myslím, že to nebude kolidovat. Budu rád, když tu debatu povedeme. Ale pokud vy vyzvete své kolegy, ať to podpoří, tak ten bod určitě bude zařazen a nemusíme říkat, že náhodou neprošel. Myslím si, že se to časově dá zvládnout, že ten návrh právě proto, aby nenarušoval plány vládní koalice, které body chce projednat dnes jako prioritní, tak zazněl až po všech pevně zařazených bodech. A protože jich je šest, sedm, jestli si pamatuji číslovku od pana předsedy Hamáčka, tak bezesporu nebudeme hotoví s těmi sedmi body v 15.40. Budeme rádi, pokud se k tomu návrhu přidá většina Sněmovny, protože si myslíme, že ten případ je závažný tím, že se také dotýká našeho rozhodování. To není jako případ z novin. A pokud se ukazuje, že ve fázi obvinění, kdybychom potom rozhodovali o vydání našeho kolegy, byl spáchán podle soudu trestný čin, tak si myslím, že je to závažná informace, a měli bychom debatovat o tom, jak takovým věcem předcházet a jak s tímto člověkem nebo s podobnými viníky soudním rozhodnutím policie bude zacházet. Protože pokud to interpretuji správně a ten člověk odchází dobrovolně, tak bude mít nárok na veškeré výsluhy, jestli tomu dobře rozumím. Pokud to dojde k odvolání, tak nebude pravomocný rozsudek. Myslím si, že to jsou poměrně závažné věci, o kterých bychom měli debatovat, a případně na základě těch debat společně navrhnout nějakou změnu legislativy, protože si nemyslím, že je to zrovna případ, kdy by ten člověk měl pobírat výsluhy, pokud ho soud usvědčil z toho, že nezákonným způsobem opisoval, a ještě k tomu ze studentské práce, a to použil doslova, slovo od slova, myslím že tři nebo čtyři strany, v textu obvinění. My to považujeme za mimořádně závažnou věc a byli bychom rádi, kdybychom s panem ministrem vnitra a s ostatními kolegyněmi a kolegy ve Sněmovně o tom mohli debatovat, o tom, jak by to mohlo vypadat do budoucnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, ale technické poznámky nejsou možné. Pan místopředseda Filip a připraví se pan poslanec Zahradník, který je zatím posledním přihlášeným k pořadu schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se nehlásil s přednostním právem, tak jsem rád počkal.

Já mám k našemu programu schůze tři návrhy. První návrh vyplývá z příslibu předsedy vlády z naší červnové mimořádné schůze, který by byl zprávou vlády o realizaci zákona č. 428/2012 Sb., tak podle toho příslibu navrhuji zařadit na úterý příští týden jako první bod. Není tam ještě zařazeno nic. Čili 23. 9. po 14. hodině jako první bod odpoledního jednání.

Potom bych měl jednu žádost a ta se týká zařazeného bodu, tisku 226, je to bod číslo 82, zákon o návrhu na zrušení zákona o zákazu vývozu do elektrárny v Búšehru. Vzhledem k tomu, že Hospodářská komora České republiky naplánovala na tento měsíc, na příští týden, cestu, velkou podnikatelskou misi do Teheránu, považuji za potřebné, aby i Poslanecká sněmovna našim podnikatelům, našim zaměstnavatelům dala šanci na úspěšnou misi, a byl by to jistě od Poslanecké sněmovny vklad pro naše podnikatele, kdyby do Teheránu mohli přijít s tím, že v prvním čtení tento návrh zákona již byl projednán v Poslanecké sněmovně. Tak se tomu stalo již dvakrát, ale nikdy jsme ten zákon nedokončili v žádném volebním období.

Pokud jde o třetí návrh, zase abych jenom něco nezařazoval nebo nepředřazoval, tak navrhuji vyřazení bodu číslo 96, tisku 123, z pořadu této schůze. Jde o smlouvu České republiky s Kosovem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi, tak informace, že pan ministr Chovanec hlasuje s náhradní kartou číslo 1. A ještě vám přečtu omluvu pana poslance Klašky, z pracovních důvodů se omlouvá dnes od 15.30. Paní poslankyně Fischerová se omlouvá dnes od 15.30 do 18.45 a pan poslanec Běhounek se omlouvá od 15.30 do 18 hodin rovněž z pracovních důvodů.

Nyní prosím, pan poslanec Zahradník, po něm pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se hlásil se svým příspěvkem k pořadu dnešní schůze, k bodu, který je v pořadu označen jako bod 92, tedy senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Ten zákon je vyústěním velmi složité situace, která na Šumavě vznikla vlastně hned po sametové revoluci v roce 1991, kdy byl nařízením vlády Národní park Šumava zřízen. Národní park fungoval, chránil přírodu, nějakým způsobem umožňoval život obcí, život občanů. Postupně se ale ukazovalo, že určité právní nezakotvení statutu národního parku skýtá možnost jakési neustálé změny. S každým novým ministrem životního prostředí se vlastně měnil přístup k Národnímu parku Šumava. Pánové ministři Ambrozek, po něm pan ministr Bursík - zrovna za něj došlo k významné změně, kdy po orkánu Kirill ponecháním velkého objemu dřeva v prvních a druhých zónách došlo ke vzniku kůrovcové kalamity a k tomu, že dneska je 22 tisíc hektarů Šumavy vlastně suchým lesem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP