(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla navrhnout rozšíření pořadu schůze o bod Informace ministra vnitra k situaci v Policii České republiky. Navrhuji tento bod zařadit po pevně zařazených bodech. Vím, že jsme se v rámci koalice i opozice dohodli, že prvním bodem dnešního jednání bude zákon 221 o vojácích z povolání, takže bych poprosila, aby se tento můj návrh na zařazení této informace objevil jako bod číslo 2.

Co mě k tomu vede? Vede mě k tomu včerejší článek nejenom v Lidových novinách, kde jsme se mohli dočíst, jak se v České republice likviduje politická konkurence. Pan podplukovník Oldřich Hluško pracoval patnáct let u policie, u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Svou policejní kariéru završil obviněním pražských radních v kauze Opencard, a to ještě tím způsobem, že část textu obvinění opsal ze studentské práce posluchače právnické fakulty pana Richtra. Jistě si vybavujete, jak tato Poslanecká sněmovna rozhodovala o vydání našeho kolegy pana poslance docenta Bohuslava Svobody v souvislosti s kauzou Opencard. Také si jistě vybavujete, jak jsme tady po debatách zřídili stálou vyšetřovací komisi, která se tím měla zabývat. Prostřednictvím pana předsedy bych zároveň apelovala na předsedu této vyšetřovací komise pana Bronislava Schwarze, aby ani tato komise nenechala tuto skutečnost, kterou vám nyní oznamuji, bez povšimnutí.

Pražští radní v čele s Bohuslavem Svobodou jsou nyní obžalování a pan detektiv Hluško získal za obvinění pražských radních zajímavou odměnu: stal se lídrem hnutí ANO v Českém Krumlově a kandiduje na starostu. Ve volbách voličům slibuje, že se bude snažit zúročit vše, co se za svou profesní kariéru naučil. Připomínám, že ukradl a opsal podklady studenta práv, na jejichž základě byli obviněni všichni radní hl. m. Prahy. Pan podplukovník Hluško je stále zaměstnancem Policie České republiky. Přestože ale splnil, co měl, z osobních důvodů údajně odejde a zkusí štěstí v politice na kandidátce hnutí ANO.

V tomto bodě bych tedy ráda požádala pana ministra vnitra o informaci, jestli je takové jednání policie běžné, jak bude případně v budoucnu řešit, aby k podobným excesům a selháním nedocházelo. To, že jsem použila tak silný výraz "ukradl", jen potvrzuji tím, že prvoinstanční soud již v této věci rozhodl a dal za pravdu tomu, že skutečně práce byla ukradena, že se jednalo skutečně o plagiát.

Myslím si, že by tato Poslanecká sněmovna toto neměla nechat bez reakce, proto žádám... (Poslankyně se na chvíli odmlčela, v sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, abyste umožnili paní poslankyni dokončit odůvodnění jejího návrhu v důstojné atmosféře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Proto vás, pane předsedo, a všechny kolegyně a kolegy ještě jednou zdvořile žádám, abyste zařadili bod s názvem Informace ministra vnitra k situaci v Policii České republiky jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, rozumím tomu návrhu. Jen upozorňuji, že na dnešek není pevně zařazen pouze jeden bod, ale bodů sedm. Samozřejmě je hlasovatelné, pokud na tom budete trvat, aby to byl druhý bod, což by ovšem znamenalo, že body, které jsou pevně zařazeny, odsuneme.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne, pane předsedo. Jsem samozřejmě poslankyně, která si je vědoma toho, že tyto návrhy zoufale dlouhou dobu čekají na to, aby byly dnes projednány, takže navrhuji, aby tato moje informace byla zařazena po všech pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tím pádem by to bylo jako bod 8. Děkuji.

Omlouvám se panu poslanci Farskému, ale ještě s přednostním právem za klub TOP 09 v zastoupení pana předsedy pan místopředseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Já jenom trošku zírám a chápu, že je to asi předvolební taktika sociální demokracie, ale vyzývám vás, abyste nepodpořili návrh na stažení bodů 80 a 92. Jestli jste si tak jisti, bod 92 je Šumava, bod 80 jsou břidlicové plyny, kde dokonce - já jsem jeden ze spoluautorů toho návrhu - jestli se nemýlím, já prostě považuji za opravdu ne zrovna férové, že někdo tady navrhuje stažení tohoto bodu, když není ani předkladatelem. Takže moc vás prosím, abyste u bodů 80 a 92 stažení nepodpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, jedná se o návrh na vyřazení z programu, nikoliv na stažení, ale na věci to nic nemění. Podrobíme to hlasování.

Pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Dolejš Jiří.

 

Poslanec Jan Farský: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl připomenout jeden návrh zákona, který Sněmovnou prochází už podruhé a už hodně dlouho. Byl předložen v prosinci loňského roku, podepsalo se pod něj 78 z nás. Je to sněmovní tisk 42, zákon o registru smluv. Přestože 30. května letošního roku byl projednán a schválen ústavněprávním výborem, tak dodnes nebyl zařazen na schůzi. Myslím si, že je to škoda.

Důvod nezařazení by mohl být spatřován v tom, že předkladatel byl požádán, aby s vládou projednal připomínky, které zazněly, což samozřejmě není důvod pro jakýkoli odklad v legislativním procesu, ale jako zástupce předkladatelů jsem tomu vyhověl. Ovšem po dvou měsících, takřka po třech měsících práce na legislativě na Ministerstvu vnitra, kde bohužel týmu paní Adriany Krnáčové se postupně podařilo předložit zákon, který by nefungoval vůbec, následně se podařilo předložit zákon, který by fungoval způsobem, že by to bylo nesmírně administrativně zatěžující a stačilo by zveřejňovat kompletně začerněné smlouvy, kde bychom našli akorát to, k jakému datu byla smlouva uzavřena, tak už nemám příliš důvěru ve smysl toho, aby se odkládalo projednání tohoto zákona na plénu.

Pro vaše uklidnění mohu říci, že s tím, jak zakončil své projednání ústavněprávní výbor, tak schválil jednotlivé připomínky a mimo těchto jednotlivých připomínek ještě zmínil, aby tento návrh zákona byl už pouze legislativně technicky upraven. Tyto úpravy jsou hotové. Vzal jsem tento úkol na sebe, když jsem viděl, jakým způsobem probíhají jednání na Ministerstvu vnitra, na která bohužel už cca od poloviny srpna nejsem za předkladatele zván, ale je vyjednáváno s dalšími subjekty. Tuto možnost neupírám, ale pořád ještě tím, kdo tvoří legislativu České republiky, je Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, abychom zařadili v pátek 19. září po pevně zařazených bodech i sněmovní tisk číslo 42, s tím, aby byl zařazen i ve svém možném třetím čtení na tuto schůzi k bodům třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji. Pan poslanec Jiří Dolejš a připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Krásné odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vás, p. t. auditorium, poprosil o vstřícnost k tomuto návrhu.

Vzhledem k tomu, že na dnešní schůzi, možná i na schůzi za týden, je zařazeno tolik bodů, tuším kolem 180, považuji za rozumné, abyste zvážili, zda poslanecký návrh - a víte, že poslanecké návrhy bývají popelky v pořadu naší schůze -, který je zatím zařazen v návrhu programu schůze na 85. místě, týká se to sněmovního tisku 235, tedy vydání zákona o majetkových přiznáních, nešel předřadit. Když jsem to vyslovil, tak jste asi pochopili, že to je téma, ke kterému se mnozí z vás pozitivně vyjadřovali ve svých volebních kampaních. Je to téma, které má za sebou dlouhou historii, ale i krátkou historii v naší Poslanecké sněmovně. Návrh byl podán už před čtvrt rokem a určitě by se nestalo nic špatného, kdybychom způsob, jakým tato obecně pozitivně vnímaná myšlenka je zpracována v tomto parlamentním tisku, už mohli nastartovat a začít projednávat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP