Středa 1. října 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

Za pana ministra Jurečku se té věci ujme pan ministr Herman a prosím pana zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Volného, aby rovněž zaujal místo u stolku. Otvírám rozpravu a slovo má pan ministr Herman. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, tedy zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná. Navrhuje se zrušit ustanovení, podle kterého Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší rozhodnutí o registraci hnojiva, respektive pomocné půdní látky nebo pomocného rostlinného přípravku, pokud tato pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravků na ochranu rostlin. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své desáté schůzi 24. června letošního roku. V rámci jeho projednávání ve druhém čtení nebyl uplatněn žádný pozměňovací návrh. Doporučuji proto schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se za ten hlas, nejsem zdravotně úplně v pořádku.

Přestože se jedná o poměrně jednoduchou technickou normu a bývalo v minulosti zvykem, že některý z ministrů zaskočil za jiného ministra, ale vzhledem k tomu, že ministr zemědělství se pravidelně nezúčastňuje ani interpelací, tak tady chci jenom důrazně říci, že pan ministr zemědělství velmi často ignoruje komunikaci s Poslaneckou sněmovnou a měl by si toho být vědom. Chtěl jsem, aby to zaznělo i takto na plénu.

Mohl bych tady trápit pana ministra kultury některými otázkami týkajícími se zrovna těch látek, které mají být využity, a proč, a jestli zrovna tyto jsou správné a podobně, a umím si představit, jak by se tady potil. Takže ho trápit nebudu, protože by to asi nebylo úplně fér. Ale to, co dělá pan ministr zemědělství, vůči nám také fér není.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova? Není zájem, pan ministr, pan zpravodaj také ne. Žádné pozměňovací návrhy nebo návrhy na zamítnutí nebyly předneseny, takže jediné, o čem můžeme hlasovat, je hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 212."

Zeptám se na stanoviska. Pan ministr? Souhlas, pan zpravodaj, také souhlas. (Z pléna se ozývá: Zapněte si mikrofon!) Dobrá, ještě jednou. (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Souhlasné.) Dvakrát souhlasné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 299. Přihlášeno je 145, pro 133, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP