(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi za jeho vystoupení i za jeho aktivitu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 215/3/ - zamítnutý Senátem

Jako bych toto číslo a ten návrh už před chvilkou slyšel...

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 215/4. Vítám mezi námi pana senátora Karla Korytáře. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který se týká opětovného zavedení daňového zvýhodnění zelené nafty.

Tento návrh byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem na základě jeho zamítnutí. Usnesením Senátu č. 587 však bylo navrženo, aby úprava týkající se opětovného zavedení daňového zvýhodnění zelené nafty byla začleněna do novely zákona týkající se změny sazeb spotřební daně z tabákových výrobků předložené Sněmovně jako tisk 208/4. Vzhledem k tomu, že opětovné zavedení daňového zvýhodnění zelené nafty již bylo schváleno v rámci hlasování o sněmovním tisku 208/4, je nutné přijmout návrh Senátu na zamítnutí sněmovního tisku 215/3. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Nechce. Otevírám tedy rozpravu, do níž neeviduji v tuto chvíli žádnou přihlášku. Pan senátor se hlásí do rozpravy. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Karel Korytář: Já jen pro pořádek. Vzhledem k tomu, že jste schválili společnou novelu zákona o spotřebních daních, jak uvedl již pan ministr, žádám vás o podporu zamítnutí předmětného návrhu zákona tak, jak jej předložil Senát. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Neeviduji přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 215/3."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Šum v sále.) Pardon, mám tady žádost o odhlášení. Prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné.

 

Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím pana předsedu Sklenáka. (Hlásí se o slovo.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Já se velmi omlouvám. Ale jenom abychom si byli jisti, o čem hlasujeme. Znamená to, pokud bychom podpořili toto usnesení, že hlasujeme pro tu sněmovní verzi?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Senát tento návrh zákona neschválil. Pokud bychom chtěli Senát přehlasovat, a tedy schválit, museli bychom hlasovat pro, jestli to dobře chápu. Pokud Senát nepřehlasujeme, tak budeme souhlasit s návrhem na zamítnutí Senátu. (Šum v sále.) Prosím pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Malá bezplatná lekce jednacího řádu. Asi je to poprvé v tomto volebním období, kdy hlasujeme o zamítnutí zákona. Já tomu dotazu totiž nerozumím, ještě tak zkušeného politika. To je úplně jednoduché. My jsme něco přijali, Senát to zamítl. Abychom přehlasovali Senát, je kvorum 101. Nemá cenu se ani odhlašovat, kvorum se nezmění. A to je celé. Kdo to nechápe, ať si zase přečte tu knížečku, je to tam poměrně jednoduše napsané.

Takže abych to přeložil všem, kteří tu knížečku ještě nečetli. Pokud nechcete, aby platily dva zákony o zelené naftě, tak nehlasujte pro. To je docela jednoduché. Kdo hlasuje pro, hlasuje pro dvě verze - pro tu, která byla přijata neústavním způsobem ve Sněmovně, a pro tu, pro kterou jsme hlasovali - nebo vy jste pro ni hlasovali před několika minutami. Ale mě fakt udivuje tato rozprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mě udivuje, že vás to udivuje, pane předsedo. S další řádnou přihláškou s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Ve vši úctě, dámy a pánové, abychom předešli riziku, že opět bude někdo donucen říkat, že neurčený počet poslanců sociální demokracie zase nevěděl, o čem hlasuje, velmi prosím, kdyby nám zpravodaj ještě jednou přečetl usnesení. Když si to usnesení poslechneme, tak sami usoudíme, jestli chceme hlasovat pro, nebo proti. A pak budeme všichni vědět, o čem jsme hlasovali.

Dovolte ještě malou poznámku k tomuto návrhu. Pan poslanec Sklenák na mě sice volal z lavice, neozvučen, že jsem to říkal již počtvrté, ale přitom mi zjevně nerozuměl. Tak já to řeknu ještě popáté. Na jaře, když jsme tady projednávali ty dvě novely, tak já jsem se jako konzervativní proceduralista ohradil proti tomu, že by to mělo být schvalováno v každé novele zvlášť, když se jedná o jednu jedinou zákonnou předlohu. Váš předseda a váš ministr financí mně tady vysvětlovali, že tomu vůbec nerozumím, jak je strašně důležité, aby to bylo schvalováno zvlášť. Vaši senátoři se ten jeden zákon rozhodli zamítnout a rozhodli se dát to do jedné jediné novely. Nehodnotím to věcně, procesně je to zcela v pořádku. Vy se to zjevně chystáte podpořit, a to dokonce s takovou obavou, že se radši ptáte dvakrát, jak máte hlasovat, abyste věděli, o čem máte hlasovat. Tak já jenom končím řečnickou otázkou: Komu Senát i vaše vlastní snažení v tuhle chvíli dává za pravdu z rozpravy z prvého čtení - nám, kteří jsme se vám smáli, že novelizujete jeden zákon dvakrát, anebo vám? Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. A jestli dovolíte, já pro informaci znovu zopakuji postup. My jsme dostali usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona. Bylo doručeno jako sněmovní tisk 215/4. Pokud chceme Senát přehlasovat, tak musíme schválit sněmovní tisk 215/3, kterým Sněmovna tento zákon přijala. Pokud nechceme Senát přehlasovat, tak to usnesení, které jsem přečetl, nepodpoříme. Je to už takto prosím každému z poslanců jasné? Jestliže ano, přečtu znovu usnesení a dám o něm hlasovat: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 215/3."

 

Byli jste už odhlášeni, takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby Sněmovna přehlasovala senátní verzi zákona nebo senátní zamítnutí zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 6, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 13, proti 99. Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona nebyl přijat. Tím končím projednávání bodu číslo 2.

 

S přednostním právem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP