(14.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ano. Ta novela bude nepochybně schválená. Je to v jedné novele, tak jak je procesně správně, protože je tam za prvé zelená nafta a za druhé - ta vaše neskutečná arogance v projednávání novel, tak my se zdržíme. Ne protože by to byl přílepek, to v žádném případě přílepek není. Nesouhlasíme se zelenou naftou z principiálních důvodů. Ty důvody nebudu opakovat, Sklenák by na mě pokřikoval, že už to říkám podvacáté. Nesouhlasíme se způsobem, jakým jste tady projednávali tyto novely. Proto se zdržíme. Akceptujeme, že to pravděpodobně vaší většinou bude schváleno.

Dovolte, abych ještě zapolemizoval s argumentací pana předsedy Stanjury, který říkal, že všem občanům mohly být sníženy daně zhruba o 14 miliard a strýček Skrblík, který se neukázal jako strýček Skrblík, ale jako Ježíšek, 16 miliard přidal, když předtím protestoval proti snížení spotřební nafty. V matematickém vyjádření je to pravda. Rád bych k tomu dodal dvě poznámky. Za prvé, srovnání se strýčkem Skrblíkem s Ježíškem kulhá. Obě dvě tyto postavy pocházejí ze svobodného demokratického vnímání světa. Pan ministr financí pochází odněkud úplně odjinud. Není to ani Ježíšek ani Skrblík, je to populista a bývalý komunista, který se soustřeďuje na to, aby k žádné úlevě jakkoliv byla plánovaná, dokonce snad i odhlasovaná, dojít nemohlo, což bych možná jako strýček Skrblík akceptoval, kdyby to bylo používáno ke snižování deficitu. Ale on to chce použít k tomu, aby rozdal ty dárky, o kterých tady hovořil pan předseda Stanjura, minimálně ve výši 16 miliard. Obávám se, a ten účet si budeme vystavovat za několik týdnů, ta částka bude neskonale vyšší.

Já tady říkám zcela jasně, aby byl znám program TOP 09: Nesouhlasíme se snižováním zdanění spotřeby. Zdanění spotřeby jsou spotřební daně a DPH. U DPH nesouhlasíme se snižováním pod onou hranicí, která má vstoupit v účinnost k 1. 1. 2016 a kterou vy chcete odložit a ty daně chcete zvýšit. To, co jsme pokládali za nezbytné, to, aby nekleslo v roce 2015 zdanění spotřeby, ale aby poté, co celá společnost svými náklady překlenula potřebu ozdravit veřejné finance v době krize, mohla přijít ona úleva v nákladech na pracovní místo, to znamená v přímých odvodech. Dosud je v platném právním řádu snížení této odvodové zátěže o necelých 15 miliard. Můžeme vést diskusi o detailech, jestli to více prospívá živnostníkům, rodinám. Dobrá. Vláda s tím nemusela souhlasit a mohla to parametricky upravit jakkoliv jinak. Problém je, že vláda to neupravuje nijak a tu výši zdanění ponechává. Tu odměnu, kterou měli všichni získat po překonání krize za nižší daňovou zátěž, ministr financí odstraňuje, tu ruší. Ta dramaticky zvyšovaná, ta dramaticky kritizovaná, přechodně zvýšená míra zdanění zůstává navždy, a ne proto, aby se o ni snižoval strukturální deficit, ale proto, abyste to mohli rozdávat na svých dárcích, na svých dotacích. A to, co mě přivedlo k úsměvu na posledním jednání rozpočtového výboru, byla argumentace, že ty vyšší výdaje, to přece nebude spotřeba, to bude odpovědné financování.

Kolegyně, kolegové, já jsem teprve začal analyzovat návrh státního rozpočtu, který ministr financí předložil do vlády, takže přesná čísla zazní až za několik dnů, týdnů, možná bude fér, jestli je říct až tehdy, když se na nich vláda definitivně usnese, ale jednu věc vím jistě. To, co si polepší na úkor těchto zvýšených výdajů nejméně, budou investice. Nejvíce si polepší mzdy, sociální dávky, provozní výdaje, všechno to, kde jste slibovali, že budete šetřit, a nejméně si polepší investice. Tím jsem si jist. V rámci tohohle pohledu bych se smířil dokonce snad i s tím snížením spotřební daně, jakkoliv s tím nesouhlasím, raději bych snižoval odvody na pracovním místě, ale vy nechcete snižovat vůbec nikde jinde. Vy všechny kroky, které byly nezbytné k ozdravění veřejných rozpočtů, o kterých jste křičeli, že to byly chyby - já jsem slyšel pana předsedu Sobotku nejméně pětkrát v této Sněmovně říkat, jak je nezbytné snížit spotřební daň z pohonných hmot, jak je ministr financí Kalousek totálně zabedněný, že ji nechce snížit, protože všichni víme, že bychom na ní více vybrali. Slyšel jsem tehdejšího předsedu hnutí ANO říkat, jak my, podnikatelé, víme, jak je ta vláda úplně hloupá, že nechce snížit zdanění spotřebních hmot. Já dál setrvávám na svém názoru, že spotřební daň se snižovat nemá. Že se mají snížit přímé odvody, že se má méně trestat výkon a tvořivost. Ale vy nechcete snížit spotřební daň a dnes ještě v právním řádu platné snížení přímých odvodů chcete zrušit.

Abychom si to ještě jednou zopakovali: Chcete zrušit snížení přímých odvodů o necelých 15 miliard, aby si z Kramářovy vily mohli ministři odnášet své dárečky za 16 miliard. To je vaše mimořádně neodpovědná rozpočtová politika a vedle mimořádně neodpovědné rozpočtové politiky jste také ukázali, že jste naprosto procesně neschopní projednat ten zákon tak, abyste z toho neměli ostudu. Je to vaše ostuda, je to vaše neschopnost a my se na tom podílet nebudeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se musím ohradit proti tomu, jak popsal průběh prvního čtení zde pan předseda Kalousek. Je pravdou, že zde byl vznesen dotaz, proč vláda posílá úpravu novely jednoho zákona ve dvou tiscích, ale na to mu bylo samozřejmě odpovězeno a tu citaci bohužel pan předseda Kalousek neuvedl. Tady bylo přece jasně vysvětleno, že co se týče úpravy spotřební daně na tabák, tak se jedná o harmonizaci s právem Evropské unie a je nezbytně nutné, aby tento zákon vyšel ve Sbírce zákonů do 30. 9. Proto taky mimochodem je svolána tato schůze, abychom stihli ještě poslat panu prezidentovi, aby stihlo být vydáno ve Sbírce zákonů. A bylo to navrženo v § 90 odst. 2 a předpokládali jsme, že nebude vzneseno veto, takže tato novela projde jedním čtením. A druhá věc je zelená nafta a ta projde, tam jsme předpokládali veto, celým procesem. Samozřejmě poté, kdy vy jste zavetovali obě normy a Senát je projednával současně, tak se zase nelze divit tomu, že senátoři nám to poslali v jednom tisku. Je to bezesporu správný postup, protože si myslím, že není úplně legislativně čisté, aby ve Sbírce zákonů v jeden den vycházely dvě novely jednoho zákona. Čili ten postup je logický i co se týče vlády i co se týče Senátu a bylo to zde vysvětleno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za faktickou poznámku panu poslanci Sklenákovi. Dále tu mám tři faktické poznámky. Pan poslanec Petr Adam, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Petr Adam nechce, takže pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec dává přednost panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP