(13.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Když jsem se díval do jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tak hlasování lze zpochybnit pouze bezprostředně - a už jsem to tady vysvětloval v červnu, že ať se dívám do jakéhokoli výkladového slovníku českého jazyka, tak bezprostředně znamená okamžitě. Takže jenom kvůli tomuto, řekl bych, selhání části vládní koalice došlo k dalšímu ohnutí principů, proti kterým tady mnozí ještě nedávno bojovali, a to jsou přílepky.

Hnutí Úsvit, přestože, jak jsem říkal, my zelenou naftu pro zemědělce rozhodně podporujeme, ale nejen to, ale to už se nebudu opakovat, tak z toho důvodu se finálně u hlasování o tomto zákonu zdržíme, protože hnutí Úsvit nebude měnit své názory podle aktuální situace, která se nám hodí, ale stejně jako to bylo u služebního zákona, kde jsme jako jediní hlasovali proti, jediná politická strana drží stále tu linii, proč nás voliči v podstatě zvolili, to znamená odpolitizování státní správy v tomto případě, tak my prostě jsme proti přílepkům. To znamená, my se tady v případě tohoto hlasování zdržíme. A znovu zdůrazňuji, ne proto, že bychom byli proti zelené naftě, tam už jsme hlasovali pro v červnu, ale protože jsme prostě principiálně proti tomuto způsobu ohýbání postupů v Poslanecké sněmovně.

Mimochodem, toto je letitý paradox přímé demokracie v celé Evropě a vůbec snahy o zavedení přímé demokracie, kdy opoziční strany válcované vládní většinou bojují za prvky přímé demokracie a v momentě, kdy dosednou do vládních lavic nebo se z volebních mítinků dostanou do Poslanecké sněmovny, stávají se naopak jejími nepřáteli, protože se o moc nechtějí dělit s nikým a nejméně pak se svými voliči a občany.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Votavy. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. No, musím jednoznačně odmítnout slova pana kolegy Okamury, že se jedná o přílepek. V žádném případě se o přílepek nejedná, protože v obou případech jde o stejný zákon, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. A do tohoto zákona patří spotřební daně na líh, na tabák, na naftu. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse s přednostním právem je pan poslanec Fiala, poté pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Senát nám tady vrací vládní novelu, která se týká úpravy spotřební daně u tabákových výrobků a nijak se neliší od verze, která do Senátu odešla ze Sněmovny, ale do této novely, jak jsme slyšeli, Senát zcela nestandardně přilepil - a já skutečně záměrně používám toto slovo - přilepil další změny, jejichž obsahem je znovuzavedení zelené nafty. A to, že ty dvě věci spolu nesouvisejí, to není něco, co si tady teď vymýšlíme, ale to vychází z argumentace, kterou měli vládní představitelé, když jsme tady odděleně tyto novely spotřební daně projednávali. My tento krok chápeme jako zjevnou reakci Senátu na nebezpečí ústavní stížnosti v případě, že by byl schválen původní návrh na zavedení zelené nafty i přes tu velmi podivnou proceduru, která tady byla ve Sněmovně zvolena. Jinými slovy, senátoři ze sociální demokracie se snaží zachránit poslance ze sociální demokracie, kteří svým hlasováním postupovali protiústavně. My to bereme na vědomí a chápeme to tak, že nám svým jednáním sociální demokracie jasně říká, že jsme měli pravdu, a my jsme v této věci pravdu měli. Já doufám, že to vidí nejenom kolegové ze sociální demokracie, ale že to vidí i veřejnost. Měli jsme pravdu v této věci a máme pravdu ve spoustě dalších věcí. Měli jsme pravdu v tom, když říkáme, že pan premiér postupuje při vyjednávání o postu evropské komisařky špatně, že to nedopadne dobře. Výsledek je pro Českou republiku velmi nevýhodný a je to prohra pana premiéra. A měli jsme pravdu i ve věci služebního zákona, když jsme říkali, že jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání, že nám jde o to, abychom dosáhli lepšího zákona, než jaký byl předložený návrh, a nakonec jsme ho také dosáhli. A jak vidíte a dáváte nám to svými činy najevo, měli jsme pravdu i v této věci a vy jste se tehdy mýlili.

Ale k podstatě těchto novel. Vláda navrhuje - a tak to zde bylo schváleno - úpravu spotřební daně u tabákových výrobků, protože došlo ke změně kurzu české koruny k euru. My oceňujeme a ocenili jsme to už při tom projednávání, že část našich připomínek byla promítnuta do pozměňovacího návrhu. To se týkalo těch obchodníků, kteří mají zásoby cigaret se starými kolky ve skladech a byli by neoprávněně postiženi. Nicméně upozorňovali jsme také na neproporční zvýšení cen levnějších a dražších cigaret, tedy zahraničních a vlastně domácích výrobců, a tento náš požadavek na stejné zvýšení vyřešen nebyl a i z těchto důvodů jsme hlasovali proti tomuto návrhu a na tom se ani tentokrát při jeho vrácení ze Senátu nic nezmění.

Ale to, co je tam nyní podstatnější a co je tam tím přílepkem, je samozřejmě zelená nafta, tedy úmysl vlády vracet spotřební daň zemědělcům, kteří používají minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu. Já jenom připomenu, že v roce 2013 tuto možnost, tedy tu tzv. zelenou naftu, využilo pouze 58 % všech našich zemědělských podnikatelů. Občanští demokraté v minulosti dosáhli zrušení této neoprávněné výhody, protože jsme byli přesvědčeni, a jsme přesvědčeni nadále, že zelená nafta vytváří nerovné podmínky na trhu a že se vyplácí pouze velkým podnikatelům v oblasti zemědělství. My jsme pro to, aby se konkurenceschopnost našich zemědělců zvyšovala jiným způsobem a spravedlivěji, a takový nástroj jsme tu měli. To bylo třeba snížení spotřební daně pohonných hmot pro všechny, to je mnohem efektivnější, spravedlivější a nakonec i pro stát výhodnější. A když mluvím se soukromými zemědělci, tak mi řada z nich říká, že o takovouto politiku státu nestojí. Byli by mnohem raději, kdyby stát nedeformoval trh těmito typy dotací a různými, ve svém důsledku diskriminačními opatřeními.

A my, dámy a pánové, chceme a budeme naslouchat těm, pro které politiku děláme, budeme hájit zájmy drobných zemědělců, nebo i zájmy drobných zemědělců, na kterých stojí tradice českého venkova, a vytvářet jim podmínky pro to, aby oni mohli dělat dobře svoji práci. Podle nás tato novela tyto podmínky nesplňuje, proto jsme ji nepodporovali a z věcného hlediska ji ani nepodpoříme. A nepodpoříme ji ani z formálního hlediska, protože podle nás toto spojení dvou nesouvisejících novel je sice asi rozumným krokem z hlediska hrozby ústavní stížnosti, ale v každém případě je krokem nekorektním a nesprávným. Takže tato novela naši podporu mít nebude. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP