Zahájení schůze Poslanecké sněmovny
10. září 2014
Přítomno: 164 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 13.18 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Protože naše řady jsou prořídlé, ještě zazvoním, aby další poslankyně a poslanci přišli k projednávání daných zákonů.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 16. schůze dne 4. září 2014, pozvánka vám byla doručena prostřednictvím poslaneckých klubů týž den. Poprosím vás tedy všechny, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 14. schůzi Poslanecké sněmovny. Chci se zeptat, zda někdo z přítomných si nafasoval náhradní kartu. Není tomu tak, dobře.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a Jiřího Miholu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Takže počkám, až se přihlásí zbytek poslanců. Už můžeme pokračovat? Tak pokračujeme v projednávání.

Já tedy navrhuji, abychom určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu za ověřovatele zápisu této schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. (Nesrozumitelné hlasy z pléna.) Máte pravdu.

 

Zahájím hlasování o ověřovatelích, tak jak byli navrženi. Táži se, kdo je pro tento návrh ověřovatelů.? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 1, přítomní poslanci 98, pro 93, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 16. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 14. schůzi. Mám zde jednu novou omluvenku, z jednání této schůze se omlouvá pan poslanec Chovanec. Žádnou další omluvenku jsem neobdržel.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 16. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, a tak se táži vás, paní poslankyně a páni poslanci, zda chcete k návrhu vyjádřit nějaké připomínky nebo doplnění. Nikdo se nehlásí k návrhu pořadu. Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro navržený program, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování číslo 2, přítomných poslanců je 120, pro 116, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP