(19.00 hodin)
(pokračuje Ženíšek)

Pan premiér sice se sankcemi souhlasí, ale hned běží k prvnímu mikrofonu, aby svoje voliče ujistil, že ne úplně se všemi. Když už je nakonec shoda, opět při první příležitosti jako jeden z prvních ohlašuje, že by sankce nemusely platit hned. Je to stejné jako s tím, když pan premiér moc dobře věděl a ví, že jsme členy NATO, ale aniž by se ho na to kdokoliv ptal a uvažoval o tom, ujišťuje ihned svoji členskou základnu v médiích, že u nás rozhodně žádné jednotky NATO rozmístěny nebudou. Nebo pokud mám použít nejnovější výrok pana premiéra o tom, že NATO rozhodně nemůže Ukrajině poskytnout žádnou vojenskou pomoc, neb by to vedlo ke třetí světové válce. Myslím, že po tomto výroku si pan prezident Putin udělal jen spokojeně u České republiky jakýsi červený puntík a ujistil se, že žádnou hrozbu čekat nemůže.

Obávám se, že vaše strana, pane premiére, na půdě Evropské unie selhala již podruhé, a to velmi silně. Nejprve to bylo před pěti lety, kdy jste nadřadili právě své stranické zájmy nad ty státní, když jste shodili vládu během probíhajícího předsednictví. A teď podruhé, když nejste schopni zaujmout k ruské agresi nekompromisní postoj a prosazovat jej na půdě Evropské unie.

Bylo to tady řečeno již mnohokrát, i já s tím souhlasím. Ano, sankce jsou pomalou zbraní, a i kdyby sankce nezměnily hned viditelně přístup Kremlu k Ukrajině, mají dopad na ruskou ekonomiku, což je cesta, kterou jsme si zvolili k politickému nátlaku a se kterou jste souhlasil i vy jakožto předseda vlády.

Ochrana části českého exportu nám může být za pár let úplně k ničemu, pokud si někdo v Moskvě například usmyslí, že by mohl po propojení Ruské federace s Krymem přes Ukrajinu propojit například Kaliningradskou oblast s Ruskou federací přes Bělorusko a Polsko. Nebo že dokonce malé pobaltské republiky lze připojit zpět ke svému impériu. Ty náklady pak budou mnohem vyšší než ony zmiňované ztráty českého exportu. Tady přece po celou dobu jde jen o to, abychom všichni společně - a já jsem to očekával od své vlády - vyslali do Moskvy jasný signál, že takhle zkrátka ne. Místo toho slyšíme z úst pana premiéra, že se vlastně bojíme ruské odvety, a že by dokonce bylo lepší, kdybychom nové sankce hned nezaváděli, a od některých představitelů dokonce slyšíme i to, že sankce jsou vlastně blbost a že je důležité, abychom nebyli za blbce my. No jde o to, před kým, pane ministře Mládku, který nejste přítomný.

Pane premiére, podle vás jste v Bruselu uspěl, podle mě nikoliv. Chci proto v podrobné rozpravě navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny, které by uspokojilo nás všechny, kteří věříme méně Ruské federaci nežli NATO. Kteří mají zkrátka raději ruské tanky v Ruské federaci nežli na území Ukrajiny. A nás všechny, kteří jsme si vědomi hrozby, které pro nás Vladimir Putin a nerozhodné vlády v Evropě představují.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic TOP 09).

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ženíškovi a teď tu mám smršť faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Benešík. Po něm pan poslanec Mackovík a po něm paní poslankyně Zelienková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, děkuji za slovo a prostřednictvím vás ke svému kolegovi, který tady hovořil: Kdo to nechápete, jste pátou kolonou. Já to nechápu a za pátou kolonu se nepovažuji. Ani nepovažuji sankce za něco, co by řešily. Kdybych měl jediný důkaz toho, že české sankce nebo sankce Evropské unie nebo sankce celého světa zachrání lidi na Ukrajině, že zachrání lidi, aby mohli žít v míru, že nebude válka, ano, okamžitě bych tady s tím souhlasil! Jenže zkušenosti s těmi sankcemi, kterých jsme byli svědky v historii, nám ukazují, že to je naprostý nesmysl! To je demagogie, kterou tady říkáte! Vám se to, pane kolego, z těchto míst v Poslanecké sněmovně říká o uskromnění. Sedmapadesát tisíc plat, to se to těm lidem dobře radí, aby se uskromnili! Svoboda něco stojí! Tak běžte do Varnsdorfu! Běžte to říct těm lidem z TOSky, co přijdou o práci, že se mají uskromnit, že bojujou o svobodu! Znovu vám říkám: Kdyby to byla pravda, že ty sankce mají nějaký smysl, možná byste pochodil u těch lidí. Ale jsem přesvědčen, že kdybyste šel do té TOSky to dneska říct, tak vás poženou, že nestačíte doběhnout ani do Prahy! (Hovoří hlasitě, emotivně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Dále pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, děkuji za slovo. Protože už tady zazněl návrh, respektive avízo, že Sněmovně bude předloženo usnesení, dovolím si vás informovat o tom, že výbor pro evropské záležitosti, který se situací na Ukrajině samozřejmě v rámci svých kompetencí zabývá na rozdíl od zahraničního výboru naprosto systematicky a dlouhodobě, usnesení přijal. Vzhledem k jednacímu řádu výbor pro evropské záležitosti v těchto věcech supluje plénum Sněmovny. Já s dovolením jenom pro informaci - nenačítám návrh usnesení - jenom pro vaši informaci toto usnesení přečtu. Byla to usnesení k informaci o pozici vlády České republiky k návrhu druhé vlny sankcí Evropské unie vůči Rusku.

Výbor pro evropské záležitosti 1. odsuzuje pokračující agresivní chování Ruska ve vztahu k Ukrajině; 2. vyzývá vládu ČR, aby ve shodě se západními demokraciemi důsledně hájila bezpečnostní zájmy České republiky.

Dále: Bere na vědomí informaci o pozici vlády České republiky k návrhu druhé vlny sankcí Evropské unie vůči Rusku; 2. považuje nadále za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině založené na respektování svrchovanosti, územní celistvosti, jednoty a nezávislosti Ukrajiny včetně plného využití možností sankčních nástrojů v souladu se zájmy České republiky; 3. vyzývá předsedu vlády, aby při nadcházejících jednáních o sankcích Evropské unie vůči Rusku postupoval v maximální shodě a jednotě s postojem většiny členských států EU; a konečně žádá vládu, aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto návrhu v orgánech Evropské unie.

Čili to jenom pro informaci plénu Sněmovny, že usnesení byla přijata. Přečetl jsem jejich znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Mackovík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, my tady slyšíme plejádu výtek, jak se vláda málo ohnula před cizími zájmy a málo běhá kolem totemu s hamburgrem v ruce a chová se jinak, než se očekávalo. Myslím si, že není to tak dávno, kdy se před volbami přemítalo, co se bude dělat s Doly Paskov a s množstvím nezaměstnaných, a teď jsme se dozvěděli, že jsme měli přijmout sankce, které by stejně neměly žádný efekt vůči Ruské federaci nebo vůči komukoliv, a nás by to stálo 8 miliard. Já si nemyslím, že účelové je vést politiku tak, jak ji vede ODS a TOP 09, která když chce, tak kritizuje vládu, že tady je schodek za 112 miliard. Pak ji zase kritizuje, když vláda nechce zvýšit schodek o 8 miliard. Já si myslím, že politika suverénního státu nevypadá tak, že se ohýbáme a děláme to, co nám někdo určuje, jenom proto, že máme vypadat esteticky hezky v té politice. Domnívám se, že tohle rozhodnutí vlády, které tady vy cupujete na kousky, bylo rozhodnutím suverénního státu nebo suverénního premiéra.

Ne se vším, co tato vláda dělá, můžu nebo nemusím souhlasit a se vším souhlasím nebo ne. Ale v současné době tohle opatření si myslím, že je přínosem pro českou ekonomiku a mělo by být oproštěno od ideologických postulátů. Neslyšel jsem tady za celou dobu to, že na Ukrajině bojuje jednotka Azov, která používá označení divize SS Das Reich z druhé světové války. Tam bojují fašisti za to, co vy nazýváte demokracií? To se demokracie v Evropské unii takhle ohnula? Takhle pokřivila? Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Další faktická poznámka, paní poslankyně Zelienková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych reagovala tady na předřečníky. Já opravdu nerozumím politikům, kteří mluví o tom, že sankce nepřinesly úspěch. Prosím, aby si tito lidé uvědomili, že sankce jsou opravdu nejsilnější politický nástroj v současné době, který může západní svět použít. A že tento nástroj vede k cíli. Rusko v tuto chvíli vyčerpalo svoji agresivitu a smířilo se s územím, které dosud obsadilo. A když říkáme v tuto chvíli, znamená to, že tlak na Rusko nesmí polevit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP