(17.40 hodin)
(pokračuje Foldyna)

Proto snad se schválilo to, že došlo v 90. letech k odtržení Chorvatska, Slovinska a dalších zemí od Jugoslávie. Nemluvím o Kosovu, protože to byla jednostranná záležitost. Ale ta paní tam říkala, že s těmi lidmi mluvila. Oni chtějí jiné uspořádání Ukrajiny. Občané Ukrajiny jsou bombardováni svojí vlastní vládou, jsou nuceni utíkat ze svých domovů. A vedle toho působí jakési oddíly pravého sektoru, nikým nejmenovaných oligarchů, kteří bojují vedle té ukrajinské pravidelné armády. Já jsem ani jednou nikoho neslyšel tady z těch pánů, kteří tak moralizují, že by tady pozvedli svůj hlas nad tím, že v nějaké zemi v Evropě bojují jednotky miliardářů, které jsou určeny k tomu, aby zabíjely své spoluobčany. Tak kde je to právo? Ten jeden metr? Já tady vidím dva metry a velké pokrytectví.

Tak znovu opakuji, pane premiére, veřejnost, tak jak já mám možnost se s ní stýkat, vám to nezazlívá. Je to jenom politikem určitých pánů. A samozřejmě já si nemyslím, že všichni lidé v TOP 09 jsou jako její pan předseda. Já bych se nedokázal urazit. Docela pro mě bylo složité nevystoupit s tím, co jsem chtěl, když jsem slyšel, že pan Schwarzenberg řekne o našem prezidentovi, že je jako Hácha. Hácha přece byl na konci své kariéry označen za zrádce a zločince de facto a zemřel v tom vězení. Já si to nemyslím. Mně to připadá v této chvíli trošku jako nadsázka. Zřejmě mi to připadá jako nadsázka, že to říká pan předseda zahraničního výboru. No, trošku mě tím pobavil, škoda, že tu není, když tady recitoval tu českou básničku. Víte, v roce 1850 také vznikla jedna básnička Karla Havlíčka Borovského a ta říkala: Zle, matičko, zle, Švarcenberci zde. Tím tady končím. Díky. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Foldynovi a žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

S faktickou poznámkou pan kolega Pilný a pak s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážené kolegyně a kolegové, bylo tady konstatováno, jestli jsm,e nebo nejsme plnohodnotnými členy Evropské unie. Já myslím, že plnohodnotným členem jsme by definition, protože jsme k ní přistoupili. Ovšem státníkem se nikdo nestává by definition, ale svým chováním.

Myslím si, že je velmi předčasné se vyjadřovat k dokumentům, třeba k profilu těch sankcí, které nebyly ještě na stole, a odvolávat se na prohlášení zemí, které takticky mlčely. V současné době je nesporné, že silný protivník potřebuje silného protihráče. A je také nesporné, že v tomto okamžiku, ať už se nám to líbí, nebo nelíbí, je protivníkem Putinovo Rusko. Přimlouval bych se tady proto, abychom v této pozici jako plnohodnotní členové Evropské unie podporovali tu jednotu, protože jinak nikdy silnými hráči nebudeme a celá ta věc Ukrajina-Rusko se výrazně zkomplikuje, protože převaha bude na jedné straně. Děkuji. (Potlesk ze středu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě než dám slovo s přednostním právem kolegovi Kalouskovi, nechám pro jistotu odhlasovat zpravodaje, ač to vyplývá z jednacího řádu a z nepsaných pravidel, že první vystupující v řádné diskusi je zpravodajem.

 

Takže žádám vás o hlasování v této věci, že zpravodajem bude pan kolega Foldyna.

Ptám se, kdo je pro. Zahájil jsem hlasování číslo 3. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 125 pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kolega Foldyna je zpravodajem.

 

Prosím o slovo pana kolegu Kalouska. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte pouze krátkou reakci na pana zpravodaje a potom stanovisko předsedy poslaneckého klubu. Zdůrazňuji jenom předsedy, neboť jsem ho nestihl konzultovat.

Možná bude pan zpravodaj překvapen, ale pan prezident Hácha nebyl ani obviněn ani obžalován. On byl prostě v rozporu s veškerým právním řádem Československé republiky zatčen, internován a uvězněn jako bezmocný senilní stařec, který opravdu nevěděl, co říká v tom vězení. Aniž by byl obviněn nebo obžalován, také zemřel. Dej Bůh, aby to byl poslední takový příklad našeho prezidenta, byť si tím samozřejmě nejsem tak jist. Takže to je ta první poznámka.

Druhá poznámka. Obávám se, dámy a pánové, že tato rozprava se nám začíná velmi rozmělňovat do neuchopitelných detailů. Důvod, proč jsme vyvolali tuto mimořádnou schůzi, byla snaha, aby Poslanecká sněmovna naprosto jasně, nezamlženě, nezastíraně, bez toho, aniž by říkala ano, ale - nebo bez toho, aniž by říkala jasné nekompromisní zásadové lidovecké možná (šum i úsměv mezi některými poslanci), aby jasně řekla, kde jsou její priority zahraniční politiky v této chvíli, která je možná pro nás nejdůležitější od listopadové revoluce, od pádu železné opony za posledních 25 let.

My jako země, která byla v minulosti součástí sovětského satelitu, jako země, která zažila invazi, jako země, která zažila okupaci a vůli cizí mocnosti, bychom logicky v rámci Evropské unie měli být frontmany mezi těmi, kteří varují před nebezpečím, které už poznali. Když se jednou o tu plotnu spálím, tak bych měl ty druhé varovat. A když už ty druhé nevaruji, tak alespoň se nesnažit se o tu plotnu spálit podruhé. Za předpokladu, že mezi námi není dost těch, kteří profitovali z toho, že ti jiní se o tu plotnu spálili, a velmi by si přáli, aby mohli říct - my jsme tenkrát byli rádi, když se ti druzí pálili o tu plotnu, my jsme byli kamarádi! A jsme připraveni být kamarády znovu.

Upozorňuji tím teď zcela otevřeně a zcela vážně na zjevnou pátou kolonu, na zjevnou Putinovu pátou kolonu ve veřejném prostoru, ať už mezi některými českými novináři, ať už mezi některými českými politiky. Ta pátá kolona tady je, vystupuje - a vystupuje ať už aktivně, kdy zcela jasně říká: Prosím vás, o co tady jde? Tady se hájí právo ruských obyvatel na východní straně Ukrajiny, ten Putin to dělá dobře, za to všechno mohou ti zločinní Američani a ta zločinná Evropská unie! A pak jsou takoví, kteří dokonce se zdobí některými ústavními pravomocemi, které legitimně získali ve volbách, a ti říkají: Já tomu nerozumím, ale hlavně nás to nesmí nic stát. To říkají i tehdy, když třeba zastávají pozici prvního místopředsedy vlády. Tato pasivní poloha je možná horší než ta aktivní, protože to je také pátá kolona. (Úplné ticho v sále.) Ta říká: Svoboda mě nezajímá. Mezinárodní právo, demokracie mě nezajímá. Mě zajímá můj bezprostřední ekonomický zájem. A takovýto pohled je zničující. Zničující pro každou lidskou bytost, zničující pro společnost a zničující pro stát, který je státem ne velkým, ne malým, je středním, ale chce zůstat suverénním státem a byl sovětským satelitem a dobře ví, jakému nebezpečí čelí.

A my jsme si v této situaci přáli - a vláda dobře věděla, že i když jsme opozice, může počítat s naší absolutní podporou -, aby naše vláda řekla: My jsme jednou tu invazi zažili. My jsme jednou byli satelitem té imperiální mocnosti, která měla hranice na Šumavě. My si uvědomujeme, že oni by zase chtěli mít tu hranici na Šumavě, a my uděláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo. I kdyby nás to mělo něco stát. Náklady, které bychom vynaložili teď, budou mnohem menší než náklady, které bychom vynaložili mnohem později.***
Přihlásit/registrovat se do ISP