(16.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Víte, on samotný dopad sankcí, pokud budou uplatněny a budou protisankce, bude pro Českou republiku velmi zdrcující. Ruská federace ty sankce, které jsme uplatnili jako Česká republika nebo Evropská unie, jistě přežila bez úhony. Ekonomický potenciál se možná na čas zmenšil, ale dodávky od nás Čínská lidová republika nahradila po dvou dnech, dodávky masa nahradila Brazílie a čeští, slovenští, polští a ostatní výrobci v Ruské federaci budou mít smůlu do budoucna.

Sankce v bankovní oblasti povede jenom k tomu, že ještě bude urychlen vznik zlatého rublu podloženého zlatem. To bude stát samozřejmě monetární systém Evropské unie a zejména zadlužených Spojených států amerických kroky, které nebudou schopny nějakým způsobem s Ruskou federací vyjednat bez dohody. Protože věřiteli Spojených států amerických je Čínská lidová republika, a to největším věřitelem, za ní následuje Japonsko a nevím, jak dlouho bude chtít Japonsko splácet americké dluhy, které udělaly tím, že tisknou bezcenné zelené papírky. Hodnota dolaru je dána pouze tím, že je dolarů na světových měnových trzích tolik, že by jimi věřitelé Spojených států amerických podrazili vlastní ekonomiku. A dovolím si tady říct tak, jako to řekl kolega Radim Fiala, jeden odhad, že hodnota dolaru bude v současné době stejně vysoká jenom do té doby, než si věřitelé Spojených států amerických spočítají, že je pro ně ztráta z těch přebytečných dolarů a shození té hodnoty větší, než je ztráta z případného válečného konfliktu. Jak se ty váhy obrátí a ztráty, které by vyvolal případný válečný konflikt, by měly být větší, než je ztráta z hodnoty těch přebytečných dolarů, tak v ten okamžik bude dolar znehodnocen. To není jakási úvaha, která se narodila teď, že bych si ji vymyslel. To je dlouhodobá diskuse řady ekonomů na různých světových fórech. A podotýkám, že je podložená hodnověrnými ekonomickými rozbory těch bank, které se opravdu nebojí toho, jakým způsobem postupuje Mezinárodní měnový fond.

Založení banky v BRICS je před námi. A jediné, co nám v Evropě zbývá k rozhodnutí, je, jakým způsobem budeme postupovat jako emancipovaná součást multipolárního světa. Bipolární svět skončil v roce 1989-1990. Jednopolární svět skončil v roce 2008. Jestli ani po šesti letech ti, kteří si představovali, že tady bude jednopolární svět, kde rozhodují bez Rady bezpečnosti OSN Spojené státy americké, tak se nedá nic dělat, jejich kroky jsou sečteny. (Ozývá se smích zprava.) Pád Říše římské také nikdo nepředpokládal. A věřte mi nebo ne, v tomto ohledu ty státy, které mají co mluvit do světové ekonomiky, do světové politiky, se nesmíří s tím, že o jejich osudech budou rozhodovat jiní. A nemluvím o nikom jiném než o Evropě, o Číně, o Brazílii, o arabském světě. Ti všichni budou chtít mít rovnoprávný přístup k rozhodování o dalším světovém pohybu.

Podle mého soudu bychom měli velmi racionálně uvažovat o tom, jakým způsobem bude Evropská unie přispívat k tomu, aby dosažené příměří mezi ukrajinskou vládou a představiteli Doněcké, Luhanské republiky, tedy těch, kterým se říká separatisté, bylo co nejdelší, skončilo dohodou, která ukončí vraždění nevinných lidí a která skončí i dalším normálním demokratickým vývojem na Ukrajině i v Evropě. Nerad bych přispěl čímkoliv, co by mohlo podnítit spory mezi válčícími stranami. Jsem přesvědčen o tom, že dohoda o příměří je společným vítězstvím těch, kteří uvažují o tom, že v multipolárním světě nelze na úkor jiných rozhodovat a sami nenést odpovědnost.

Dovolte mi, abych řekl, že vzhledem k tomu, že nejde hovořit o sankcích, o jejich rozměru, protože ta podmínka tady je a Evropa je neuplatňuje, abych prohlásil, že klub KSČM tento bod programu nebo tuto schůzi nepodpoří. Myslím si, že bude určitě vhodný čas, kdy bychom se měli zabývat možná postojem vlády k dalšímu postupu České republiky v rámci Evropské unie, v rámci OBSE tak, abychom zabezpečili pro občany České republiky co nejlepší a mírovou budoucnost.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Schwarzenberg. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu tady mluvit o situaci na Ukrajině, neboť o čem můžu mluvit, je o našem chování po anexi části Ukrajiny, útoku na pohraničí Ukrajiny a obsazení této části Ukrajiny ruskými vojsky spojenými s tamními povstalci. To je totiž pravdivá výpověď o tzv. situaci na Ukrajině. Bylo to řadové vojsko, které dobylo Krym, bylo to řadové vojsko, které rozhodlo boj teď na ukrajinském pohraničí. To nebyli povstalci. Povstalci, rebelové vypadají jinak. Chcete-li je dnes vidět, typické výjevy jsou řekněme v bojovnících islámského státu. To byly disciplinované oddíly vycvičeného řadového vojska, mluvící rusky, s ruskými vojáky ze všech oblastí Ruské federace řízené z ruského vnitrozemí. O tom musíme mluvit, jak se k tomu chováme.

Ano, tady zazněly pochyby o působnosti sankcí. Přiznávám, že ty sankce byly bohužel nešťastně dělány po vzoru sankcí proti Íránu, kdy se objevilo nebezpečí, že Írán si vyhotoví jaderné zbraně a rakety. A tak začaly sankce. Každý věděl, že vývoj těchto zbraní bude trvat léta letoucí, a tudíž byl čas zakročit postupnými sankcemi a přimět Írán k jistému ústupu, který teď pozorujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP