(11.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Neeviduji žádné přednostní právo, tudíž nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, kterou jste všichni obdrželi. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Tedy předtím, než přistoupíme k hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartičkami.

 

Vzhledem k tomu, že počet se již ustálil, přistoupíme k hlasování o celém návrhu pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro schválení předloženého programu, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 2, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 41, proti 83. Konstatuji, že návrh byl zamítnut, tudíž program nebyl schválen.

 

Dnešní schůzi končím. Jen upozorňuji, že zítra se sejdeme v 9 hodin, abychom pokračovali v jednání 12. schůze. Děkuji.

 

(Schůze skončila v 11.32 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP