(11.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Jsme přesvědčeni, že dohlížet na striktní dodržování zákonů, aby nebyly vzbuzovány pochybnosti, je dobře. A jsem překvapen, že to někomu vadí, nebo že to někdo nepovažuje v tomto konkrétním případě za správné, že o tak zásadním objemu se tady o tom bavíme.

Hnutí Úsvit nikdy neřeklo, že jsme proti cizincům jako takovým. Nikdy. My jsme říkali, že jsme proti nepřizpůsobivým cizincům, např. náboženským fanatikům. Ano, za tím si stojím, vidíme to v západní Evropě. Nebo jsme proti tomu, aby tady byl příliv cizinců, kteří berou práci českým občanům na místech, o která mají čeští občané zájem. Je to současný problém České republiky. Takže my to říkáme selektivně, přičemž na prvním místě je bezpečnost a pracovní místa českých občanů. A opět je to zcela v souladu s trendem v nejvyspělejších západních zemí v západní Evropě, kde byly tyto trendy potvrzeny dokonce i občanským referendem.

Na závěr bych chtěl říci, že Tomio Okamura nikdy neřekl nic rasistického. Já sám jsem míšenec dvou ras, moje bývalá manželka je Japonka, můj syn je tím pádem také míšenec dvou ras a nikdy v životě neřeknu a neřekl jsem nic rasistického. Takže už jenom říkám předem, kdyby náhodou tady padl další nevěcný, lživý a populistický argument, jak odvrátit pozornost od tématu této schůze, tak abychom si to řekli hned zkraje. Protože bych byl sám proti sobě u tohoto argumentu.

Takže prosím, nepodsouvejte nám tady smyšlené, populistické, nevěcné argumenty s cílem odvrátit pozornost od projednávaného tématu této schůze. Prosím, vraťme se k tématu a toto je, proč jsme tady vlastně všichni a proč hnutí Úsvit toto podepsalo. My jiné důvody nemáme než ty, které jsem řekl. Takže nepodsouvejte nám jiné důvody. Možná komunisté mají jiné důvody, my máme ale tyto důvody. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Posledním přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Filip, místopředseda Sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, kdybychom schválili program schůze, kdybychom měli ten příslib, tak to mohlo vypadat tak, že dá zprávu pan ministr kultury, jak ji dal, já bych se jenom zeptal, jestli platí to, co 4. 12. loňského roku oznámil jeho předchůdce Jiří Balvín, jestli byly vydány ty deskové obrazy Mistra Vyšebrodského kláštera a Rubensovy obrazy, protože to tady nezmínil, on by mi jistě odpověděl, já bych mu poděkoval a mohli jsme mluvit méně ideologicky a více věcně. Jediné, co tedy musím říct, že chci, aby zazněla fakta. A chtěl bych vzít za slovo jak předsedu vlády, tak pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, že se toho v září dočkáme.

Nechceme přece nic nelegitimního, protože Poslanecká sněmovna není jakási továrna na zákony, ale má samozřejmě kromě své zákonodárné činnosti také kontrolu exekutivy, takže jsme si mohli tu část debaty úplně odpustit. My chceme znát fakta, chtějí je znát také naši voliči. Já nemluvím za všechny občany České republiky, mluvím za ty, kterým neumím odpovědět, ale rád bych jim odpověděl tak, jak oni si tu odpověď zaslouží.

Pokud jde o některé námitky, které tady padly, a odpusťte mi, já to tedy znovu zopakuji: Byla interpelace paní poslankyně Nohavové, odpověď je písemně, protože ta interpelace byla ústní, s odpovědí nesouhlasíme, protože ta odpověď nedávala záruku, že se dozvíme ta fakta. Proto jsme sáhli k tomu, že dalším krokem je schůze Poslanecké sněmovny.

Dalším krokem není trestní oznámení. Co to po nás chcete? Vy po nás chcete, abychom na základě nějaké domněnky šli na policii a podávali na nějakého úředníka trestní oznámení? To je přece absurdní! Já přece nechci nikoho zavřít. Já chci, abych měl stejné právo na informace, které náleží občanům České republiky, a kdyby nenáleželo nám - protože ti lidé nebudou chodit a psát. Oni šli k volbám, zvolili si své poslance a normálně v pondělí přijdou za mnou do kanceláře a ptají se mě na věci, na které já neumím odpovědět. Tak na to udělám nejdřív interpelaci, potom se pokusím to nějakým způsobem zjistit nebo to najít v dokumentech a zprostředkovat tu informaci občanům. A vy mi chcete říct, že na základě určité informace mám jít hned za policií a dělat z toho trestný čin? To nemůžete myslet vážně, vy, kteří jste to říkali, včetně pana ministra zemědělství. To opravdu po nás nechtějte.

A pokud chceme napravovat křivdy, tak přece úmyslem zákonodárce nebylo napravováním křivd spáchat křivdy nové. Já jsem tady jasně upozorňoval na to, a Pavel Kováčik to tady připomněl panu kolegovi Schwarzenbergovi, když říkal, že se musíme bavit o tom, kdy ten majetek přestal být majetkem té konkrétní církve, kongregace, nějakého kláštera. Ano, Josef II. zbavil církev majetku a byl tím císařem, který postavil mimo jiné nejvíc kostelů, protože říkal že to nesmí nikdo mít do kostela dál než jednu hodinu pěší chůze. Co je na tom divného? Ale nechtěl, aby ten majetek zatemnil práci těm kněžím. Tak ji zatemňoval ve čtrnáctém a patnáctém století, že z toho tady byly husitské války, Bílá hora atd.

Co je na tom divného, že v tom pokračoval Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1919 a tehdejší vláda a Parlament Československé republiky, když přijal zákon o první pozemkové reformě a nic, co bylo nad sto padesát hektarů plus sto hektarů půdy, už potom nepatřilo těm, kteří podléhali první pozemkové reformě a její revizi v roce 1947. A v tomto ohledu je jasné, že doklady o tom majetku - měli bychom aspoň tu historickou paměť tady udělat. To je další věc.

A potom, prosím, argumentujme věcně. Jestliže argumentujeme rozhodnutím Ústavního soudu, že to bylo ústavní, nezapomeňte, že Ústavní soud, přestože neprohlásil neústavnost toho zákona, škrtl slovo "spravedlivý". Čili nejde o spravedlivé vyrovnání ani podle Ústavního soudu České republiky. A o tom tady nikdo nechce mluvit!

Já věřím tomu, že o tom budeme hovořit v září, a to je moje prosba, moje žádost.

Přesto, kdybyste náhodou schválili program schůze, tak samozřejmě budu mít konkrétní dotazy, které jsem tady chtěl mít. Pan premiér nás požádal, abychom je přenesli na tu vládní komisi. Já bych ale chtěl připomenout panu premiérovi, že stále jsme parlamentní republikou, nikoliv republikou, která má v čele exekutivu a která je nad parlamentem. To tady ještě není. Žádný takový ústavní zákon jsem nečetl a budu trvat na tom, abychom parlamentní republikou zůstali.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Posledním přihlášeným je pan ministr Herman.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem se pokoušel před chvilkou, milé kolegyně a vážení kolegové, tady zdůraznit, že existují přesné tabulky, které jsou k dispozici, na které je možné se samozřejmě podívat jednak na webových stránkách, jednak na dožádání komukoliv jsem schopen je přinést sem do Poslanecké sněmovny, co se týká těch jednotlivých položek.

Myslím, že tady před chviličkou zazněla důležitá zmínka, že zde vycházíme vlastně při svolání této schůze z jakýchsi domněnek. Tady nezaznělo nic konkrétního, na co bychom byli schopni s panem kolegou odpovědět. To jsou opravdu domněnky, nebo jak nedávno při našem setkání v televizi pan kolega Okamura předkládal nějaké emaily od občanů. Jistě je třeba se těmi věcmi zabývat, ale myslím si, že opravdu pouhé domněnky nejsou silné argumenty.

A pro pana předsedu: Myslím si, že je dobré zdůraznit, že tady opravdu se nezabýváme historií ani sedmnáctého století, ani osmnáctého století, ani první pozemkovou reformou, ale klopotně napravujeme křivdy, které spáchal komunistický režim, který tuto zemi zotročil 25. února 1948 a k němuž se, alespoň podle příspěvků, které zde zaznívají, KSČM stále hlásí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP