(11.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Já jsem tady opět řekl, že to není z čisté vody, nebo z jedné vody načisto, že to je poté, co jsme neuspěli s jednou z písemných interpelací v tomto zásadním zákoně nebo v tomto zásadním problému. Také jsem tady na začátku řekl, že jsou zákony, které plynou, aniž by si toho kdokoli všiml, že zdaleka ne všechny zákony vyžadují tuto pozornost.

Když to vezmeme z oboru mého i pana ministra, tedy ministra reálného i stínového, tak před několika lety tady byl přijat, několikrát úspěšně novelizován a úspěšně běží s významným přínosem pro tu občanskou komunitu, které se týká, zákon o vinařství a vinohradnictví. Neslyšel jsem, že by si někdo stěžoval nebo že by tady byly nějaké významné připomínky k tomu, že někoho výrazně poškozuje nebo někomu výrazně nadlepšuje, že prostě nebere občany jako sobě rovné. Říkám o komunitě, které se týká. Ale to je poměrně široká komunita. A výsledek pro občany je, že se nemusí obávat si koupit moravské a české víno a spotřebovat je.

Pokud to tak bude, no tak se tady nebudeme vzájemně vzrušovat nabízením témat, která jsou podle našeho soudu velmi aktuální v občanské veřejnosti. A tady zase k panu ministru Jurečkovi drobná otázka: Proč odpovědi na ty otázky nebo ty problémy mají slyšet či vidět, možná jsem to špatně pochopil, ale tak jsem to pochopil, že tedy předsedům klubů sdělí cokoliv, co budeme potřebovat vědět. My ale chceme, aby v tomto citlivém tématu, a to téma je skutečně citlivé pro občanskou veřejnost, byla také občanská veřejnost co nejúplněji informována. Prostě právo na svobodný přístup k informacím je zde nanejvýš na místě. Anebo se ptám, teď zatím jenom řečnicky: Je snad co skrývat? Že to nechceme občanům dát.

A závěrem ještě k té ulici. Mě to trošku možná naštvalo, si dovolím říci, že považuji za státnické, nikoliv za populistické naslouchat oprávněným a spravedlivým požadavkům a názorům občanů, tužbám a přáním občanů a také jim vycházet vstříc. Ostatně kvůli tomu jsme tady a nemusíme být hned osočováni, že jdeme populisticky, jak ulice píská. To není pravda. Politik je politik. Může jím být každý, nebo skoro každý. Státníků je málo. A státník se mimo jiné pozná i podle toho, jak dokáže občanům naslouchat a jak dokáže, a teď podtrhuji, oprávněným a spravedlivým požadavkům a tužbám vycházet vstříc v zájmu celé společnosti.

Děkuji za pozornost. (Potlesk členů KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. A prosím, aby se připravil pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, paní předsedající. Aby bylo zcela jednoznačně pochopeno a aby pan předseda poslaneckého klubu Úsvit, vaším prostřednictvím, paní předsedající, přesně rozuměl tomu, co jsem říkal, protože to zjevně nepochopil, nedával pozor - a teď také nedává pozor. (Předseda hnutí Úsvit pan Okamura cosi řeší s kolegou ve své lavici a nevěnuje pozornost projevu pana ministra. Chvilka ticha a čekání, než upře svou pozornost k řečníkovi u mikrofonu.) Děkuji.

Já jsem hovořil o tom, že jsou některé případy, kdy by politik měl dokázat udělat jiné rozhodnutí, než si aktuálně v tu chvíli myslí například většina prostřednictvím průzkumů veřejného mínění. Takto jsem to přesně řekl, podívejte se na stenozáznam a nepřekrucujte ta slova populisticky do jiné roviny. Velice bych poprosil, abychom debatu udrželi na určité úrovni.

Já jsem nabídl možnost debaty na jednání poslaneckých klubů ne proto, že je cokoliv tajit, tady není vůbec cokoli tajit, ale proto, abyste dostali informace, podklady, argumenty předtím, než o tom začneme debatovat na plénu této Poslanecké sněmovny, protože ta debata se potom vede velice těžko. Ukázal jsem to na konkrétním příkladu Hradištka, kdy vy jste to tady spojil ve vztahu k procesu církevních restitucích podle zákona 428, a to je zrovna ten případ, kdy tomu tak není. Proto jsem o toto usiloval. Nemám problém cokoliv transparentně zveřejňovat, o čemkoli hovořit a ty informace poskytovat. Takže abychom si opravdu přesně a jednoznačně rozuměli.

A pak chci odmítnout to, že snad úředníci na SPÚ nebo na Lesích ČR byli pod jakýmkoli tlakem. Naopak apeluji na ně a říkám jim, pokud je jakákoli pochybnost, že cokoli není jasné, právně jednoznačné, tak se majetek nemůže vydat a skončí to rozhodnutím soudu. Ten je oprávněn, aby v této věci rozhodoval. Takový je nastaven postup. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Schwarzenberga. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, když člověk tuto diskusi poslouchá, má dojem, že se mnoho z minulosti nepoučili. Staré české přísloví říká: Přechovávač je horší zloděj. A teď tady vedeme s velkou vervou boj o to, jestli máme to či ono, co se před sedmdesáti lety ukradlo, taky vrátit. Zpochybňuje se tudíž restituční zákon, neboli co jsme si ukradli, to bychom si rádi ponechali a zneužívali ve prospěch našich stran, našeho soukromého podnikání atd.

Jako každé lidské konání má své chyby, je možné, že tam či onde byla louka nebo onen pozemek vydán, který vlastně do toho zákona nemůže být zahrnut. Ano, to si mohu představovat, poněvadž žádný úřad nekoná bezchybně. Nicméně my bychom tady mohli na druhé straně svolat zvláštní zasedání Sněmovny kvůli protahování procesu restituce, kvůli zašantročení pozemků, které se prodaly a vesele využívaly, ačkoli byly církevní. Kdybychom celé nekonečně dlouhé procesy, kde dotyčné úřady ze strachu, že by byly politiky postiženy, tento proces dlouhý, kdybychom kvůli tomu tady poprosili o zvláštní zasedání, tak bych si představil řev, který tímto vznikne. Je to velice smutné.

Tady zazněl několikrát krásný argument o vůli lidu. Dámy a pánové, já jsem ve 20. století vyrostl. A všichni diktátoři, počínaje Benitem Mussolinim přes Adolfa Hitlera až k našemu krajanu se odvolávali při největším bezpráví na vůli lidu. Kdybychom zavedli pojem "vůle lidu" zase do našeho práva, věru, měli bychom zase na denním pořadu popravy. Většina i dodnes je pro zavedení trestu smrti. K velikému potěšení všech voličů bychom zajisté zase mohli zavést již nikoliv tedy koncentráky pro Židy, poněvadž už tady nejsou, ale zavedli bychom asi koncentráky pro občany tmavší pleti.

Dámy a pánové, právo je něco velice citlivého a velice svatého. Dokud ho pod údajnou vůlí lidu, které si každá politická strana vykládá po svém, právo narušíme, tak to je opravdu na přímé cestě do pekla. Varuji před tímto pojmem. Pamatuji, i ti nejstarší mezi námi si budou jistě pamatovat, jak se podpisovala vůle lidu k popravě Milady Horákové a jiných. Prosím, pamatujte. Neargumentujte vůlí lidu.

A je to pozoruhodné, že dneska při té diskusi se spojily dvě strany. Že je proti restitucím strana komunistická, celkem rozumím. Ona tu velkokrádež 20. století usnesla, zavedla a prosadila před sedmdesáti lety. Ale zajímavé je, že se k ní připojila strana, která svou nenávistí proti cizincům, svým ultranacionalismem atd. dle tradičních pojmů, ale dneska už nic neodpovídá pravdě, by spíše odpovídala fašistoidním pravicovým představám. Ale teď v boji proti církvím, v boji proti restitucím se zase tyto strany spojily tak jako v obdivu k státníkovi, který v posledních měsících dovedl obsadit kus sousední země.

Dámy a pánové, naše politická kultura je opravdu pozoruhodná.

Děkuju mnohokrát. (Potlesk členů TOP 09, ODS a hnutí ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP