(9.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Není pravda to, co tady říkal pan ministr financí. Tady existovala komise, ještě v éře Topolánkovy vlády, předsedal jí tehdejší místopředseda Sněmovny Kasal. Byly v ní zastoupeny všechny politické strany. Byl tam dokonce i současný premiér, byl tam Michal Hašek, byl tam Vítězslav Jandák ze sociální demokracie, za KSČM pan Koníček a další. Prosím, já si moc dobře pamatuji, jak tam vznášeli požadavky na analýzy, jaké částky, kolik majetku, co a jak je, jestli je to přiměřené, nepřiměřené. Ze všech těchto analýz se ukazovalo zcela jasně, že církev by měla mít nárok na podstatně -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám a prosím ten hlouček vlevo, jestli by se mohl ztišit, aby pan kolega mohl v důstojné atmosféře přednést svůj projev. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji moc. Takže... A vy to víte sami moc dobře. Já doufám, že práce, závěry a všechny analýzy, které byly pro tuto komisi i pro Sněmovnu vypracovány Vysokou školou ekonomickou, právními kancelářemi, univerzitami a podobně, jsou k dispozici. Proto nechápu, proč znovu je veřejnosti toto podsouváno, to, co podsouváno je.

Myslím si, že je třeba vrátit církvi majetek, zabezpečit ji do budoucna, aby mohla plnit své funkce. A jsem přesvědčen o tom, že ten model sociálního státu, v uvozovkách sociálního, který ordinuje Sobotkova vláda, není udržitelný. Vy na něj časem peníze neseženete a my už přemýšlíme, jak tato společnost, kdo bude pomáhat, kdo pomůže těm, na které vy díky svému plýtvání nebudete mít peníze.

Vzdělanost. Ačkoli katolická církev má například pouze 2,6 procenta gymnázií, tak světe, div se, když se dělalo testování schopností, tak mezi prvními deseti nejlepšími gymnázii v této republice byla tři právě církevní. Vám ani tohle nestačí, takže vy chcete i podkopávat tento segment vzdělanosti, poslední dobou s tím vyrukoval i pan ministr školství, k mému nemilému překvapení.

Co se týká pana Okamury, mně je to líto, já nevím, bude pobíhat kdesi, to není ani napravo, ani nalevo, to je nějaké podivné hnutí. Vychází z Moravy, tak jenom pro pana předsedu hnutí Úsvit: tam žijí zhruba čtyři miliony třicet tisíc občanů a pokřtěných jsou dva miliony sto jedna. Řečnicky bych se touto otázkou zeptal, jestli vás budou volit ještě podruhé, prostřednictvím paní předsedající.

Dámy a pánové, nebudu zdržovat, na rozdíl od jiných, nebudu tady bruslit, TOP 09 bude proti návrhu programu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Radima Fialu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, neodpustím si na začátek jednu poznámku. Jsem rád, přestože jsme všichni populističtí a blábolíme, že aspoň někdo prostřednictvím pana Laudáta v této Sněmovně vidí světlo na konci tunelu. Aspoň někdo.

K církevním restitucím. Je potřeba si, kolegyně a kolegové, přiznat, že málokterá věc tak zatížila důvěru k české politice a důvěru ve Sněmovnu jako restituce církevního majetku. Způsob přípravy a kvalita právní normy, a ta především, která restituce církevního majetku upravuje, byla podrobena kritice řady odborníků. Korunu tomu nasadil způsob, jakým proběhlo závěrečné hlasování ve Sněmovně. Hlasem kolegy poslance, který odtud ze Sněmovny zamířil do výkonu trestu, byla schválena norma, která budí odborné rozpaky a emoce velké části veřejnosti.

Před minulými parlamentními volbami byly revize této normy nebo vylepšení této normy předmětem předvolebních slibů řady politických stran, včetně nyní dvou stran vládních. Tyto předvolební sliby vyšuměly pod tlakem nejmenšího koaličního partnera KDU-ČSL. Právě tato politická strana trvala na tom, že právě v její politické odpovědnosti bude rezort zemědělství, pod který spadá zásadní kompetence při vydávání restituovaného majetku. Politické handly pak poslaly k čertu i nápady na mezirezortní hlídání průběhu církevních restitucí. Nápady se kterými přicházeli někteří kolegové z ČSSD, kteří mají ještě zbytky politického studu, nic z toho neprosadili.

KDU-ČSL realizuje vydávání církevního majetku ve své politické gesci a musím říci, že realizuje vydávání církevního majetku podle věcně problematické normy. V řadě případů může totiž docházet k volnému výkladu, a tím i k vydání majetku, který by církvím vydán být neměl. Zcela objektivně jsou příslušní úředníci pod obrovským tlakem času. Lhůta na realizaci je tlačí k postupu bez zbytečných průtahů, a slovo zbytečných dávám do zásadních uvozovek.

Za zcela klíčové považuji dvě oblasti. Je to zaprvé oblast, kdy vlastnictví majetku je dokládáno výpisem z příslušné knihovní vložky pozemkové knihy. Pokud je objektivně nelze doložit, může oprávněná osoba dosvědčit, že zemědělská nemovitost náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností i jinak. Druhou oblastí je posouzení, zda majetek může, či nemůže být vydán z hlediska potřebnosti pro uskutečněné veřejně prospěšné stavby, dopravní nebo technické infrastruktury vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci.

Pozemkový úřad zde vydal pokyn, že v tomto případě se za územně plánovací dokumentaci považuje závazná část územního plánu. To je v rozporu se stavebním zákonem, který říká, že územně plánovací dokumentace je tvořena zásadami územního rozvoje, územním plánem a regulačním plánem. Podtrhuji znovu, že odpovědní úředníci jsou pod obrovským tlakem nedostatku času a výše zmíněný karambol s tím zcela evidentně souvisí.

Já se dnes vrátím k tomu, kdy zde mluvil pan premiér Sobotka hned v začátku této schůze a řekl, že byl proti, že hlasoval proti tomuto návrhu zákona. Ano, možná v prvním nebo v druhém čtení, ale v tom finále, kde opravdu o něco šlo, pan premiér Sobotka tady v té době nebyl, odešel ze sálu, a tím snížil kvorum a umožnil tomu zákonu, aby mohl projít.

Proto se ptám, proč se někteří členové vlády namísto naplnění svých předvolebních slibů schovávají za neurčitá slova, nehmatatelné sliby a neplodná jednání. Není snad v zájmu právní jistoty a všech zúčastněných stran, aby pan premiér Sobotka buď splnil to, co v rámci předvolební kampaně slíbil občanům, a dosáhl tak změny církevních restitucí, anebo přiznal své politické selhání a omluvil se lidem, kteří jeho stranu volili?

Zadruhé. Mohou zde prosím představitelé vlády závazně potvrdit, že postup výše zmíněných státních organizací při vydávání církevního majetku nevytváří nový prostor pro soudní tahanice o legálnosti církvemi nabývaného majetku?

A zatřetí. Kdy, kdo a za kolik bude řešit zahlcenost státních organizací žádostmi o navrácení majetku církvím, případně, pokud tento problém řešit nehodláte, kdo dává našim občanům veřejnou záruku toho, že si přetížeností těchto úředníků nově vzniklou agendou nenaběhneme milionové, ne-li miliardové ztráty v důsledku jejich spěchu, zmatku a nepozornosti?

Děkuji vám za pozornost a předem děkuji za odpovědi. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Rád bych v této chvíli obrátil vaši pozornost, i když z předchozích některých projevů bylo jasné, že nejste příliš nakloněni schválení programu, abyste přece jen toto své rozhodnutí alespoň promysleli, nebo se pokusili lépe vyhodnotit ty důvody, které nás vedly k žádosti o svolání této schůze a kde stojí za to, abychom nejen prostřednictvím přednostních práv, ale i prostřednictvím všech ostatních poslanců a poslankyň se mohli k tématu, které bezesporu horké je, také vyjádřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP