(9.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Vyrovnání se státem jako jediná odmítla Bratrská jednota baptistů. Ostatní církve na návratu majetku a peněžních náhradách trvají. Stát by zase měl trvat na tom, aby církve alespoň zveřejnily, jak s navráceným majetkem a penězi naložily a naloží. Cíl státu a církví by měl být totiž v podstatě totožný: pracovat pro blaho občanů České republiky bez ohledu na jejich národnost a náboženské vyznání.

Poslanecký klub hnutí ANO se usnesl na tom, že zprávu o církevních restitucích není nutné projednávat v rámci mimořádné schůze, která má sloužit k předkládání bezodkladných zákonů a norem, jak je tomu například v případě projednávání zákonu o státní službě. Informaci si můžeme vyslechnout na řádném zasedání Sněmovny v září.

Věřím, že najdeme společnou řeč i s církvemi, že ještě přehodnotí, zda jsou peněžní náhrady, které budou po třicet let navyšovány o inflaci a nebudou podléhat zdanění, vůči našemu rozpočtu, státu a občanům náhradami spravedlivými.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Okamura, po něm pan předseda klubu KDU-ČSL, pan poslanec Mihola.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem zahájit jinak, ale krátce bych si dovolil zareagovat na své předřečníky.

Máme na to s panem premiérem trošku jiný názor, protože pan premiér tady hovořil o tom, že se tady jedná o Sněmovnu, že bude informovat Sněmovnu. Tak to je (nesrozumitelné). Tady vidím zásadní rozpor s tím, co prosazuje Úsvit. My bychom rádi informovali drtivou většinu občanů České republiky, kteří mají o tento problém zájem a cítí, že ty informace jsou nedostatečné. Takže my bychom rádi informovali občany České republiky, těch téměř deset milionů, nepočítám do toho malé děti, protože ty asi nejsou schopny tuto informaci vnímat. A pan premiér by rád poinformoval předsedy poslaneckého klubu. To je přesně to, když se k problému stavíme zády, a to je ostatně důvod, proč je potřeba si o tomto problému pohovořit.

Co se týče pana místopředsedy Babiše, tak už jsem byl kladně naladěn, protože jsem si myslel, že bude prostor na to si o této problematice popovídat, a teď najednou slyším, že ten prostor vlastně vůbec nebude. Proto mi dovolte tedy za hnutí ANO, to znamená, že není vůle schválit program této schůze, aby byl prostor se na otázky, které zajímají drtivou většinu občanů České republiky, abychom se na ně mohli podrobněji pozeptat.

Já řeknu, v čem je největší problém, abych hned navázal, který tu dokola řešíme a budeme řešit. Zákon o církevních restitucích byl bez veřejných diskusí prosazen proti vůli naprosté většiny občanů České republiky. Konstatuji bez emocí holý fakt. A toto konstatování bych řekl a řeknu u jakéhokoliv jiného zákona, kdybych měl stejný pocit. Nic dalšího v tom tedy nehledejte. Nespokojenost drtivé většiny občanů s tímto postupem, ke kterému se občané neměli možnost přímo vyjádřit, cítím celoročně, na stovkách setkání s občany. Je to logické. Jde přece o majetek za 75 miliard korun a další desítky miliard na finančních kompenzacích.

Hnutí Úsvit prosazuje přímou demokracii, což znamená, že prosazujeme, aby v naší zemi skutečně vládli občané, nikoli elity či stranické oligarchie, tak jako tomu bohužel bylo, a jak tak koukám, je i dosud. Podle toho také naše země vypadá: rozkradená a zadlužená.

ČSSD těsně před volbami zaútočila na své voliče s prohlášením, a opět, a už jsem se naučil tuto metodu, cituji přímo z webu ČSSD a tam se doslova nyní píše - začínám citát: "ČSSD odmítá pravicovou vládou prosazené církevní restituce, protože jsou nespravedlivé, předražené a vysoce rizikové pro stát." Dále píše: "Pokud získá ČSSD v říjnových volbách dostatečný mandát od voličů, využije všech svých sil k tomu, aby tuto nespravedlnost napravila. Bude usilovat o výrazné snížení finančních kompenzací státu za nevydaný církevní majetek tak, aby náhrada byla přiměřená a spravedlivá." Dále ČSSD píše: "Nepřipustí vydávání majetku, který církve vlastnily před 25. únorem 1948, a zváží možnost zavedení daňových asignací, jež by v budoucnu mohly být využity i pro financování církví." Konec citátu z webu ČSSD.

A co se stalo po volbách? Část odpovědných poslanců ČSSD skutečně měla pocit, že sliby voličům se mají plnit, a neochotu svého předsedy Bohuslava Sobotky sliby plnit se pokusila prorazit stranickým referendem. Hlasování o tom, zda má ČSSD plnit své volební sliby, na které nalákala statisíce voličů, či ne, se ale premiérovi podařilo zabránit. Namísto toho členové strany smějí hlasovat v referendu o kvótách pro ženy. Tady je vidět skutečný přístup k plnění volebních slibů a k demokracii lidí pana premiéra nebo jeho ministra pro lidská práva Dienstbiera. Podle nich mají lidé právo jediné: skočit na jejich falešné volební sliby. Na konkrétním případě tu vidíme, proč se tito kavárenští obhájci lidských práv bojí skutečné demokracie. V žádné demokracii by tak pokřivený a špatně napsaný zákon jako ten o církevních restitucích, nikdy neprošel. Lidé by v referendu odvolali jak takový paskvil, tak jeho povedené tvůrce.

Tuto mimořádnou schůzi jsme za hnutí Úsvit iniciovali, jelikož téma restitucí považujeme vzhledem k finančnímu objemu za mimořádně důležité, aktuální a citlivé. Tak silně jako téma restitucí mezi občany rezonuje v současnosti máloco. Myslíme si, že občané mají povinnost se dozvědět průběžně o jakýchkoli pochybnostech a o průběhu provádění jakéhokoli zákona, kde se jedná až o 150 miliard korun.

Doufám, že až budeme hlasovat o programu schůze, nebo resp. já si myslím, že i celá veřejnost uvidí, kdo chce diskutovat před občany o tom, jak se nakládá se 150 miliardami korun, co jsou jenom slova a co jsou činy, a uvidíme to při stisku tlačítka na sjetině a uvidí to celá Česká republika, kdo skutečně chce, aby se o problému, resp. o té problematice diskutovalo, aby občané měli možnost se dozvědět informace. Dospěli jsme v těchto souvislostech k závěru, že více než rok po podepsání smluv s církvemi o vyrovnání je nyní potřebný a vhodný okamžik, kdy by měla vláda podat veřejnosti komplexní nezkreslenou informaci o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

To, co my za Úsvit žádáme, je, aby občané měli soustavně maximum informací o restitucích. Ideální forma, kterou bychom tady rádi teď veřejně navrhli, by byl veřejně přístupný internetový seznam restituovaných nemovitostí a věcí, aktualizovaný v reálném čase, kde by byla ke každému vznesenému nároku veřejně přístupná i zákonem požadovaná kompletní dokumentace. Jeden portál, jedno místo, kde by byly všechny podané žádosti přehledně rozděleny, včetně kompletní dokumentace, která je zákonem vyžadována, abychom rozptýlili jakékoli obavy, aby média i veřejnost měla průběžnou informaci. To tady dosud chybí. Proč? Dělají se portály pro mnohem drobnější věci za mnohem menší peníze. Tady to chybí. Já se ptám, proč ve 21. století v České republice chybí taková záležitost u takto důležité věci. Pokud by tu kdokoli argumentoval ochranou nějakých údajů, je třeba říct, že jestliže vydáváme majetky za desítky miliard, pak prioritou musí být právo majitelů tohoto státu, tedy občanů, na maximální míru informací, tedy co komu a proč dávají či vracejí. Tím bychom právě zabránili mnoha dohadům.

Prosím ve jménu drtivé většiny občanů České republiky o jasnou odpověď vlády, konkrétně premiéra, ministra kultury Hermana a ministra zemědělství Jurečky, zdali by tuto službu veřejnosti mohli neprodleně zajistit.

Zde mám například konkrétní písemné podněty od občanů, o kterých už tady byla řeč, že některá pracoviště Státního pozemkového úřadu v Jihočeském kraji nežádají v rámci řízení kompletní územně plánovací dokumentaci tak, jak vyplývá ze zákona. Tito občané se domnívají, že se tak děje na základě metodického pokynu ať písemného, či ústního. Žádám tímto vládu, aby urychleně prošetřila, zda je při realizaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi všude postupováno zcela nezpochybnitelně a striktně v souladu se zákonem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP