(21.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh.

Takže ještě tady mám přihlášku pana ministra Jurečky, který tímto znovu otevírá obecnou rozpravu.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobrý podvečer, milé kolegyně, kolegové. Paní předsedající, omlouvám se, já bych chtěl pouze navrhnout zkrácení lhůty o 10 dnů na projednání ve výborech. Jelikož nepředpokládám další rozpravu, tak myslím, že to není zas tak zdržení. Děkuji moc za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, omlouvám se - o 10 dnů? Takže na 50 dnů. (Souhlas.) Děkuji. Takže ještě se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím.

 

A znovu: Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Neregistruji žádný jiný návrh, tudíž přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 50, do kterého je přihlášeno 135 poslanců, pro 127. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se hlasováním vypořádáme s návrhem na zkrácení pro projednání ve výborech na 50 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 51, do kterého je přihlášeno 133 poslanců, pro 128. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta je zkrácena na 50 dnů k projednání ve výborech.

Dříve, než všichni opustíte sál, dovolte mi, abych vám sdělila, že na základě dohody předsedů klubů přerušuji jednání do středy 23. července, kdy začneme v 10 hodin. (Potlesk.)

 

(Jednání skončilo ve 21.41 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP