(21.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Další přihlášený do rozpravy je pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Tak jak jsem avizoval už ve zpravodajské zprávě, byl jsem požádán panem ministrem, abych přednesl návrh na zkrácení doby pro projednání ve výborech o dvacet dnů, tzn. na čtyřicet dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem rád, že i opozice propustí nebo je připravena hlasovat pro propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Já bych jenom chtěl reagovat na to, co tady pan Stanjura řekl a s čím určitě jako ministr dopravy, byť krátkou dobu, se musel vypořádat. Já na rozdíl od pana Stanjury, který sám přiznal, že měl 3,5-4 měsíce, tak já měl na registr vozidel 72 hodin. Pan ministr Žák, můj předchůdce, vypsal výběrové řízení na provozovatele s termínem předložení nabídek 27. 3. a smlouva se stávajícím dodavatelem uzavřená panem Stanjurou končila 30. 3. Já jsem měl 72 hodin na to, aby se systém registru vozidel nevypnul a nestály tady hromady občanů s hliníkovými tabulkami v podpaží a nebylo by možné je registrovat. Totéž jsem zdědil s digitálními kartami tachografů. Jenom na doplnění.

Co se týká vůbec Centrálního registru vozidel, je třeba říct, že stát Centrální registr vozidel neprovozuje. Provozuje ho soukromá firma a provozuje ho na infrastruktuře druhé soukromé firmě. Tento registr vozidel nereflektuje podmínky mezinárodního dohledávacího systému Eucaris, tzn. systému proti (?) dohledávání kradených vozidel. My připravujeme úplnou změnu. Ta změna bude spočívat v tom, že stát bude tento registr provozovat, bude ho spravovat a tento systém bude napojený na všechny standardní agendy Evropské unie. Já jsem měl minulý schůzku s panem Hermannem, ministrem dopravy Bavorska. Při jednání o železniční a silniční infrastruktuře v bodě různé se mě pan ministr zeptal, kdy bude náš centrální registr napojený na všechny struktury zemí Evropské unie. Slíbil jsem mu, že to uděláme během roku 2015. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Stanjury, ale vzhledem k tomu, že byla uzavřena obecná rozprava, tak prosím s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, že mám víc než dvě minuty. No, to je jako hrušky a jablka míchat dohromady. Málem bych vás politoval, kdybych nevěděl, že ta situace byla diametrálně odlišná. My jsme v prosinci 2012 nevlastnili zdrojové kódy, neměli jsme přístup a měli jsme nepřátelskou firmu, která si myslela, že nás má v hrsti. A vybrali jsme solidní firmu. I ona šla do rizika a převzala to, aniž by měla kompletní věci, které by lidsky obchodně normálnímu jednání postupovala. Ale to vůbec nic neznamená o tom, že jste měl jedenáct měsíců po svém nástupu, abyste implementoval nebo donutil úřad, aby připravil to, co je potřeba. To s tím vůbec nesouvisí. Jenom jste prolongoval smlouvu o rok, to jste udělal dobře. Nikdy jsem vás za to nekritizoval. Že to ministr, který byl mezi námi, vypsal tak, že si myslel asi, že on tam bude na věčné časy a bude to řešit, nebo nevím, proč to vypsal tak hloupě, měl ty podklady dávno připravené, stejně tak měl připravené podklady, jak jste se pochválil, jak jste po třinácti letech vypsal. Ty podklady byly hotové od srpna 2013, nevím, proč to ministr Žák zdržoval. Nesedí tady, nemá cenu se o tom přít.

Ale protože jsem původní profesí programátor, tak věřte mi, že to bylo úplně jinak. Úplně jinak. Řešil jste úplně jiný problém, který byl tak jedno procento toho, co bylo o rok předem. A to já neříkám, abych se pochválil. Vy jste změnil solidního dodavatele s normální smlouvou, který se normálně choval k Ministerstvu dopravy, a tomu jste prolongoval smlouvu. Naprosto v pořádku. To chtělo jenom politickou odvahu, kdyby vás někdo napadl, že dáváte někomu z ruky, abyste to ustál. Tu politickou odvahu jste v tomto případě projevil. Myslím, že opozice vás za to nekritizovala. Jestli někdo jiný, to já skutečně nevím.

Ale odbíháme od toho, co jsem říkal, od toho podstatného. A sám víte stejně jako já, že ti lidé, kteří to mají na starosti, tak tam k personálním výměnám a k personálním otřesům nedošlo. Takže podle mě panu ministrovi neřekli ti, kteří, ti konkrétní, pravdivé informace. Nevím, proč se vymlouvají na ministra. Žádný ministr osobně neřeší implementaci zákona a přípravu podkladů.

Ale hlavní důvod a ten bych chtěl slyšet - nebavme se o těch registračních značkách. Proč navrhujete odklad u stanic technické kontroly, kdy jsme po nějaké dlouhé, opravdu několikaměsíční debatě došli k nástrojům, jak minimalizovat podvody? Víte, že mnohé stanice už to mají, už to měly před tím zákonem dobrovolně, mnohé se na to připravovaly. A jako obvykle na tom vydělají ti, kteří uvěřili tomu, že tu povinnost nakonec splnit nemusí. Není to poprvé v tomto volebním období, není to poprvé v dějinách vůbec české sněmovny, že nakonec potrestáme ty, kteří vzali zákon vážně, kteří vzali vážně zákonem stanovené povinnosti a připravili se.

A přeji vám tedy hodně úspěchů do té změny systému, to je riskantní krok. Já to podporovat nebudu. Ale o tom se můžeme bavit, až přinesete konkrétní návrh zákona. Znovu ten systém, který se nějakým způsobem stabilizoval, úplně a zásadním způsobem rozkymácí a budeme zpátky v bodě nula. Budeme znovu definovat zadání pro nový informační systém a budeme hledat úplně nového dodavatele na úplně jiný systém. To je riskantní. Ale to dneska není předmětem jednání. Ale nechápu, opravdu nechápu. A budeme se snažit navrhnout v druhém a třetím čtení, aby pro ty STK to platilo. Já bych chtěl, abyste nevysílali signály, že už je to jisté, že to bude o rok odsunuté, jisté to není. Mělo by se na tom pracovat v plném tempu, protože dnes platný zákon říká, že od 1. ledna to bude. A jestli se podaří změnit zákon, to v této chvíli prostě nevíme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 48, do kterého je přihlášeno 143 přítomných, z čehož je 128 pro. (Nikdo proti.) Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se hlasováním vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 40 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 49, do kterého je přihlášeno 135 přítomných poslanců, z čehož je pro 126. (Proti 3.) Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a byla zkrácena lhůta pro projednání ve výborech na 40 dní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP