(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane navrhovateli. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Markéta Wernerová.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkladatel návrhu prakticky uvedl vše, co bylo potřebné, takže jen ve stručnosti doporučuji tento poslanecký návrh, kterým se mění zákon č. 549/1995 Sb., o soudních poplatcích, k propuštění do druhého čtení, přičemž bych chtěla zdůraznit potřebnost tohoto pozměňovacího návrhu zákona, a to do doby realizace zákona, kterým bude určen status veřejné prospěšnosti, který, jak mám informace, je v tuto chvíli na Ministerstvu spravedlnosti v připomínkovém řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky. První je s přednostním právem paní ministryně Válková, poté pan poslanec Plíšek a po něm pan poslanec Chvojka. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, velmi plynule bych tady navázala na paní zpravodajku, která se již zmínila o tom, že v současné době je v připomínkovém řízení zákon o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti. Pro osvěžení vaší paměti, ten zákon byl již v legislativním procesu tak daleko, že ho projednával Senát, který ho bohužel zamítl. A právě osvobození od povinnosti platit soudní poplatky bylo vázáno na přiznání statusu veřejné prospěšnosti. Takže došlo k situaci, kdy spolky v současné době nemají tu možnost, protože se předpokládalo, že řada z nich získá status veřejné prospěšnosti, nebýt zpoplatněny - jsou, musí platit soudní poplatky a logicky se ozývají.

Ministerstvo spravedlnosti tedy urychlilo práce na přípravě aktualizované verze zákona, který neprošel celým legislativním procesem v uplynulém volebním období. Teď je v připomínkovém řízení a hodně jsme váhali, včetně mé osoby, zda vás tedy požádat o to, abyste poslanecký návrh neschválili a počkali již na ten zákon o veřejné prospěšnosti, protože se nám nelíbilo celoplošné osvobození spolků. Nicméně po zvážení všech okolností včetně určitých průtahů, nebo i bez průtahů, délky legislativního procesu docházím k závěru, že podporuji tento poslanecký návrh, který po tu dobu, než bude schválený návrh o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti, pomůže spolkům v tom, aby jednak splnily svoji povinnost a co nejrychleji přizpůsobily svoje stanovy novému občanskému zákoníku, jednak nebudeme čelit kritice, že nepodporujeme tento druh aktivity, což jistě je dosti pádný argument, a přesně opak je cílem vlády, čili podporovat tyto obecně prospěšné aktivity a nezpoplatňovat je více, než je nezbytně nutné.

Zcela po pravdě a otevřeně řeknu, že u nás se vede stále diskuse o tom, zda by se měly neziskové organizace zcela osvobodit, ty, kterým nebude přiznán status veřejné prospěšnosti. Diskuse jednoznačně směřuje spíš k závěru nikoliv, ale částečně ano, takže i ty, které by nebyly zapsány potom, až nabude účinnosti nový zákon o veřejné prospěšnosti, neměly by tento status, tak stejně by neplatily s vysokou pravděpodobností soudní poplatky v té podobě a v rozsahu, v jakém jsou nyní.

Takže abych to zkrátila a případně vám byla k dispozici pro vaše dotazy, pokud byste měli zájem vědět ještě něco ze zákulisí a vůbec toho nesnadného diskutování o tom, zda Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti o tyto soudní poplatky připravit, či nikoliv, končím svoje úvodní slovo s tím, že podporuji návrh poslanců, protože správným směrem překlenuje současnou situaci. Myslím si, že ve výsledku bude lepším, než kdybychom čekali relativně dlouhou dobu na to, jak dopadne nový zákon, který je teď v připomínkovém řízení, o statusu veřejné prospěšnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Plíšek Martin.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, velmi stručně, protože už zde bylo hodně řečeno.

Klub TOP 09 a Starostů podporuje postoupení toho návrhu do druhého čtení, byť my nepokládáme ten návrh za úplně systémový, jak tady bylo i řečeno, protože osvobozuje celou škálu právnických osob, a to spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, a víme, že ne všechny typy právnických osob vykonávají vždy obecně prospěšnou činnost. Ale vzhledem k tomu, že zde nemáme zákon o veřejné prospěšnosti, který by řešil i náležitosti zápisu této skutečnosti do veřejného rejstříku, je vhodné na přechodnou dobu - a doufejme, že bude krátká, že nebude, jak je v české kotlině zvykem, přechodná příliš dlouho, protože pak by to ztratilo smysl, protože je určitě v zájmu nás všech, abychom neziskové organizace, spolky, nadace, které vykonávají svoji bohulibou činnost v oblasti zdravotní, sociální a další, ušetřili těchto nákladů navíc, které jsou spojeny s úkony ve veřejném rejstříku.

Jsme připraveni ve druhém čtení ve výboru samozřejmě případně ještě upřesnit ten návrh z hlediska skutečně činností, které mají veřejnou prospěšnost, a apelujeme na vládu, aby návrh zákona o veřejné prospěšnosti předložila co nejdříve.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další v pořadí je přihlášen do rozpravy poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechci mluvit k tomu zákonu věcně, protože zde již bylo řečeno vše a já s tím zákonem souhlasím. Bohužel nejsem spolupředkladatelem, protože jsem to nestihl podepsat, jinak bych to podepsal též. Myslím si, že je to věc, která by se nějakým způsobem řešit měla. Též souhlasím se svým předřečníkem, že samozřejmě ne každý z toho spolku, ústavu, nadace či nadačního fondu by měl být osvobozen. Nicméně je to i určité téma k diskusi právě na půdě ústavněprávního výboru. Jsem rád, že se tomu, pokud tento zákon postoupíte do ústavněprávního výboru, můžeme věnovat a myslím, že by to za to i stálo.

Já bych tento návrh zákona, nebo novely zákona, tisk, využil krátce k tomu, protože bohužel čtvrtek je den, kdy jsou interpelace, a dneska nejsou, že bych se zeptal, a děkuji paní ministryni za ten konsensuální přístup k tomuto tisku, že bych se zeptal na to, protože ono to s tím souvisí, tento tisk, tato novela v zásadě souvisí s tou velkou rekodifikací soukromého práva.

Mnozí z nás, kdo tady seděli, pamatujeme na to, jak byl přijímán nový občanský zákoník, který má nějakých 3 100 paragrafů, zákon o obchodních korporacích atd. atd., to s tím souvisí. Vím, že v koaličním prohlášení nebo v programovém prohlášení a v koaliční smlouvě máme odstavec, že chceme nějakým způsobem zhodnotit to, jak občanský zákoník nový funguje v praxi. Máme už červenec, to znamená, možná o některých věcech už víme, nebo bychom mohli vědět. Například máme tam problémovou instituci svěřeneckých fondů. Já bych trošičku zneužil svého vystoupení k tomu, že bych se zeptal, pokud mohu, paní ministryně, na to, jak to dnes vůbec vypadá na Ministerstvu spravedlnosti s tou, v uvozovkách, revizí nového občanského zákoníku, co se chystá, pokud to samozřejmě může prozradit, a co je takovým prvním tématem, které by si zasloužilo novelizovat. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP