(17.50 hodin)
(pokračuje Němeček)

Související administrativní i finanční zátěž dopadající jak na lékaře, tak na pacienty přitom neodpovídá jejich přínosům a nakonec neplní ani cíle, pro které byly zavedeny. Ostatně také z těchto důvodů byly například ve Spolkové republice Německo již ke konci roku 2012 zrušeny poplatky za ošetření u lékaře. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky došlo sice okamžitě po zavedení regulačního poplatku za ambulantní ošetření k poklesu z přibližně 129 milionů na 107 milionů vyšetření ročně, nicméně v bezprostředně následujícím roce 2009 již opět počet vyšetření stoupl na přibližně 116 milionů ročně, kde se udržuje i nyní. Regulační funkci poplatků lze tedy považovat ve srovnání s poplatkem za využití pohotovosti za značně omezenou.

Poplatek za recept, resp. v době zavedení poplatek za položku na receptu, sice snížil počet ročně vydaných receptů, ovšem nijak zásadně se neprojevil v celkové spotřebě léčivých přípravků. Je to především lékař, který musí znát zdravotní stav pacienta a podle toho rozhodnout, zda léčivý přípravek předepíše, či nikoliv. Jen stěží je poté možné takový poplatek považovat za regulační a zatěžovat povinností jeho úhrady pacienta, který je navíc již zatěžován u velké části léčiv spoluúčastí ve formě doplatků. Současně vzhledem k řadě dalších faktorů působících v oblasti cen a úhrady léčiv mají poplatky za recept pouze marginální vliv na čerpání finančních prostředků ze systému veřejného zdravotního pojištění na lékárenskou péči, proto se jejich zavedením nerealizovala úspora ani v této oblasti.

Cílem navrhované právní úpravy je tedy zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou regulačního poplatku za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubního lékařství. Tento poplatek zůstane jako jediný zachován, a to ve stávající výši 90 korun. Principiálně zůstanou zachovány také výjimky z jeho hrazení, jakož i stanovený účel použití vybraných poplatků, to znamená, i nadále bude platit, že poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací příslušného zdravotnického zařízení.

Na závěr je třeba uvést, že výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb ze zrušovaných poplatků bude těmto poskytovatelům kompenzován. V tomto ohledu připomínám zejména přijatou novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotním pojištění číslo 109/2014 Sb., která nabyla účinnosti 1. července, a pro systém veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 to bude znamenat zdroje příjmů ve výši 4,2 mld. korun.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh odstraňuje právní úpravu, která ve vztahu k pojištěncům vyhledávajícím potřebné zdravotní služby představuje zátěž a přitom nevede k významně efektivnějšímu využívání zdravotních služeb, a proto se na vás obracím s žádostí o podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a požádám pana zpravodaje Jaroslava Krákoru, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Poté otevřu rozpravu.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že i když jsem náhradní zpravodaj, tak že mám velice ulehčenou úlohu svým předřečníkem, panem ministrem, protože si myslím by bylo nošením dříví do lesa tady opakovat to, co řekl pan ministr. Víte, že cílem tohoto návrhu zákona je zrušení všech poplatků kromě pohotovostních služeb dospělých, dětí a zubních lékařů, kompenzován je výpadek zvýšení platby za státní pojištěnce a to je asi tak všechno. Souhlasím s tím, co řekl pan ministr. O poplatcích tady byla již řeč, také jsme o tom diskutovali několik dní. Nebudu zbytečně zdržovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první vystoupí pan předseda Tomio Okamura s přednostním právem. Připraví se pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zrušení zdravotnických poplatků v Úsvitu podporujeme. Je to zcela v souladu s naším volebním programem.

V diskusi o zdravotnických poplatcích bychom si ale měli hned v úvodu jasně říci - chceme opravdu to, co se tu veřejně léta deklaruje, tedy zamezit zneužívání lékařské péče? Pakliže ano, tak potom tím posledním, co by mělo být zpoplatněno, je podle našeho názoru lékařská pohotovost. Pokud jde o zubní pohotovost, tak tam její zneužití nijak nehrozí. Bolavý zub vám pouze vyvrtají a s dalším ošetřením musíte ke svému lékaři. Neznám člověka, který by se vyžíval ve zneužívání zubařů a chodil si dobrovolně vrtat nebolící zuby. Naopak, Česká republika před sebou tlačí velký problém, kterým je finanční nedostupnost kvalitní zubní péče pro chudší lidi. Po celém světě rozeznáte chudé od bohatých právě podle zubů. To, co nám připadalo jako antikapitalistická propaganda, je dnes bohužel realitou. Podívejte se svým spoluobčanům na zuby a hned uvidíte, jak hluboko mají do kapsy. Bude to často velmi smutný pohled do české reality. Neošetřené zuby a dásně ovšem nejsou jen kosmetický problém. Krom časté bolesti přinášejí následně i další choroby, včetně kardiovaskulárních. A tady my poslanci jen proto, že odpíráme ošetření v řádu stokorun, si vyrábíme pacienty, které pak léčíme s milionovými náklady. Nehovořím tu jen o pohotovosti, ale vůbec o celkové komercionalizaci zubní péče.

Samozřejmě, standardní lékařská pohotovost je složitější problém. V České republice nějak zmizel koncept rodinného lékaře, takže když vám dítě večer zvrací, prostě nemáte volbu a musíte na pohotovost, často jedinou v okrese, a to bez ohledu, zda jde o hloupost, nebo ne. Riskovat nesmíte a nemůžete. Už vůbec nemluvím o tom, když si useknete kus těla nebo si do oka stříknete kyselinu. - Nevím, čemu se tady kolegové smějí. Městský policista se směje, no dobře.

Chtít regulační poplatek za ošetření skutečně akutního problému, který si platíte v rámci zákonného pojištění, je podle našeho názoru nesmysl a je to protiústavní a to říkám bez ohledu na judikáty Ústavního soudu, protože zdravý rozum a Ústava říkají, cituji, že "občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči".

Řešit zneužívání pohotovosti je třeba jinak. Jednak dát lidem možnost řešit neakutní případy jinak než pohotovostí. V zahraničí se v některých zemích například osvědčil model lékařské pomoci po telefonu, kdy lidé v první fázi s lékařem konzultují příznaky, a pokud evidentně nejde o nic dramatického, lékař poradí, co udělat, případně co koupit v lékárně, a vše se obejde bez návštěvy pohotovosti.

Dalším případem je, a to samozřejmě také musím zmínit, skutečné zneužívání péče. Tady je možné se zamyslet nad možností, aby lékař na pohotovosti vyhodnotil, zda ošetření bylo skutečně bezpodmínečně nutné, nebo ne, a měl možnost vystavit nějaký účet na nadstandard, kterým je neakutní ošetření mimo ordinační hodiny, protože naprosto souhlasím s tím, že zneužívání pohotovosti je třeba zpoplatnit, sankcionovat. Pokud ale má člověk bolesti, je v ohrožení, tak by měl mít možnost dostat okamžitou pomoc i bez jediné koruny v kapse, a to proto, že na to má právo, a to dokonce v rámci pojištění zaplacené.

Děkuji za pozornost. A jak jsem říkal, samozřejmě my ten návrh podpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Tomiu Okamurovi. Nyní se slova ujme pan kolega Leoš Heger. Ještě předtím, než mu dám slovo, budu konstatovat další omluvu, a to od 18 hodin z osobních důvodů pana poslance Františka Váchy.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pane ministře, ještě jednou hezký letní podvečer. Evergreen regulační poplatky pronásleduje tuto Sněmovnu asi osm let. Myslím si, že dnes před sebou máme jakousi labutí píseň regulačních poplatků. Možná bude stát za to přece jenom uzavřít celou tu osmiletou periodu určitým rozborem a pohledem na to, jak to s těmi poplatky doopravdy bylo. Než tedy ten mečbol tady pan ministr odehraje definitivně, dovolte mi, abych byl trošku obšírnější než běžně, ale budu se snažit to zase v této době nepřehánět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP