(16.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Samozřejmě nesouhlasím s tímto návrhem zákona. Vím, že to prohrajeme, nicméně dávám návrh na to, aby zákon byl zamítnut v prvém čtení.

A je mi skutečně líto, je to legitimní u sociální demokracie, že s takovými návrhy přišla, když kritizovala, už to tady zaznělo, dramaticky jako hrůzu, že zvyšujeme daně v době, kdy teklo dírou do české ekonomiky. Tak nic vám nebrání, abyste tady teď předělali do druhého čtení sazby a vrátili je tam, kam jste chtěli. Jsem zvědavý, zda to uděláte. Ani ve vládním návrhu to zatím tak nečiníte. Je mně to líto u hnutí ANO, které se chce veřejnosti prezentovat jako pravicová strana. Prosím, tohle je důkaz, že v žádném případě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Votava. Připraví se pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji, pane předsedo. Nebudu už reagovat na pana kolegu Laudáta a hodnotit jeho příspěvek. Chtěl jsem navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 10 dnů, to znamená na 50 dní. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Na 50 dní?

 

Poslanec Václav Votava: O 10 dnů, to znamená na 50 dní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já jsem to špatně slyšel. Děkuji. Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne ještě jednou. Zazněla tady dneska v diskusi už spousta připomínek a návrhů. Já bych zareagoval na to, co tady zaznělo dneska, myslím, že to bylo dopoledne před odpolední přestávkou, kdy sám pan ministr Babiš tady zmiňoval možnost, že vláda, nebo tedy Ministerstvo financí, zvažuje nebo analyzuje možnost nikoli tří sazeb, ale přejít snad na dvě sazby snížené - 10, 20 procent, jestli jsem to správně zaregistroval.

Už to tady říkali kolegové. Co kdybychom opravdu ve Sněmovně zvážili při projednávání tohoto zákona, zda tedy, jak říkáte, zargumentujete, že to je bod vládní koalice, že to je jeden z bodů programového prohlášení, na kterém trvá zřejmě pravděpodobně sociální demokracie? A myslím, že pan ministr sám řekl, že to není až tak jeho vize, ale že jste k tomu tlačeni vaší koaliční smlouvou. Mně také připadá ta třetí sazba zbytečná.

Bylo tady zmíněno, že jen dva státy Evropské unie mají tři sazby DPH. Já tedy ještě vím o Polsku, kde ty sazby jsou 8 procent nejnižší, 23 procent nejvyšší, a myslím, že ta prostřední je 12 nebo 15 procent. Teď si nejsem jist.

Jsem rád, že pan ministr na to bude reagovat, že se vyjádří, vidím. (Ministr se hlásí předsedajícímu s žádostí o slovo.) Takže by k tomu řekl svoje.

My v hnutí Úsvit určitě tento návrh, tak jak jsme už avizovali, budeme podporovat, nebudeme to zamítat nebo hlasovat proti. Ale tři sazby opravdu připadají zbytečné, navíc když tady zaznělo, že se analyzuje, zvažuje jít cestou návratu k původním sazbám. A jsem rád, že tady pan ministr zareaguje a dá k tomu nějaké vysvětlení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr zcela jistě zareaguje, protože je přihlášen do rozpravy. Slovo má pan místopředseda vlády a ministr financí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. My jsme při vyjednávání, samozřejmě říkám svůj názor nebo názor hnutí, určitě by bylo dobré a důležité, aby se to snížení DPH promítlo do cen léků, knih a dětské výživy. Ale trošku mám obavy, že se tak nestane. A diskutovali jsme, jak to zařídit a dohlédnout na to, aby ta sleva šla k občanům.

To, že třetí sazba není jako asi systémově dobře, to víme, nicméně já jsem vyslovil nějakou svoji představu, že máme jednu z nejvyšších snížených sazeb v Evropě, 15 procent. Akorát to je moje představa, nějaký cíl. Já jsem to nediskutoval v rámci koalice.

Ale pokud Chorvati zavedli ten model, tak si myslím, že snižovali sazbu z 25 procent na 10, dokonce velice dramaticky, aby nějak kompenzovali nějaké nařízení pro podnikatele. Takže uvidíme, jak se bude vyvíjet náš rozpočet a naše příjmy a ta opatření, která chceme udělat. Pokud budeme mít pocit, že bychom mohli snížit tu sazbu z 15 na 10 znovu, a měli bychom znovu jen dvě sazby, tak to by byl ideální stav. To uvidíme někdy v roce 2016, tedy pokud tady ještě budeme, a budeme to řešit v kontextu chorvatského modelu. Ale určitě by to bylo ideální a to by možná pomohlo i zjednodušit celkově, protože ty tři nebo čtyři sazby, jak tady říkal kolega, vlastně není úplně ideální stav. Ale to jsou jenom moje představy. Není to diskutováno v rámci koalice. Tak to berte jako soukromé nějaké úvahy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní faktická poznámka pana poslance Volného a po něm pan poslanec Kučera a potom ještě pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom poznámku na pana kolegu Laudáta, když tady hřímal a přemýšlel, rokoval, určitě kvůli tomu nespí, jestli ANO je pravicová, nebo levicová strana. Já si myslím, že především vy jste udělali bordel všem občanům a politikům v Evropě tím, jestli pravice a levice, a jak se chová pravice a levice ve vztahu k daním. Tak prosím vás, nechte si to. My jsme řekli: trváme na tom, že daně zvyšovat nebudeme, a děláme všechno proto, abychom udrželi státní rozpočet v nějaké rozumné míře, aniž bychom byli nuceni zásadně zvyšovat daně. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já tedy obdivuji obdiv pana ministra Babiše k Chorvatsku. A je to krásná země, to musím uznat.

Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, pane ministře. Vy jste tady tvrdil, nebo řekl jste, že víte, že třetí sazba DPH není správně. Můžete mi tedy vysvětlit, proč ji zavádíte?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát, potom pan vicepremiér.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Mě by spíš zajímalo, pan ministr tady teď řekl, že se pokusí dosáhnout, aby sliby byly realizovány. Není mi jasné, jak například výrobce knih donutíte, aby skutečně knihy zlevnil a nenechal si tu marži, v tržním hospodářství. Možná přijdete s dalším bojem. Já nevím.

Jediné, kde si dokážu představit, že se promítne ten reálný přínos pro spotřebitele, bude u regulovaných cen u části léků. Já se v tom přesně nevyznám, jak to tam je, nejsem právě expert na platby ve zdravotnictví. Co se týká lékové politiky, nikdy jsem tady nepochopil ty souboje a tahanice, úhradové vyhlášky, co kam patří, nepatří, co se kam zařadí. Ale tam si dokážu představit, že když je to pevně nastaveno, tak se prostě sníží DPH. Když tam budou nějaké doplatky, část té ceny, tam se to sníží. U ostatního nikoliv.

A docela by mě zajímalo, jestli si Ministerstvo financí dělalo nějakou analýzu v zemích, kde to takto zavedli, v nějakém širším spektru, jaké byly skutečné dopady, ať už okamžité, nebo slevové. Možná že když někdo skočí z 25 na 10, tak tam z toho něco je.

Tady se odehrávaly v minulosti obrovské souboje o snížení spotřební daně na pohonné hmoty, když to dramaticky vyskočilo. A právě potom také přicházeli ekonomové a Ministerstvo financí s analýzami, že se to nepromítne do ceny, ale jenom si tu marži nechají prodejci a stát přijde o část těch peněz. To tady byly obrovské spory. V krajním případě to byla "nula od nuly pojde". Ale rozhodně by z toho neměli nic spotřebitelé.

A na to, co tady zaznělo od pana kolegy Volného, na to snad ani reagovat nebudu. Víte co - vy nezvyšujete. Ale to se vám zrovna povedlo, když je tady zmíněno, že nezvyšujete daně. (Upozornění na čas.) Dneska podle platných zákonů je zvyšujete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP