(16.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Myslím si, že možností je několik. Můžeme zachovat dvě sazby, nižší sazby, všechny komodity, nebo, a my to určitě navrhneme, abychom měli jednotnou sazbu, a nebude ten náš návrh 17,5 %, bude nižší. Takže ta debata bude zajímavá.

Jenom jsem chtěl dokladovat ta čísla a poprosit třeba i Ministerstvo zdravotnictví do té debaty v rozpočtovém výboru, abychom si přesně řekli, jaké byly dopady zvýšení plus 4, plus 1 a proč jsou odhadované dopady naopak ve prospěch sektoru zdravotnictví a v neprospěch státního rozpočtu tak rozdílné.

A je pravda, že zejména v tom sektoru nemocnic, a zejména veřejných nemocnic, kterých je většina, je to takové trochu přehazování z jedné kapsy do druhé. Ušetříme nemocnicím jako veřejným i těm ve vlastnictví státu, na druhé straně stát jako takový vyinkasuje za to DPH menší peníze. Takže možná by byla zajímavá informace, kolik z toho celkového objemu ve zdravotnictví DPH zaplatí veřejné nemocnice. Nevím, jestli jsme schopni takovouhle statistiku dostat, jestli to umí Ministerstvo financí, nebo neumí. Bylo by to zajímavé do té debaty i v budoucnosti o DPH vůbec ve zdravotnictví.

A nedá mi, abych neodcitoval, myslím, že je dobré vždycky, když nějak sir Humphrey nám propašuje něco vtipného do důvodových zpráv, to se stává každé vládě, a myslím si, že je to docela vtipné. Zavedli jsme s takovou velkou slávou, ale nevím, která vláda, jestli to už byla Paroubkova, nebo Topolánkova, nebo Nečasova, takzvané RIA hodnocení, že to je ono, že tam se všechno objektivně zhodnotí a podle toho se hned pozná, jestli ten návrh je dobrý, nebo špatný. Tak tady je kapitola 8, která zhodnocuje ty dopady, a potom je závěrečné srovnání a výběr variant. Proto jsem si vzal ten tablet, abych to úplně nepopletl, protože to je přesně ukázka, jak funguje nezávislá na politicích, resp. politikům vyhovující státní správa... (Hledá na tabletu.) 8.4 - chvilku vydržte, naštěstí nemám faktickou, takže mám víc času...

Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení.

Zhodnocení varianty 0 - to je vždycky jako to, že neuděláme nic, aby to ten úředník (nesrozumitelné), kterákoli vláda, kterékoli ministerstvo - v případě ponechání stávajícího znění zákona o dani z přidané hodnoty nebude naplněna koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU na volební období 2013 až 2017. Tato varianta nevede ke stanovenému cíli, tudíž nemůže být výhodnější než varianta 1.

Zhodnocení varianty 1. Varianta 1 přináší úpravy zákona o dani z přidané hodnoty, vyplývající především z koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU na volební období 2013 až 2017. Výběr nejvhodnějšího řešení. Vzhledem k tomu, že cílem této novely je naplnění koaliční smlouvy, v úvahu tedy připadá pouze varianta 1 přijetím novelizovaných ustanovení.

Já myslím, že to je přesně ukázka, jak si ten sir Humphrey a jeho podřízení s námi všemi hrají, protože je úplně jasné, že vládní návrhy vycházejí z vládního programového prohlášení a snaží se naplnit své koaliční dohodnuté vládnutí. A nemusí nám to psát úředníci, kteří tak jako opravdu já bych řekl vstřícně vůči té vládě říkají: když to neuděláme podle vlády, je to špatně, a když to uděláme podle vlády, je to dobře. No co jiného by ty úřady měly říkat než tohle to?

Takže to spíš pro pobavení, já to nekritizuji, spíš jenom že to jsou úplně zbytečné věty, nevím, jestli to někomu platíme, říká se tomu RIA hodnocení a já uznávám, že je pravdivé, že pro vládu je naplnění vládního prohlášení lepší varianta než nenaplnění vládního programového prohlášení. Jenom nevím, jestli na to potřebujeme ještě další úředníky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mám zde dvě faktické poznámky. První faktickou bude mít pan poslanec Votava, druhou faktickou pan poslanec Opálka. Pan poslanec Votava stahuje.

Ještě než pustím k mikrofonu pana poslance Opálku, přečtu omluvu pana ministra a místopředsedy vlády Bělobrádka, který se omlouvá od 6 hodin a stejně tak od 6 hodin se omlouvá i pan ministra vnitra Chovanec.

Nyní faktická poznámka pro pana poslance Opálku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl říci, že hovoříme sice o třech sazbách DPH, ale my už tři sazby máme a máme je dlouho. Je totiž nulová sazba. A o té se nikde nehovoří. Když půjdete do obchodu a koupíte si pivo, tak ta lahev je bez DPH jako obal, a když půjdete do zlatnictví, koupíte si prstýnek, tak zaplatíte sazbu základní, a když si koupíte cihličku investiční zlato, tak to máte s nulovou sazbou DPH. A my tu hovoříme o tom, kolik bude sazba na Sunar, ale přitom investiční zlato prodáváme zcela bez zdanění. Já se ptám, do kdy to tak bude. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pro pana poslance Lobkowicze.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, jsem už dědečkem, mám šest vnoučat. Vím, že moje vnoučata nepijí Sunar, jsou kojena. S mateřským mlékem přijímají též imunitu. Myslím, že to je to nejlepší, co může být. Jsou ženy, které mají mnohem více mléka a kojí potom třeba i děti sousedů. To potom je úplně bez DPH - nebo jak to je, když kojná prodá svoje mléko a je to nějaké jiné dítě? (Smích v sále.) Myslím, že tam by mělo být také aspoň nějaké malé DPH, nebo aspoň jídlo pro tu ženu by mělo být lacinější, protože aby měla dost mléka, musí hodně jíst a pít.

To je jen taková malá otázka k zamyšlení. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nikdo nechce dále reagovat, takže se vrátíme k pořadí, jak je uvedeno na tabuli. To znamená, že nyní řádně vystoupí v rozpravě pan poslanec Dolejš Jiří a připraví se pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající. Dolejš Jiří, to znamená, že přišel čas na stanovisko klubu KSČM.

Úvodem asi řeknu dvě základní myšlenky. Je to snad poprvé, kdy tady daň z přidané hodnoty chceme snížit. Vynechám takové drobné snížení, které dlouho nevydrželo, to bylo tuším v roce 2003, když jsme základní sazbu snížili z tehdejších 23 na 19 %. Dneska už to máme zase někde jinde.

Takže je to směr, který je zajímavý, protože obecně je o snižování daní, pro levici zajímavý v tom, že jde o snižování nepřímých daní, ale také je třeba říci, že je na tom sympatické, že se ruší jednotná sazba DPH - to už se asi vpravo bude méně líbit, kde měli jeden čas ikonu jednotné daně -, protože různé sazby ve většině Evropy objektivně sociální funkce plní. Musím říci, a to trošičku oponuji kolegovi Votavovi, ono víc než dvě sazby zas tak rozšířené není. Já jsem se podíval do přehledu, když to vyslovil, a nalistoval jsem tam kromě zmíněného Irska ještě Francii a Lucembursko. Čili to jsou tři z 28. Takže tři je přece jenom trošičku navíc, a teď nemluvím o tom, o čem hovořil kolega Opálka, to znamená, že existují výjimky.

Bylo by fajn, kdyby vláda - až budeme mít jasného eurokomisaře, až budou vyjety diplomatické koleje směrem do Bruselu atd. - aktivněji pracovala na myšlence supersnížené sazby, pokud tedy skutečně je to tak snadné to vyjednat. Já se obávám, že to tak snadné nebude, protože ty výjimky byly historicky vyjednány v určitých dobách a teď ty doby nejsou až tak nakloněny, ale i pro nás je to politická priorita a určitě by udělaly radost nejen našim voličům, kdyby se do toho vláda opřela. Ale to teď před sebou nemáme. To je věcí vyjednávání s bruselskou administrativou, aby změnila přílohu příslušné daňové směrnice Evropské unie. Nyní jsme před myšlenkou jednak snížení DPH, jednak zavedení druhé snížené sazby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP