(16.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

V této souvislosti, abyste opravdu nekroutili hlavou, co tady Okamura říká - proč to tady vlastně zdůrazňuji? Vycházím nejen z předvolebních slibů ČSSD, která tímto slibem, jak už dneska víme, opět obelhala voliče, ale aby se tady do mě ČSSD neobouvala, tak já jsem si dokonce přečetl citát šéfporadce premiéra Vladimíra Špidly, který před volbami, a dokonce to má ČSSD i na vlastních webových stránkách, což je opravdu pozoruhodné, doslova cituji Vladimíra Špidlu, bývalého eurokomisaře a šéfa poradců premiéra, který nám řekl před volbami: S racionální argumentací je možné vyjednat v EU mnoho, s vyjednáním nulové sazby na léky by neměl být problém. To řekl. Takže já se teď vlády ptám: Kde jsou činy? Nebo to byla jen prázdná předvolební slova?

Mimochodem, nulová sazba znamená nulovou zátěž pro podnikatele. Takže její zavedení znamená úsporu jak pro stát, tak i pro firmy. Já vím - cituji: Ti naši pitomci si neumějí nulovou základní sazbu DPH představit. Ale smysl má jen taková ekonomická politika, která vede k ekonomickému růstu. Je třeba posílit spotřebu. Když není spotřeba, není výroba. Krizová spirála je neustále prodlužována nesmyslnou politikou. - Milí kolegové, tohle opět nejsou moje slova. Tohle je výrok ekonoma, moudrého člověka, čestného předsedy ČSSD a našeho společného přítele Valtra Komárka. Já bych jeho teze posunul ještě dál od toho, že ideál pro nás je zrušení DPH. Pro nás v Úsvitu. A i nahrazení daní z prodeje, tak jak je to například z USA. Jednoduchá sazba daně z prodeje, kterou platí při nákupu konečný spotřebitel, kdy se neprovádějí žádné odpočty, je výhodná i pro státní rozpočet, protože odpadá podvodné účtování nesprávné nižší sazby - nesprávně nižší sazby, a o něco jednodušší je i provádění kontrol. Já vím, že v EU s tím můžou být problémy, ale proč si tady neříct nějakou vizi, kam bychom se možná mohli někdy do budoucna společně ubírat, a my v Úsvitu takovou vizi samozřejmě máme.

Takže snižování daní v Úsvitu říkáme vždy ano. Jen přitom mysleme také na to, aby nesystémové snižování daní nevedlo k dalšímu zvyšování nákladů na výběr daní, k vyšší zátěži živnostníků a firem a k motivaci k podvodům.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším vystupujícím bude pan poslanec Fiala s přednostním právem a po něm pan zpravodaj.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zde řekl pár slov k nové snížené sazbě 10 %. Úsvit dlouhodobě požaduje snížení daně z přidané hodnoty na léky, knihy a dětskou výživu, a to tak, že v našem volebním programu jsme prosazovali snížení daně z přidané hodnoty plošně o 1 % v obou dnes existujících sazbách. Dokonce možná někteří z vás si pamatují, že jsme tento návrh zákona i předložili. Považovali jsme to za prorůstové hospodářské opatření, které mohlo zvýšit poptávku. Jde o to, že vyšší daň z přidané hodnoty považujeme za jednu z klíčových chyb předchozí vlády, která de facto zastavila ekonomický růst v České republice na několik let.

Místo toho Úsvitem navrhovaného prorůstového opatření dnešní vláda zvolila zavedení nové sazby daně z přidané hodnoty. V tomto případě nejde tedy o prorůstové opatření, ale o opatření sociální. Hnutí Úsvit není hnutím socialistickým, ale je hnutím sociálním. Je odpovědností vlády, nakolik se zvýší administrativa pro plátce daně a pro státní správu, a je odpovědností vlády, jestli vyřeší případný výpadek výběru daně. A teď opakuji - nejde o prorůstové opatření, jde o sociální opatření. Pokud vláda tímto administrativu zvýší a pokud zvýší deficit státního rozpočtu, je možné tento krok označit jako krok směrem k lidem, ale jako krok nedomyšlený a populistický.

Přes to, co jsem řekl, tento krok podpoříme. Podpoříme ho pro jeho sociální aspekt a v dobré víře, že si vláda uvědomuje rizika, která jsem již zde zmínil, a dokáže je řešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dalším v pořadí je poslanec Votava, který je zpravodajem tohoto tisku. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Stanjura, také s přednostním právem.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, jednak jsem rád, že Úsvit podpoří tuto novelu zákona o DPH, i když si myslím, že pan Okamura, jak tady říkal, že pro 200 korun na balení Sunaru to ani možná nemá cenu, ale já si myslím, že 200 korun pro vás možná nejsou žádné peníze, ale pro některou mladou rodinu to jsou dost velké peníze. A koruna ke koruně - a je to.

Já si myslím, že je dobře, že vláda plní své závazky koaliční smlouvy, a to je jeden z příkladů, pomáhá tak rodinám s dětmi, seniorům a všem těm, kteří byli poškozeni nespravedlivým rozhodnutím Nečasovy vlády, to připomínám neustále. Podpoří samozřejmě i v případě snížení sazby na knihy i oblast vzdělávání a školství.

Byla to vláda ODS a TOP 09, která neustále ve jménu jakési škrtací asociální politiky zvyšovala také daň z přidané hodnoty, a to bez ohledu na dopady, které to bude mít jak na rodiny, tak na nízkopříjmové skupiny obyvatel, na seniory, a tak bych mohl pokračovat. Vzpomeňme, jak se zvyšovala snížená sazba DPH z 5 % na 9, poté na 10, pak na 14, pak na 15, a od 1. 1. 2016 měla dokonce vzrůst na 17,5 %, protože by měla být zavedena, měla by být účinná jednotná daň ve výši 17,5 %. Takže je to obrovský skok ze snížené 5 %, která byla, a to se určitě nemýlím, za vlády sociální demokracie, až na 17,5 %. A my jsme vždy takovéto experimenty s daní z přidané hodnoty odmítali, a odmítali jsme i takové ty experimenty na lidech této země. To není fráze. Tak jsme to vždycky říkali a myslím, že to je naprosto namístě.

Samozřejmě jedním s opatření tohoto zákona je zrušení právě té jednotné sazby ve výši 17,5 %, která měla tedy platit od roku 2016. Určitě by tak pokračovalo vlastně přesouvání daňového břemene právě na nízkopříjmové skupiny obyvatel, daňové zatížení, od bohatších skupin samozřejmě k těm nižším. A já si myslím, že tady určitá solidarita být musí a že musíme dělat vše pro to, aby se ty sociální rozdíly ve společnosti nerozevíraly a aby se nenarušoval sociální smír ve společnosti.

Samozřejmě, jak už jsem řekl, pokud bychom akceptovali tu sjednocenou daň 17,5 %, tak by to mělo zásadní vliv do ceny životních potřeb většiny našich občanů - cen potravin, léků, bydlení, tepla, sociálních služeb, dopravy, a tak bych mohl pokračovat dál. Samozřejmě s dopadem také na rozpočty rodin, na peněženky i těch seniorů, na peněženky všech. Mimoto by sjednocení DPH dopadlo určitě i na segment, který dneska je poměrně velice pod tlakem, a to je stavebnictví, určitě, a je to i zemědělská prvovýroba, služby cestovního ruchu atd. Mělo by to i dopad do krajů, do hospodaření krajů, obcí atd. atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP