(15.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Z toho, co v tom zákonu je uvedeno, tak já si myslím, že samozřejmě s některými věcmi lze úplně souhlasit, u některých bych se možná mírně pozastavil. Ta bilanční suma, která je omezena pěti miliardami korun, je myslím v pořádku. Samozřejmě je tam otázka potom, pokud ta bilanční suma je větší než pět miliard, tak co s tím. Tam je samozřejmě několik možností, aby se ta kampelička transformovala na banku. Myslím si, a myslím, že to řekl i pan zpravodaj, že ta časová lhůta jednoho roku, asi zřejmě až moc přiměřená vzhledem k těm všem procesům, které musí se odehrát, asi přiměřená není, já bych se přimlouval třeba za dva roky. Ale to je otázka samozřejmě diskuse.

Na místě je jistě zvýšení příspěvku těch družstevních záložen do fondu pojištění vkladů. Banky na to samozřejmě často poukazovaly. Kampelička je rizikovější než banka, to jistě uznáte sami, a je třeba i tuto rizikovost u těch kampeliček vyjádřit právě tím, že by měly přispívat do fondu pojištění vkladů tedy více. I když nevím, jestli ten dvojnásobek není třeba málo. Možná by to mělo být víc, ale to je otázka na diskusi.

Dále je tam ten limit poskytnutí úvěru jednomu členu kampeličky v souhrnu do 30 milionů korun. Ony ty kampeličky většinou poskytují úvěry, když pominu ty kamarády a to, co jsem říkal o těch spřízněných osobách, tak to poskytují víceméně živnostníkům nebo drobným podnikatelům. Ale je otázka, jestli právě těch 30 milionů korun třeba v některých případech není málo, jestli by nestálo za to to zvýšit na 50 milionů. Ale to je zase otázka diskuse. Já bych nechtěl zase tu rizikovost prohlubovat, ale myslím si, že i tohle bychom mohli nějakým způsobem diskutovat. Vezměte si, že často i na dobrý projekt se drobný podnikatel u banky nechytá a u té kampeličky přece jenom možnost získání takového úvěru, pokud je členem, tak samozřejmě je.

Zvýšení členského příspěvku na tisíc korun, si myslím, že je také opatření nějaké možná motivační, i když tisíc korun je tisíc korun, není to sto tisíc korun, ale i tam to...

Takže těch otázek je řada. Devadesátka byla zavetována, takže bude prostor určitě v rozpočtovém výboru všechny tyto věci důkladně probrat tak, aby tedy, jak jsem řekl, se snížila rizikovost tohoto segmentu, posílila se ochrana členů, vkladatelů a nedocházelo - ale to si myslím, že by nemělo dojít, abychom dospěli k nějaké likvidaci tohoto segmentu finančních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní s přednostním právem pan premiér Bohuslav Sobotka. Po něm pan poslanec František Laudát. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, mě trošku zarazilo to veto, které zde bylo podáno na rychlé projednání této novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, protože my jsme ten zákon zařadili na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny ne proto, že by to byla nějaká politická priorita, na které se čistě na základě politických priorit dohodly strany koalice, ne proto, že bychom to měli ve svém volebním programu, ale proto, že velmi naléhavě Česká národní banka v uplynulých měsících usilovala o to jako regulátor v této oblasti, jako ten, kdo provádí finanční dohled nad trhem družstevních záložen, aby se tato novela schválila. S tím, že schválení této novely má samozřejmě významný dopad na stabilizaci této části finančního trhu. Čili já připomínám, že to, že vláda tu novelu předložila, není náhoda. To, že jsme ji předložili na mimořádnou schůzi, není náhoda. Je tady vysoká a velká časová naléhavost, a pokud tady bylo dáno veto, tak bych požádal o to, aby skutečně byla maximálně zkrácena lhůta pro projednávání této novely a byla schválena co nejdříve. Chci připomenout, že ta novela už měla být předložena dávno.

Chci připomenout, že máme za sebou rok nebo dva roky, kdy po sobě zkrachovala celá řada družstevních záložen. Bude poskytnuto obrovské plnění z fondu pojištění vkladů, kde se ty prostředky soustředily v uplynulých letech, a po pravdě řečeno, dámy a pánové, neposlaly je tam ty družstevní záložny, ale poslal je tam celý bankovní sektor.

Já si myslím, že by nebylo dobře, aby tato Sněmovna brzdila projednávání velmi naléhavé novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Pokládám celou tu situaci kolem spořitelních a úvěrních družstev za naléhavou. Chci informovat Poslaneckou sněmovnu, že jsem požádal guvernéra České národní banky, aby poskytl vládě kompletní informaci o tom, co se odehrálo v uplynulých letech v sektoru družstevních záložen, jaké vidí slabiny v oblasti regulace, tak jak je nastavena ve stávající legislativě, a současně jsem ho požádal, aby nás informoval o tom, jak se vyvíjí otázka fondu pojištění vkladů a čerpání z fondu pojištění vkladů. Chci také upozornit na to, co zde již zmínili mí předřečníci. Podle mého názoru jsou tady slabiny z hlediska dohledu nad fungováním družstevních záložen. My jsme před několika lety zrušili Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a svěřili jsme dohled nad družstevními záložnami centrální bance v očekávání toho, že tady bude zcela profesionální výkon bankovního dohledu, podobně jako tomu bylo v bankovní sféře. A já si myslím, že je potřeba, abychom dostali jasné odpovědi ze strany centrální banky, co se odehrálo v sektoru družstevních záložen, proč došlo k sérii pádů družstevních záložen a proč byly v takovém masivním objemu čerpány prostředky, které se naskládaly ve fondu pojištění vkladů.

Shrnuto, podtrženo, vláda se touto situací chce zabývat, a současně bych rád požádal Poslaneckou sněmovnu, aby maximálně urychlila projednání této novely. Dali jsme ji na mimořádnou schůzi právě proto, že pokládáme za důležité, aby zde nová pravidla začala platit co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu premiérovi a ptám se, jestli to mám brát jako návrh na zkrácení lhůty, jeho projev, prosím. Ne. Děkuji.

S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Laudát, ale s přednostním právem ho předběhl pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl odpovědět, proč to vetujeme. Za prvé to nemáme rádi, projednávání podle paragrafu 90 odst. 2. A za druhé, zkusme si udělat statistiku těch návrhů, které předložila vláda v tomto volebním období podle tohoto paragrafu, finální verzi, a kolik pozměňovacích návrhů přinesla ještě vláda a vládní poslanci. A my neříkáme, že to je špatně, jenom konstatuji, že se skoro vždycky při tom (nesrozumitelné) najde ještě něco, co je dobré opravit, upravit, případně přidat nebo ubrat, jak to bylo v zákonu o Českých dráhách. Tady bych mohl jmenovat všechny další případy, kdy nakonec prošla ještě vylepšení toho zákona ze strany vládní koalice. Není to nic, co bychom dělali naschvál, žádná obstrukce. A já myslím, že na tom zkrácení lhůty se domluvíme. Když se to schválí na zářijové schůzi, tak se nic nestane, svět se nezastaví.

Pan zpravodaj mluvil o dopadu na národní hospodářství jako celek. Nechci ho opakovat. Takže neberte to prosím jako schválnost. Jak vystoupení předsedy rozpočtového výboru, tak zpravodaje upozorňuje na některé problémy, které je ještě třeba prodebatovat. Nikdo z nich neřekl, že tam je něco vyloženě špatně. A to je všechno. Já jsem počítal, že pan zpravodaj po té své zprávě řekne, že by bylo užitečné, on spoléhal na nás, že tu rozpravu ukončíme. Takže není to nic naschvál, není to nic, co by, myslím si, že neohrožuje zájmy České republiky. Ta debata k tomuhle zákonu bude bezesporu věcná, možná i rychlá. Možná žádná změna nebude, ale ty maximálně dva měsíce nám, myslím, žádnou velkou ztrátu naštěstí nepřinesou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím pana premiéra s přednostním právem.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo. Já bych se skutečně přimlouval za zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona tak, abychom učinili zadost povinnosti, kterou máme jako zákonodárci reagovat v situaci, kdy odpovědné instituce, jako je Česká národní banka a Ministerstvo financí, Česká národní banka jako ten, kdo vykonává dohled, Ministerstvo financí jako ten, kdo má odpovědnost za příslušnou legislativu, žádají Poslaneckou sněmovnu, a to ve zrychleném čtení, aby ten návrh projednala. Já rozumím tomu, že poslanci mají regulérní požadavek na to, aby mohli třeba podávat pozměňující návrhy a mohli se na to připravit. To ale umožňuje i zkrácení na nějakou rozumnou lhůtu tak, abychom třeba už na zářijové schůzi se mohli dostat do druhého a třetího čtení a mohli tento návrh zákona schválit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP