(14.50 hodin)
(pokračuje Semelová)

Chtěla bych tedy na závěr říci, že osobně jsem pro nulovou toleranci hazardu, ale protože vím, že v tuto chvíli není podpora pro nulovou toleranci, tak určitě podpořím každou snahu, každý krok k tomu, aby byl hazard co nejvíce omezen. Proto podporuji i ten předložený návrh. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já pro ten návrh zákona, který předložil kolega Fichtner, zvednu ruku a podpořím ho velice rád a s velkou chutí. Stejně tak zvednu ruku pro jakékoliv jiné smysluplné omezení hazardu.

Při regulaci technických herních zařízení, jak nejrůznější jednoduché bandity předkladatel nově definuje, nejde jenom o přístroje samotné, jde o herny jako takové. Ty dnes nezřídka slouží jako základna galerky. V severozápadních Čechách provozují herny většinou jako bary s hernami a penziony s nonstop režimem většinou cizinci. Stálé osazenstvo tam tvoří vesměs pasáci, prostitutky, drogoví dealeři a pouliční zlodějíčci. To, že tam jistá část lidí ze sociálně vyloučených skupin prohrává dárky poskytované z našich daní, je jenom jedno zlo. Kolem heren dochází k rušení nočního klidu, rozmáhá se tam kriminalita a nepořádek. Většina lidí, kteří normálně chodí do práce a starají se o rodinu, se hernám zdaleka vyhne.

Dosavadní politické garnitury a vlády radnicím ve vytěsňování hazardu moc nepomáhaly, spíš naopak. Nejednu vyhlášku napadlo Ministerstvo vnitra za to, že nemá oporu v zákoně. Ten připouští mnoho výkladů. Je to záměr, nebo špatná práce někdejších legislativců? Tak například zrušilo Ministerstvo vnitra vyhlášku v Ostrově u Karlových Varů nebo v Chebu, když tam radní chtěli zakázat herny, které jsou méně než sto metrů od škol, kostelů a kulturních zařízení. Zákon takový zákaz umožňuje, ale s výhradami. V Aši zase neprosadili proti Ministerstvu vnitra vyhlášku, podle které herny nemají mít vývěsní štíty do horní ulice. Přitom současný zákon č. 202/1990 Sb. viditelnou reklamu také nepřipouští. Jde ovšem o definici, co je reklama a co vývěsní štít.

Největší ranou pod pás byla praxe povolování výherních automatů. O klasických rozhodovaly obce, o videoterminálech, elektronických ruletách a dalších přístrojích nové generace Ministerstvo financí. Skuliny v zákoně využívalo ministerstvo, a hojně. Kde obec zakázala starší přístroje, povolilo je Ministerstvo financí mnohem bezpečněji a nové a ve větší míře.

Předkladatel zmiňuje ve své důvodové zprávě přípravné práce na zcela nové komplexní úpravě provozování sázkových heren. Doufám, že ten půjde mnohem dál než teď projednávaný návrh kolegy Fichtnera, za který mu děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Soukupovi. S další řádnou přihláškou je připraven pan poslanec Karel Fiedler. - Pardon, omlouvám se panu poslanci. Nejprve s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych se trošku ohradit proti tomu, co tady teď zaznělo od mého předřečníka, protože bývalé vlády upravily v roce 2010 velmi zásadním způsobem zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Jsem jedna ze spoluautorek tohoto návrhu a jako starostka městské části Praha 2 mohu říct, že jsem od roku 2007 pro zcela nulovou toleranci vůči hazardu. Nejdřív jsme omezili výherní hrací přístroje, pak nám zákon v roce 2010 dal možnost omezit i videoloterijní terminály. Takže není pravda to, co tady zaznělo, že by se bývalá vláda nesnažila s tímto negativním fenoménem něco udělat. Pokud by tomu tak bylo, tak by dnes starostové měst a obcí neměli pravomoc, tak jako ji máme my v Praze, regulovat hazard na svém území.

K tomu, co tady zaznělo od paní kolegyně Semelové. Možná to zní zvláštně, v hodně věcech s paní kolegyní Semelovou v tomto ohledu souhlasím, snad jenom dvě výjimky. Neexistuje vyléčený gambler, existuje pouze abstinující gambler.

A co se týče toho, že by Praha měla upravit pravidla tak, aby byla platná pro všechny části stejně, myslím si, že ne, protože v tuto chvíli je zcela v pořádku, že když tady máme dvoje komunální volby, jsme zvoleni jako starostové městských částí, že si prostě svobodně rozhodneme, zdali chceme na svém území tyto podniky mít, nebo nechceme. My na Praze 2 už jsme se v roce 2007 rozhodli, že podnik nechceme mít tohoto typu ani jeden. Ale neumím si představit, že by se to mělo řešit plošně, protože chápu, že jsou zase třeba starostové okrajových městských částí, na periferiích, kde k tomu můžou mít nějaké důvody - že se třeba za dva automaty v nějaké restauraci opraví obecní vodovod.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Navázal bych tady na tu chmurnou vizi, kterou tady představil můj předřečník pan poslanec Soukup. Dal bych za pravdu své předřečnici paní Černochové - sice ne v nulové toleranci, ale v tom, že dnes obce skutečně mohou už v této chvíli omezit provoz heren, tak jak jsme to udělali v Lounech. Ještě vystoupím v řádné rozpravě, ale tady skutečně chci říct, že jsme omezili hrací dobu. Dokázali jsme obecně závaznou vyhláškou štíty a poutače nějakým způsobem zamezit. To znamená, je to skutečně také na práci obecních zastupitelstev, nejenom na státu. V Lounech se nám to podařilo, v Aši třeba ne. Možná že tam nepracují tak kvalitně, nevím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v Klatovech jsme zakázali herní automaty. Nebyl problém. Zůstalo nám tam 237 videoloterijních terminálů, na 93 občanů nám tím pádem vycházel jeden loterijní videoautomat. Zakázali jsme i tyto vyhláškou, Ministerstvo nám to zrušilo. Ústavní soud rozhodl, že máme právo to zakázat. Zakázali jsme to. To znamená, v Klatovech jsou zakázány výherní loterijní terminály. Všechno jde, když se chce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi za to poselství. Opravdu všechno jde, když se chce.

Teď už konečně s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. I u něho to jde, když se chce. (Smích a zatleskání.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Ano, já s tím opravdu souhlasím. Když se chce, tak jde leccos.

Navázal bych na své předřečníky, kteří mi moje myšlenky, které jsem tady chtěl sdělit, trošku vzali z úst. Jednak kolegyně poslankyně Semelová, potom to byl poslanec Soukup.

V mé regionální poslanecké kanceláři mě navštívil jeden z příznivců, a když jsme spolu začali vést debatu na různé věci, tak prostě jsme došli i na problém těchto heren, protože on se živí jako člověk, který je zaměstnaný v herně jako obsluha. Takže mi povídal příběhy, co se tam odehrávalo. A pokud se někteří pozastavují nad tím, že třeba Tomio Okamura navrhuje nulovou toleranci, a není v tom sám, vůči tady tomuto, tak k tomu je více důvodů. Já jsem si to neuvědomil v prvním okamžiku, když mi to ten dotyčný člověk povídal, ale když jsem se nad tím zamyslel, musel jsem mu logicky dát za pravdu. Dříve jsme měli spoustu bazarů a zastaváren, které - a já jsem si to uvědomil - nějak z těch ulic zmizely. A zmizely do těch heren. Prostě to, co se dříve odehrávalo pod nějakou kontrolou - já říkám opravdu nějakou kontrolou - v těch zastavárnách, tak to se dneska absolutně bez kontroly odehrává v hernách. Takové ty frcy, něco do zástavy, vzít si peníze, prohrát to v automatu, tak ono se to spojilo na jedno místo.

Už to tady zaznělo od někoho z mých předřečníků, není to jeden jediný neduh, který provází herny. Dalším neduhem, o kterém se zmínil, je distribuce drog v těchto místech. Jsou to příhodná místa, je tam většinou černo, zatměno, moc se tam nevidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP