(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Přeji vám dobré zažití po obědě. Budeme pokračovat v bodu 9. Než však tak učiníme, dovolte mi, abych přednesl omluvy, které máme. Nejprve pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá dnes mezi 14.30 a 18. hodinou z důvodů pracovních, pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se omlouvá od dnešních 14 hodin z důvodu jednání mimo budovu PSP, dále pan poslanec Urban se omlouvá z dnešního odpoledního jednání, dále pan poslanec Korte se omlouvá dnes od 14.30 do 17 hodin, dále pan poslanec Fiala se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne. (Poznámka sten.: Fiala Petr.)

To máme omluvy a my se vrátíme k bodu č. 9, kterým je novela zákona o loteriích. Nacházíme se v obecné rozpravě, kdy nejprve tady mám faktickou poznámku, kterou bychom měli pokračovat, pana Jiřího Zlatušky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, velice se omlouvám za to, co teď udělám. Je to nepedagogické, zejména se omlouvám komukoli, kdo má pedagogické vzdělání. Neměl bych to dělat, ale hlásil jsem se ještě před obědovou pauzou v reakci na to, co zde říkal kolega Adamec. Tu pasáž, ve které se zamýšlel nad tím, že viděl ty americké ženy, jak rozbíjejí to pití svým mužům, a vztáhl to k tomu, jak vypadaly. Bylo to nepěkné a sexistické. Nemá se to dělat. Ale současně uznávám, že tuto výtku jsem měl říct již před přestávkou, teď už je zde jiný předsedající, po kterém to vzkazovat je komplikované, a jsem si vědom toho, že nejen poslanec Adamec už je ve věku, kdy vychovávat asi nemá smysl, a ještě navíc s tím časovým odstupem, že se to také mine účinkem. Ale přesto, nedělejme to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou tady mám napsaného pana poslance Jandáka, kterého nevidím. (Poslanec Jandák je na svém místě a sděluje, že se vzdává ve prospěch poslance Birkeho.) Pan poslanec Jandák se vzdává ve prospěch pana kolegy Birkeho. Děkuji panu poslanci Jandákovi. Nyní pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Děkuji panu kolegovi Jandákovi. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, já se omlouvám, doufám, že moje vystoupení nebude takové nesourodé. Nicméně se pokusím do toho hluku trošku více nahlas.

Jak tu debatu tady poslouchám, musím říci, že nechci nikomu nic doporučovat, ale možná bych vás chtěl požádat a vyzvat své kolegy zastupitele, starosty, radní jednotlivých měst, aby tady více vystupovali k dané problematice hazardu, protože my sami možná nejlépe víme, jak to funguje nebo nefunguje.

Pár poznámek. Dneska města mají celou řadu regulativních věcí, kdy mohou regulovat hazard. Jsou města, která ho úplně zrušila, jsou města, která ho omezila, a jsou města, která se tomu vůbec nechtějí věnovat, protože zkrátka a dobře z toho mají nějaké backgroundové finanční prostředky.

Já bych chtěl navázat na to, co říkal - vaším prostřednictvím - kolega pan starosta Trutnova, pan kolega poslanec Ivan Adamec. Možná více než k těm regulativům bych se zaměřil na lidi, kteří tam hrají, protože pak se ptám: Co bude s bezdomovci, nebo s těmi lidmi, kteří jsou bez domova? Co bude s lidmi, kteří jsou nepřizpůsobiví? Protože ti všichni se u toho automatu sejdou, pětadvacátého, když dostanou dávku, tak to tam naházejí. Víte ale, co je problém? Pak všichni přijdou na tu radnici: My nemáme peníze. Vy jim dáte pak pokutu, už jsem tady o tom hovořil minule, pošlete si sám sobě obsílku, protože oni nic nemají. (Reakce na poznámku z pléna:) Přesně tak. A ještě, aby toho nebylo málo, tak se vám všichni přihlásí na radnici s trvalým bydlištěm. Můžu vám tady přečíst SMS, maily, MMS z měst, kterých se to týká, a nejenom mého, ale celé řady.

Takže prosím více poslouchejme starosty, protože těch se to velmi týká. Já nedávám nějaký návod, co s tím. Jenom komentuji aktuální situaci a prosím slovy klasika: Neučme orly lítat. Díky. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji planu poslanci Birkemu. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Pilný. (Oprava z pléna.) Volný, pardon, omlouvám se panu poslanci, není Pilný, je Volný, nezlobte se, prosím. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci z tohoto místa omluvit za to, že jsem urazil jemnocit pana poslance Zlatušky. Už to neudělám. Nicméně ten příměr byl skutečně jenom jako příměr, nebylo to myšleno konkrétně na žádnou dámu. A bylo to myšleno tak, abychom si uvědomili, co tato situace v Americe udělala příštích 60-70 let. Toť vše. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. S další faktickou poznámkou - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na své dva předřečníky. Já vás chci ujistit, že nápady, které tady padly jak od pana kolegy, tak od vás, nějaká ta registrace hráčů a vlastně i z druhé strany - samozřejmě, je to velice chytré. Jenom chci upozornit, toto je pozměňovací návrh, který by měl řešit to nejhorší, co teď je a co se dá rychle nějakým způsobem napravit. My chceme připravit, a slíbili jsme to i ve volebním programu, máme to i v koaliční smlouvě, že připravíme nový zákon o loteriích, kde toto všechno vyprecizujeme a uděláme opravdu nový, moderní zákon, který tyto všechny věci využije, a určitě s tím budeme pracovat. Po přijetí této novely zamezíme takovým těm brutálním prohrám jednorázovým a takové té úplné euforii hráčů. A samozřejmě samovolně z menších lokalit automaty, respektive výherní terminály, budou odcházet, protože se prostě těm hospodským, těm malým, nebudou vyplácet. Ale neřeší to celý problém. Problém bude řešit nový zákon, který se začne připravovat, a určitě na půdě podvýboru pro daně a loterie s tím budeme pracovat, uděláme širokou diskusi napříč všemi politickými stranami, budeme komunikovat se všemi provozovateli různých těchto her, abychom to ušili tak, aby to bylo dobré, přijatelné a funkční. Děkuji. (Potlesk v prostřední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pokud nevidím již žádnou další faktickou poznámku, prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já nebudu mít faktickou, jako zpravodaj mohu vystoupit kdykoli, jestli se nepletu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jako zpravodaj můžete mluvit kdykoli, prosím, pane zpravodaji. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Dovolte mi jenom krátkou poznámku k předcházející diskusi. Chtěl bych jenom poznamenat, že ve svém vystoupení, které se týkalo notifikačního procesu, jsem vycházel především z prvních dvou dopisů, které byly zaslány do Poslanecké sněmovny z Ministerstva financí jak ministrem financí Andrejem Babišem ze dne 7. 4., tak i náměstkem ministra financí Ondřejem Závodským. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP