(12.50 hodin)
(pokračuje Fichtner)

Ale to, co je podstatné, nebo to, co je rovněž zajímavé, je právě otázka toho infringementu, tedy řízení o porušení smlouvy. A já vás možná překvapím, protože řízení o porušení smlouvy s námi Evropská komise již zahájila. Ovšem nikoliv kvůli tomuto návrhu, ale díky dlouhodobě neřešené nekvalitní legislativě v oblasti loterií. O co jde. V podstatě cílem této směrnice je ochrana vnitřního trhu, tedy prostupnost zboží a služeb v rámci Evropské unie. A když se podíváte do českého zákona o loteriích, tak český zákon o loteriích s výjimkou některých specifických druhů hazardu, týká se to myslím kasin, neumožňuje zahraniční majetkovou účast provozovatelům hazardu. To samozřejmě má svoje výhody, svoje nevýhody. Ten trh tím uzavíráme. Na druhou stranu nehrozí riziko arbitráží, to je také pravda. Nicméně z hlediska evropského práva to je zřejmě nepřijatelné, a z tohoto důvodu nám Evropská unie zaslala výtku, čímž bylo tedy formálně zahájeno řízení o porušení smlouvy.

Co se týká těch konkrétních termínů, tak toto řízení o porušení smlouvy bylo zahájeno dne 21. 11. 2013, tedy v době, kdy bylo těsně po volbách. To znamená, rozhodně z toho nelze vinit novou politickou garnituru. Ta vina je pravděpodobně na straně té předcházejí politické garnitury. Já bych z toho ani nevinil Rusnokovu vládu, protože ta spíš byla udržovací. Spíše bych z toho vinil tady kolegy po mé pravici, zejména tedy zde nepřítomného pana exministra financí Kalouska, který se měl postarat o to, aby řízení nebylo zahájeno, abychom zkrátka... aby stav naší legislativy v oblasti loterií byl v souladu s tím, co po nás požaduje Evropská unie.

Takže tolik tedy k infringementu. Znovu zopakuji, už je zahájen, nikoliv kvůli tomuto návrhu, ale kvůli nekvalitnímu stavu české loterijní legislativy. Tolik asi k tomu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Matěji Fichtnerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák a poté pan kolega Adamec s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové. Je tady nějaký problém a všichni máme upřímnou snahu, jak tady sedíme, s tím problémem něco dělat. Ale já bych chtěl jenom zjednodušeně reagovat, nebo užít takový příměr na vystoupení paní kolegyně Havlové. Známý golfista Tiger Woods, u něj byla diagnostikována těžká závislost na sexu. Ten člověk se léčí, já doufám, že i úspěšně, ale přece to neznamená, že kdyby náhodou zavítal do naší republiky, tak všechny ženské zavřeme na petlice. To si prostě nedovedu představit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se Marta Semelová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolega Plzák to trošku zlehčil. Já musím říct za sebe, že jsem starosta 32tisícového města, v kterém je 32 míst, kde je nějaký výherní hrací automat, a problémy vzniknou vždycky před volbami, kdy určitá skupina lidí prostě najednou začne sbírat podpisy na petice. Je potřeba to zavřít, zničit - prostě to je to správné téma ve správný čas.

Na druhou stranu já říkám, že já nejsem proti regulaci hazardu, to se oni hluboce mýlí. Ale je potřeba se na to podívat trošku jiným pohledem a vzít rozum do hrsti. Víte, já nesouhlasím s panem předsedou Okamurou, že úplná prohibice to vyřeší. Nakonec všichni víme, jak se dá obejít prostě dneska zákon, že to jsou soukromé prostory, místa, kde je slabá státní policie. Prostě městská policie nebude dělat nic jiného, než bude chodit do těchto prostor, kam je nakonec nepustí. A rozhodně ti lidé, kteří tam chodí hrát, nebudou říkat, že tam je herna, jenom v případě, kdyby třeba policie zatlačila, že jsou nějakými svědky a podobně. Nakonec ta herna se dá velmi rychle přemístit. A to, že vznikají tyto černé herny, je naprostý (nesrozumitelné).

Z tohoto místa chci varovat proti úplné prohibici, protože historické zkušenosti říkají, že úplná prohibice vždycky přinese něco úplně jiného, než ti předkladatelé zamýšleli. Já si vzpomínám na obrázky z dvacátých let z Ameriky, kdy takové korpulentní dámy chodily po restauracích a rozbíjely sudy s whisky, protože jejich manželé z práce prostě šli na tu whisky. Protože když jsem se podíval na ty dámy, tak jsem je pochopil. Aby to doma přežili, tak se zastavili v té hospůdce a bylo to pro ně k přežití.

Ale nechci to tady takto rozebírat, nechci marginalizovat ten problém, protože ten skutečně tady existuje, a já si myslím, že s probíhající řekl bych digitalizací a virtualizací světa ten problém bude čím dál tím větší, protože přece všichni víme, že hraní je staré jako lidstvo samo. Zrovna tak alkohol je starý tak jako lidstvo samo. Jen tak mimochodem, pro ty mravokárce, kteří tady říkají, že gamblerství je největší problém v tomto státě, tak já říkám, že není. Největším problémem je alkoholismus a závislosti na drogách. Jen tak mimochodem, statistika říká, že 11,1krát více je problémů s alkoholiky než s gamblery. To je prostě realita.

Ale já chci říct jednu věc. Víte, já mám pocit, že my na to jdeme úplně špatně. My se snažíme regulovat jenom herny. Já nemám nic proti regulaci heren, myslím, že to je v pořádku, ale zapomněli jsme na tu druhou stranu mince, a to jsou ti hráči. Já si myslím, že je potřebovat regulovat ty hráče. Jak je možné, když v Americe přijde někdo do herny a bere sociální podporu, nebo jak oni tam tomu říkají, tak ten majitel nebo obsluha kasina si vyžádá jeho řidičský průkaz, protože oni tam jiné doklady nemají, a když zjistí, že je příjemcem takovéto státní dávky, tak nejenom že ho do toho kasina nepustí, nebo do toho místa, kde se hraje, ale oni na něj pošlou státní nebo místní policii, a dokonce ho zavřou a soudce ho pustí třeba až za tři dny. A pokračuje to samozřejmě dál s ním, protože takovýto člověk nemá v herně co dělat. Dokonce co se týká těch loterií, těch internetových nebo video, tak čtyři americké státy skutečně zavedly pro hráče licence. Oni musí mít licenci, aby mohli hrát. Přece licenci nedostane ten, kdo je na sociálních dávkách nebo kdo je uznaný gambler.

Já si myslím, že to je ta správná cesta. Ano, říkám, omezujme ten hazard, který se nám nelíbí. Samozřejmě na různých místech v různých částech republiky je to jinak, ale to jenom proto, že jsme to hodili na obce, které těch pravomocí mají relativně v tomto případě, těch represivních, velmi málo. Ale pojďme se zaměřit i na hráče, protože já si myslím, že není nic jednoduššího. Mám ale obavu, že ochrana osobních dat, ochrana osobnosti, to je tady v Evropě moderní. Lidská práva budou přednější. Protože co nám brání v tom, dneska stejně když jde někdo do herny, tak musí ukázat občanský průkaz. Dokonce i v těch kasinech jsou kamery. Ne z toho titulu, aby tam sledovaly, kdo tam přijde, ale z toho titulu, aby ti lidé, co tam přijdou, je neokrádali a nedohodli se s tím krupiérem, že se dohodnou na šábnutí o výhru. Omlouvám se za tyto výrazy. Ale přece je to tak, že když předloží občanský průkaz a oni se dostanou do databáze, zda je příjemcem, či není, zda měl někdy problémy s gamblerstvím, tak je to jasná záležitost, jak tohoto člověka nepustit.

Já vám řeknu ještě jeden případ, který nás tady trápil před lety. Všichni si určitě vzpomínáte na silnici E55. Vzpomínáte si na problémy s těmi lehkými dámami, které tam mávaly speciálně na movité bavorské turisty v těch bavorácích. Někteří byli méně movití, někteří možná byli z bývalé NDR, a všichni to řešili nějakými vyhláškami, postihy, zákazy, příkazy. Efekt velmi nízký. A víte, co se stalo? Nebyli zákazníci, nebyli i ty lehké děvy. Já si myslím, že tudy je správná cesta. Omezme hráče, a ty herny, o nichž říkáme, že jich je moc, tak prostě nepřežijí.

Jen tak mimochodem, když jsem mluvil o tom alkoholismu, budeme to řešit také tak, že zavřeme naše hospody? Asi ne. Tady se to stalo, ale my jsme někde jinde. My jsme v parlamentu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Mám tady faktické poznámky - elektronicky poslance Jiřího Zlatušky, potom pana kolegy Jandáka, a nedám vám nikomu slovo, protože je 12.59 a máte dvě minuty na faktickou poznámku. Takže přeruším schůzi do 14.30 a první s faktickou poznámkou bude kolega Zlatuška. Dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP