(12.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Závěrem chci uvést, že pro tento zákon budeme hnutí Úsvit samozřejmě hlasovat ano. Ale i nadále budeme usilovat o jasné systémové řešení, tedy absolutní zákaz, plošný zákaz herních automatů v České republice, a budeme o to usilovat prostřednictvím vás, politických partnerů, a i v rámci Evropské unie. Parazitování na lidském neštěstí a závislost je totiž nejen nemorální, ale v důsledku se skutečně nevyplácí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji pane předsedovi Tomiu Okamurovi. A nyní v rozpravě, protože pan kolega Zbyněk Stanjura to vyjádřil ve své faktické poznámce, paní poslankyně Olga Havlová, po ní pan kolega Fichtner. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se projednává změna zákona o loteriích. Chtěla bych říct, že jsem moc ráda, že se konečně řeší situace okolo hracích automatů, které mají negativní vliv nejen na patologicky závislé hráče, ale i na lidi jim blízké. Statistiky uvádějí až 17 nešťastných lidí na jednoho gamblera. Jsou to životní partneři, rodiče, děti, přátelé a věřitelé.

Hra je jedna ze základních lidských činností, k nimž patří učení logicky myslet, motorická cvičení a práce. U herních automatů ale nejde o úporné úsilí se něco naučit, nebo jako např. ve sportu, ale jen a jen o riziko náhody. Gamblerství a závislost na hazardních hrách vede k finančním problémům, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodiny a v nejhorším případě i k sebevraždě. Patologické hráčství je označováno za typickou nelátkovou závislost, kdy se hráč pokouší opakovaně hru ovládnout s motivací peníze získat zpět. Většinou hrají lidé, co na to nemají, prohrávají sociální dávky, nejsou schopni hru kontrolovat a nepřipouštějí si negativní následky svého jednání.

Ministerstvo financí po revoluci vydávalo povolení na kasinové hry, aniž by nějak rozlišovalo, zda se opravdu jedná o kasino, či o hernu. Provozovatelé těchto zařízení spoléhali na větší toleranci ze straně městských úřadů na takto honosně nazvaná místa.

Česká republika bohužel patří k zemím s největším poměrem herních automatů na osobu. Obec a městské části, které z provozovacího automatu měly místní poplatek, teď nevědí, jak je zrušit. V těchto případech by měla napomoci druhá navrhovaná změna, a to automatické zrušení do tří měsíců od vydání zakazující vyhlášky obce.

Mnozí z vás určitě dostali e-mail iniciativy, která se snaží příjetí těchto změn zabránit. Hraje se na naše city, kdy má dojít ke ztrátě až 60 tisíc pracovních míst navázaných na loterijní průmysl. Když srovnám tuto situaci s pohledem, kdy přišlo v zemědělství o práci 82 tisíc lidí, lidí, kteří přinášeli něco pozitivního, naopak, tento loterijní průmysl nic pozitivního nepřináší, tak takhle si určitě nepředstavuji, aby vznikala a vytvářela se nová pracovní místa.

Na svém webu vyhrožují stávkami a tím, že to politikům v podzimních volbách spočítají. Jsem také komunální politik a nemyslím si, že by občané a voliči v mé obci toužili po hracích automatech místo práce. Vždyť právě mladý muž z naší obce se stal kvůli závislosti na automatech vrahem. A to je jen kapka v moři všech kriminálních činů, které krádežemi začínají a násilím končí.

Bohužel jsme se dostali do situace, kdy gamblerství je bráno za nemoc. Nemoc, kterou ale umíme léčit. Tak jako zabíjíme viry a bakterie, stačilo by zrušit hrací automaty. Chtěla bych znát jediný důvod, v čem jsou hrací automaty přínosem. Tato činnost je možností získání slušných zisků pouze některých skupin bez ohledu na dopady, a není zatím vůle tuto činnost zcela zakázat. Absolvovala jsem několik seminářů ohledně hazardu, potkala se s lidmi, kteří nejen proti hazardu bojují, ale i s těmi, na jejichž životech se hazard podepsal. Věřte, že vím, o čem mluvím, když prosazuji nulovou toleranci hazardu.

Sjednocení sázkových limitů na dvě koruny, pět korun v českých hernách a padesát korun v kasinu je rozumným řešením v dané situaci, kdy je v současné době možné prohrát na interaktivním videoloterijním terminálu až statisíce během několika okamžiků. Pokud nedojde k úplnému zamezení této činnosti, budu vděčná za každý krok, který tuto činnost omezuje, a tento návrh určitě podpořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Nyní je přihlášen pan kolega Fichtner, který se hlásil do rozpravy. Pokud ne, tak já jsem vás zaznamenal. Respektoval jsem, že když sedíte u stolku navrhovatelů a zpravodajů, že jste se nepřihlásil elektronicky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vyjádřil bych se k tomu, co říkal pan kolega zpravodaj. Prakticky se to týkalo zejména dvou věcí. První byla otázka směrnice Evropské unie, o tom ještě budu mluvit, a pozastavení prací na legislativním návrhu, a druhá se týkala hrozícího infringementu, tedy řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pokud jde o tu směrnici, mám ji tady, všichni na ni odkazují, všichni o ní mluví, takže by bylo dobré se podívat, co vlastně v té směrnici je. Když se podívám na článek 9 odst. 1, tak čl. 9 odst. 1, o kterém se hovoří v souvislosti s tím, že bychom měli pozastavit legislativní práce a neprojednávat tento návrh zákona, tak čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu aRrady č. 98/34/ES z 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, tak čl. 9 odst. 1 říká: Členské státy odloží přijetí návrhu technického předpisu o tři měsíce ode dne, kdy Komise obdrží sdělení podle čl. 8 odst. 1, tj. notifikace. Ještě jednou: Členské státy odloží přijetí návrhu.

Tedy my jsme ten návrh ještě nepřijali, my ho máme v prvním čtení. Přijetí členským státem znamená v našem případě, že návrh schválí Poslanecká sněmovna, schválí ho Senát a podepíše ho prezident. Potom je návrh zákona přijat nebo schválen zákon. Vůbec se nemusíme bát, že bychom jednali v rozporu se směrnicí EU, neboť směrnice EU říká, že nesmíme daný předpis přijmout do tří měsíců od té doby, kdy byl oznámen. Toto je naprosto v pořádku do té doby, než členský stát, tedy Česká republika, ten předpis přijme, máme času dost.

Já jsem se pro jistotu ještě dotazoval stálého zastoupení ČR při EU, to bylo 16. 5., a přišla mi odpověď, která obsahuje dvě základní věci. Jedna je otázka projednání v prvním čtení. Odpověď přišla od ředitelky internal market section, tedy ředitelky sekce pro vnitřní trh, stálého zastoupení ČR při EU a ta informace zní, že návrh samozřejmě může být v mezidobí v Poslanecké sněmovně projednáván, nicméně měl by být ponechán dostatečný časový prostor pro případné zapracování připomínek Evropské komise či členských států. Pokud připomínky Evropské komise nebudou zapracovány, vystavujeme se nebezpečí pokračování řízení o porušení smlouvy, které může skončit až pokutou pro Českou republiku. Ano, samozřejmě, vystavujeme se, ovšem v případě, že by to bylo až v té finální fázi, kdy už by nebyl dostatečný časový prostor pro zapracování připomínek Evropské komise. Takže nic nám nebrání to projednat v prvním čtení, což také činíme. Je zbytečné to první čtení přerušovat, takže klidně ho můžeme nechat doběhnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP