(12.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Máme před sebou bod číslo

9.
Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného,
Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 169/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 169/1. Za navrhovatele prosím, aby se ke stolku zpravodajů dostavil pan poslanec Matěj Fichtner a aby své místo u stolku zpravodajů zaujal také pan poslanec Ladislav Šincl. Žádám zároveň pana kolegu Fichtnera, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako jeden z 56 předkladatelů předkládám Poslanecké sněmovně k projednání návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Než začnu hovořit o samotném obsahu návrhu, dovolte mi nejprve vysvětlit důvody, které nás k jeho předložení vedly.

Hazard v České republice bývá oprávněně terčem kritiky ze strany veřejnosti, obcí i nejrůznějších občanských iniciativ. Drtivá většina kritiky se přitom snáší na oblast provozování hracích automatů. Pojďme si problémy jasně pojmenovat. Co lidem vadí? Lidem vadí především živelný rozvoj heren, které hyzdí naše města. Lidem vadí, že se rodiny jejich příbuzných a přátel rozpadají v důsledku závislosti některého člena rodiny, obvykle otce nebo syna, na hracích automatech. Lidem vadí, že sociálně slabší občané naházejí velkou část svých sociálních dávek do hracích automatů.

Když se podíváme do okolních zemí evropských, zpravidla zjistíme, že hazard tam lidé nepovažují za nějaký extra významný problém. Města nejsou plná heren a závislost na automatech, jak se zdá, také není příliš rozšířená. Jak je to možné? Podívejme se a srovnejme si legislativu u nás a v Evropě.

Můžeme začít například Francií. Ve Francii je povoleno provozování hracích automatů jenom v kasinech, čili takové ty běžné herny, které jsou u nás, tam zkrátka nejsou. Kasina přitom mohou být založena výhradně v turistických či lázeňských městech. Nutno však říci, že francouzský model je dosti restriktivní, takže možná když se podíváme do nějaké další země evropské, možná to bude jinak.

Podívejme se například do Polska. V Polsku je možné provozovat hrací automaty také pouze v kasinech s tím, že polský zákon o hazardních hrách omezuje počet kasin na jedno na každých 250 tisíc obyvatel daného města. Takže i v Polsku je regulace přísnější než u nás a prakticky se blíží úplnému zákazu. Nicméně opět, polský model je rovněž restriktivní, takže pojďme dál.

Pokračujme například do Rakouska. Hrací automat v Rakousku musí splňovat několik podmínek. Tak především je omezený jejich celkový počet, kdy není možné provozovat více než jeden hrací automat na každých 1 200 obyvatel spolkové země. Zákon navíc povoluje pouze tři licence na provoz herny v jedné spolkové zemi. Dále je nastaven zákonem výherní limit u automatu umístěného v herně na 10 000 eur včetně jackpotu. Minimální délka jedné hry jedna sekunda, to je čas, po který jedna hra probíhá, to znamená, kdy hráč hodí do automatu určitou částku, zmáčkne začátek hry, protočí se válce nebo hra podle toho, jak je přístroj koncipován, a dozví se výsledek. Toto celé, tomu se říká délka jedné hry a v Rakousku je tedy zákonem stanovena na jednu sekundu. Maximální sázka na jednu hru je v Rakousku deset eur. Tedy když si to shrneme, tak v Rakousku jsou parametry hracích automatů podobné jako u našich tzv. výherních hracích automatů, nicméně jejich celkový počet je dramaticky menší než v České republice, neboť je omezen zákonem.

Podívejme se na Slovensko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, na chvilku vás přeruším a požádám o klid. Pokud například předsedové klubů potřebují něco dojednat o průběhu schůze, což je samozřejmě jejich povinnost v průběhu schůze, tak bych je prosil, aby přesunuli své jednání mimo jednací sál a nechali vás v klidu dohovořit. Ostatní prosím o klid.

(Předsedové klubů stojí u poslance Faltýnka a výzvu nevnímají.) Myslím to úplně vážně. (Předsedové reagují otázkou: Na nás?) Děkuji.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Podívejme se na Slovensko. Slovenské hrací automaty dovolují maximální sázku deset centů a maximální výhru patnáct eur. V kasinech tento limit není stanoven. Minimální délka jedné hry jsou čtyři sekundy. Tedy i u našich slovenských přátel jsou parametry hracích automatů nastaveny přísněji než v České republice.

Na závěr se pojďme podívat do mého oblíbeného Německa, tam to jistě funguje skvěle. V Německu jsou limity pro parametry hracích přístrojů nastaveny tak, že sázka na jednu hru je maximálně dvacet centů a maximální výhra činí dvě eura. Za hodinu lze prohrát nejvýše 80 eur a vyhrát nejvýše 500 eur. Minimální délka jedné hry činí pět sekund. Tedy v podstatě se opravdu jedná o zábavní automat, který se ani zdaleka neblíží parametrům, které jsou v České republice.

A tím se dostáváme k tomu, jak je to vůbec u nás, tedy jak jsou u nás nastaveny zákonem parametry pro hrací přístroje. U nás jsou totiž provozní parametry nastaveny pouze u výherních hracích přístrojů, které tvoří jen pětinu trhu zhruba. Ve zbytku, to je u drtivé většiny hracích automatů, které spadají zpravidla do kategorie videoloterijních terminálů, nicméně funkci mají úplně stejnou a vypadají velice podobně, nejsou minimální parametry předepsané vůbec. Z České republiky se tak stalo evropské Las Vegas, které ovšem neposkytuje služby turistům, ale umožňuje provozovatelům automatů legálně využívat slabosti vlastních občanů k tomu, aby z nich vylákali peníze. Jak jinak si vysvětlit enormní nárůst počtu videoloterijních terminálů v posledních letech? Jiné racionální vysvětlení není.

Regulace loterijního podnikání jako takového je v žalostném stavu. Herny na každém rohu, automaty bez minimálních parametrů, nepřehledný loterijní zákon z roku 1990 a přetížené Ministerstvo financí, které díky nekvalitní legislativě nestíhá rušit vydaná povolení, která se dostala do rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. To je dnes realita provozování hracích automatů v České republice. Z mého pohledu téměř stejný průšvih jako fotovoltaika.

Předkládaná novela má ambice zásadním způsobem zlepšit současný stav. Kdybych vás s ním měl seznámit, v zásadě se skládá ze dvou částí. První část novely má za cíl srovnat regulaci hracích automatů v České republice s úrovní obvyklou ve zbytku Evropské unie. Toho je dosaženo tím, že se na všechny nově povolené videoloterijní terminály budou vztahovat limity, které jsou v současné době platné pro výherní hrací přistroje. Již tedy nebude možné prohrát statisíce za jeden večer, vkládat do automatu tisícikorunové částky nebo marně doufat v několikamilionovou výhru, která vás vytáhne z dluhů. Omezí se tím též možnost legalizace výnosů z trestné činnosti.

Druhá část novely se týká situace, kdy vydaná povolení k provozování hazardních her jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. Tato povolení budou podle předlohy zanikat již přímo ze zákona uplynutím tří měsíců od okamžiku, kdy obec přijme obecně závaznou vyhlášku zakazující hazard v konkrétní lokalitě. Nebude již tedy nadále potřeba, aby Ministerstvo financí zahajovalo správní řízení, nýbrž vydaná povolení k provozování hracích automatů budou rušena přímo ze zákona. Tímto mechanismem se posílí postavení obcí a starostové, kteří se rozhodli ve svých obcích hazard zakázat, již nebudou muset čekat na Ministerstvo financí.

Tolik tedy k obsahu předkládané novely. Nutno dodat, že po jejím předložení nastala jako obvykle lobbistická smršť, při které se velcí provozovatelé hazardních her a nejrůznější lobbistické skupiny snaží zabránit přijetí tohoto návrhu a ochránit tak svůj byznys pro další léta. Dílčí výhrady k návrhu samozřejmě mohou existovat, nicméně textace novely je velice jednoduchá a veškeré připomínky lze vypořádat v rámci standardního legislativního procesu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že tlakům lobbistické lobby většina z vás odvolá a umožní projednání a přijetí tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci předkladatelů a žádám, aby sed slova zaujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Šincl. Pane zpravodaji, máte slovo.

Ještě vás požádám o maličké strpení. Byla mi doručena zrovna omluva od pana poslance Pflégra na jednání od 14.30 do 18 hodin.

Prosím, pane zpravodaji, omlouvám se, už máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážená vládo, dovolte mi krátký komentář ke sněmovnímu tisku 169 zákona o loteriích.

S ohledem na technický charakter navrhované změny, který je obsažen ve sněmovním tisku 169, podléhá tento návrh zákona notifikační povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP