(11.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

A znovu jsme u těch daňových podvodů, které na nás tady organizované skupiny dělají. A to je ta naše priorita. Bojovat proti těm organizovaným skupinám, které zapomenou odvést DPH a které dělají podvody na spotřební daně. A nás tyhle skupiny od roku 2009 do roku 2013 obraly o 48,5 mld. A proto já jsem Bruselu navrhl, abychom znovu diskutovali v rámci Evropské unie a na Komisi reverse charge, přenesenou daňovou povinnost. A hlavně na pohonné hmoty, protože tam jsme přišli o nejvíce peněz.

Takže naše strategie je jasná - žádné daně se nebudou zvyšovat. U nikoho. Nepotřebujeme to. Protože my chceme zavést jednoznačně systém, tzn. elektronický výkaz DPH, na který se naši podnikatelé mohou připravit a který by měl být účinný od roku 2016. To je zásadní. A potom ten chorvatský model. 24. července sem přijíždí pan ministr z Chorvatska s celým týmem. A naši občané jsou teď na dovolené v Chorvatsku. Můžete se jich zeptat. Mně píšou, jak to tam funguje. Funguje to skvěle. 90 % obyvatel Chorvatska to přivítalo.

To jsou naše dva základní problémy, že tady se daně nevybírají a někteří neplatí systematicky daně. Takže v tom je problém. A já vůbec nevidím důvod, proč bychom nějaké daně měli navyšovat.

Ohledně živnostníků. Prosím vás, my jsme udělali jenom kosmetickou úpravu. Zastropovali jsme všechny paušály na stejnou výši na 2 mil. korun. Bylo to konzultováno s panem Havlíčkem, který je šéfem malých, středních podniků, živnostníků, takže skutečně nevidím problém. Myslím, že jsme velmi vstřícní, diskutujeme v rámci tripartity.

Ano, je to salámová metoda, jak tady někdo říkal. Postupně to chceme řešit. Ale znovu opakuji, náš problém je, že nevybíráme ty daně. Že nikdo tu finanční správu neřídil.

A ohledně toho JIMu, ano, to je zajímavé, že jste to neudělali. Protože každý kolem toho chodí jako kolem horké kaše. Ano, JIM je super, my bychom to určitě chtěli. Chtěli bychom, aby za podnikateli chodil jenom jeden kontrolor na daň z odvodu fyzických osob, na sociální, zdravotní. A proč jste to neudělali? Protože je to politická záležitost. Proč jste to neřekl, pane Laudát? Vždyť jste měl říct, že kdyby se to zavedlo, tak -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám. Obracejte se na mé kolegy mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pardon. Prostřednictvím paní předsedající se obracím. (Úsměv v sále.)

Takže já bych chtěl jenom vysvětlit, proč to nikdo neřekl. To je ta politika, to jsou ty politické věci. No, řekněte to natvrdo. Znamenalo by to propustit tři tisíce státních zaměstnanců. Však vy to dobře víte! Je to tak. Proto jste to neudělali. Takže je to jednoduché. A navíc by musel mít jeden koaliční partner ministerstva financí, zdravotnictví a sociálních věcí najednou. A vy to dobře víte, proč to nebylo. Ano, nápad je to skvělý. Tak ho udělejme. Budeme jednat, možná s našimi koaličními partnery. Ale určitě bychom to chtěli, protože by to těm podnikatelům určitě pomohlo. Takže... To je asi všechno. Děkuji. (Potlesk ze střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi tři poznámky.

Na to, co řekl pan místopředseda vlády, chci říci, že mu tleskám. Záměr je to pěkný. Já jsem přesvědčen taky, že bychom mohli hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a bylo by dobře, kdyby se podařila tato věc prostřednictvím správného fungování státu. Takže v této otázce jsem zajedno.

Nejsem asi zajedno v tom, jaké by měly být daně a odvody, protože něco jiného je absolutní spravedlnost, která je nedosažitelná, každý ji vidí jinak, protože je také individuální vize spravedlnosti a taky nějaká sociální spravedlnost. A tady si myslím, že naše republika ve srovnání s vyspělým světem stojí někde jinde a měla by se přiblížit.

A ta třetí poznámku, kterou mám, to je problém. My sice dosáhneme, pokud se to všechno podaří, jak bylo řečeno, vyrovnaného rozpočtu, ale táhneme za sebou ročně 70 až 80 mld. dluhové služby a nesplácíme jistinu. To je ten obrovský dluh ve veřejných rozpočtech, který máme. Z čeho to budeme platit, když budeme mít jenom vyrovnaný rozpočet? Takže tady si myslím, že budeme muset přece jenom s těmi daněmi něco dělat. A je škoda, že už nesplácíme dnes. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu a nyní s faktickou pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. K tomu zadlužení, prosím vás. My plánujeme v roce 2014 deficit. Já si myslím, že se dostaneme pravděpodobně pod 100 mld. nebo kolem 100 mld., podstatně méně, než je schváleno zákonem. A stejné by to mělo být v příštím roce 2015. To znamená, že dohromady je to 200 mld. A náš dluh koncem roku 2013 byl 1 683,3 mld. A úplně stejný dluh bude koncem roku 2015. A tady to, jak se mně všichni smáli, jak jsem říkal, že tam leží ty peníze a že nejsou zainvestovány, tzn. že my budeme mít 200 mld. schodek, ale zároveň se nám dluh nezmění, protože lépe využijeme likviditu. A pokud bychom měli funkční státní pokladnu, do které narvali 4,7 mld. a není funkční, tak by to bylo ještě lepší. A absolutně, absolutně náš dluh se sníží ze 43,3 % vůči HDP koncem roku 2013 na 40,3 % HPD koncem roku 2015, takže o 3 % méně. A pokud tady pan poslanec Laudát mluvil o oblíbené Francii, tak tam jsou na 2 000 mld., tam se blíží 100 % HDP. Takže my absolutně ten dluh snížíme. A to není ještě v těch opatřeních ten elektronický výkaz a Chorvatsko.

Takže já nevím, já jsem neměl dneska možnost se zúčastnit jednání mezi koalicí a TOP 09 ohledně strukturálního deficitu, ale já si myslím, že je pro nás reálný cíl se dostat někde na 1 %, i když nevím, jak to jednání dopadlo. Ale to je můj osobní názor, že bychom se mohli dostat tam, kde v podstatě TOP 09 říká ano. Takže je to pozitivní. A já si myslím, že to jsme ještě nedělali opatření z hlediska výběru daní (upozornění na čas), z hlediska řízení celní správy a finančního úřadu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane místopředsedo, abychom si dobře rozuměli. Já jsem rád, že jdeme pozitivním směrem, že se snižuje zadluženost, že neroste tak dluh, jak rostl v minulosti, že poměr k HDP je jiný. Ale ten minulý dluh někdo bude muset zaplatit. A nebo ho ten stát bude platit každý rok v té dluhové službě, těch 70-80 mld. Tak chceme těm budoucím generacím tady tuto zátěž nechat, anebo se s ní chceme také vyrovnávat? Já rozumím tomu, že banky si libují. Mají dluh u státu, stát nikdo neodstěhuje, má nějaký majetek a mají jistotu, že každý rok dostanou od České republiky 80 mld. korun. Ale mně jde o to, abychom začali snižovat tu jistinu, nejenom vykazovali, že nám klesá dluh k HDP a že už nám neroste deficit státního rozpočtu tak moc, jak rostl v minulosti. Tak to jenom na upřesnění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní mám dvě faktické - pana poslance Fiedlera a pana poslance Laudáta. Takže prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že tady zaznívají tato slova. Je to určitě programem i našeho hnutí Úsvit, abychom snižovali deficit. My jsme proti trvalému zadlužování. V tomhle bude určitě shoda.

Ale já jsem si vědom toho, že příjmy, daně z příjmů, souvisí se státním rozpočtem. Ale přece jenom se domnívám, že tahle debata, která se tady rozvinula, trošku sklouzává spíše do debaty o státním rozpočtu než o původním předmětu, což je novela zákona o daních z příjmů. Takže bych chtěl vyzvat kolegy, abychom se vrátili k původnímu tématu, nechali si tyto diskuse, určitě velmi rozumné a plodné, po letních měsících, kdy budeme projednávat státní rozpočet podrobně tady v této Sněmovně. Takže vraťme se k původnímu tématu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP