(10.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Jedná se také i o vracení slevy na dani z příjmů pro naše pracující důchodce, a to ve výši 24 480 korun ročně. O tuto slevu, a to si myslím, že by si všichni měli uvědomit, připravil naše pracující důchodce právě bývalý ministr financí pan Miroslav Kalousek, a to ruku v ruce s Občanskou demokratickou stranou. O to pak více je pokrytecké předložení poslaneckého návrhu od poslanců Občanské demokratické strany, kdy chtěli vrátit pracujícím důchodcům tuto slevu. Myslím si, že je to opravdu pokrytecké. Nejdřív jim to sebereme, pak se jim to populisticky snažíme vrátit zpátky. Myslím si, že upřímnost v tom asi není. Vrácení slevy na dani je myslím pro naše důchodce jistě dobrá zpráva. Dobrá zpráva společně s valorizací penzí. A tak vláda naplňuje své sliby z programového prohlášení.

Já bych se ještě zmínil v krátkosti o opatření, jakým je zastropování výdajových paušálů. Hovořil tady o tom pan předseda Fiala. Myslím si, že i to jeho vyjádření je dosti pokrytecké, protože vím velice dobře, že Nečasova vláda měla snahu s těmito paušály hýbat, samozřejmě směrem dolů, nakonec to tedy neuskutečnila. Tyto paušály využívají samozřejmě OSVČ, živnostníci, pronajímatelé majetku a další. Nově se zavádí zastropování paušálu ve výši 60 procent u příjmu ze živnosti a 80 procent u příjmu ze zemědělské výroby a řemeslné činnosti, a to do hranice dvou milionů korun. Zastropování 30 a 40 procent už bylo provedeno dříve, a jestli se nemýlím, bylo to provedeno právě za dob vlády Nečase. Častým argumentem pravicové opozice je, že tímto opatřením jdeme proti živnostníkům a drobným podnikatelům. Já si myslím, že to je holý nesmysl. Chtěl bych připomenout, že na současnou úroveň se paušály dostaly v roce 2006, jestli se nemýlím, a to byla vláda levicová, která zvedla tyto výdajové paušály. A my tyto výdajové paušály, co se týká procent, vůbec neměníme.

Je však bohužel pravdou, že se z původního záměru, pro který byly paušály zavedeny, a to snížení administrativy u živnostníků a drobných podnikatelů, kdy nemusí, samozřejmě pokud využívají výdajové paušály, tak nemusí vést účetnictví, i když často hodně těchto podnikatelů si účetnictví stejně vede, aby zjistili, jak na tom jsou a jestli pro ně není někdy výhodnější, aby danili z účetnictví, a ne z výdajových paušálů, tak se z toho stala taková neodůvodněná optimalizace, prostě snižování základu daně.

A koneckonců, když se podíváme na inkaso této daně, tak jestliže se v roce 2006 vybralo na této dani 17,9 miliardy korun, tak v roce 2013 již jen 2,7 miliardy korun. Takže i to, dámy a pánové, stojí určitě za povšimnutí a za zvážení. Proto tedy zastropování dva miliony korun. Nad tento příjem již nebude možno paušální výdaj používat a bude nutnost vést účetnictví. Já si myslím, že většina živnostníků a drobných podnikatelů, pro které právě byly výdajové paušály zavedeny pro snížení administrativní náročnosti, aby nemuseli vést účetnictví, že řada z nich ani tento limit dva miliony korun nepřekročí.

Takže toliko k výdajovým paušálům, které vzbuzují samozřejmě určité emoce.

Dámy a pánové, na závěr. Předložená vládní novela zákona o dani z příjmu odstraňuje především ze zákona o jednotném inkasním místu, já jsem to nazval Kalouskovy nášlapné miny, které do tohoto zákona tehdy vložil v podobě změn daňových a sociálních zákonů. Tyto změny samozřejmě deformovaly náš daňový systém, přenášely nespravedlivé daňové břemeno na zaměstnance a koneckonců znamenaly i podstatný výpadek příjmu státního rozpočtu. Hovořil jsem o tom, že by to mělo vliv zhruba 20 miliard korun v roce 2015.

Nejvýznamnějším opatřením této vládní novely však je pomoc, a to chci zdůraznit, pomoc rodinám s dětmi, nízkopříjmovým skupinám našich obyvatel a seniorům. Je to tím, že zvyšujeme samozřejmě slevu na dani na druhé a třetí dítě, jak jsem uvedl. Je to výraz prorodinné politiky vládní koalice. A je to i vrácení slevy na dani z příjmu našim pracujícím důchodcům, o které je připravil právě ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek ruku v ruce se svými kolegy z Občanské demokratické strany.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska a poté pana zpravodaje a poté všechny ostatní řádně přihlášené. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, on již to tady řekl můj předřečník - ten rozpočtový dopad tohoto návrhu zákona. Byť si nemyslím, že to číslo je úplně přesné. Vstoupí-li tento zákon v účinnost k 1. 1. 2015, pak fyzické osoby zaplatí v roce 2015 o 14 miliard více, než kdyby tento zákon v účinnost nevstoupil, a v roce 2016 o 26 miliard korun více, než kdyby tento zákon v účinnost nevstoupil. Pozoruhodné je, že zatímco v konvergenčním programu ministr financí tyto rozpočtové dopady poctivě přiznává, v předloze, kterou máme k dispozici, tyto rozpočtové dopady takto uvedeny nejsou. Myslím si, že je dobré s nimi Sněmovnu seznámit. Zdá se, že tajení některých informací před Sněmovnou začíná být oblíbeným vládním sportem.

My se nedomníváme, že je nezbytné v současné situaci, aby v roce 2015 fyzické osoby zaplatily o 14 miliard víc na přímých daních, než předpokládá dnes platný právní stav, který by měl být účinný k 1. 1. 2015, ale pravděpodobně účinný nebude, protože v účinnost vstoupí tento zákon. Na to máte dostatečnou většinu a bude to legitimní. Ale proto v roce 2015 zaplatí fyzické osoby o 14 miliard víc, než by platily, kdyby tento zákon předložen nebyl. A v roce 2016 o 26 miliard korun víc. To nejsou prosím moje čísla, to jsou čísla pana ministra financí Babiše. Odkazuji na stranu 13 konvergenčního programu, tabulku 3.1.

Protože si myslíme, že to není správně, navrhuji zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl zareagovat na informace ze strany ODS, které tady padly. Řadu věcí řekl pan předseda rozpočtového výboru, ale myslím si, že by bylo dobré zjednodušeně to zopakovat.

V prvé řadě se podporuje přesně ta politika, která byla předvolebně inzerovaná. Je ze strany koalice. Dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění rodin s druhým a dalšími dětmi. Co se týká - použiji slovo útoku, že omezujeme paušály na živnostníky, já si myslím, že hnutí ANO je jedna z institucí nebo politických hnutí, které podporuje jednoznačně živnostníka. Je potřeba, když už se řekne A, že tam jsou limity, tak je tam také potřeba říct to, že se ten paušál skutečně týká částek až nad ty dva miliony korun. A jestliže se v tom prostředí pohybujete, tak dobře víte, že tento dopad samozřejmě bude na činnosti, které spíš přesahují ty dva miliony, že to řemeslník typu vodaře bohužel nedosáhne. Takže si myslím, že je to zase pomoc živnostníkům. - Tím nemyslím živnostníkům typu advokáti samozřejmě, pánové, které tady vidím napravo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP