(10.20 hodin)

 

Poslanec Martin Komárek: Já jenom krátce si dovolím reagovat na váženého a milého předsedu poslaneckého klubu ODS pana Stanjuru. Prostřednictvím pana předsedajícího - pane Stanjuro, nebudeme se tady kazuisticky přít. My všichni víme, že ten zákon neprojde přesně v tom znění, v jakém byl navržen, protože my všichni víme, že i koalice podala pozměňovací návrhy, takže trvat scholasticky na vašem tvrzení není určitě věcně správné. Ale já to neříkám proto, abych zvítězil v nějakém logickém sporu, nýbrž proto, že chci poukázat na to, a myslím, že to všichni víme, že koalice už s opozicí o tomto zákonu jednala, možná z hlediska opozice nedostatečně, a jedná o něm znovu. A že všichni chceme, aby ten zákon prošel, protože služební zákon potřebujeme především kvůli České republice. Na druhém místě kvůli čerpání evropských fondů. A všichni chceme, aby prošel v té nejlepší možné podobě. To znamená, nechceme k němu dávat účelové pozměňovací návrhy, ale takové pozměňovací návrhy, které mají smysl a vylepší ho, a věřím, že opozice chce to samé a bude se toho jednání, které už probíhá, účastnit vážně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mám reakci na pana ministra Dienstbiera a potom ještě něco jiného bych rád řekl.

Podívejte, já v obecné rovině mohu souhlasit s tím, že samozřejmě bude soudní přezkum. A to je systémově všecko v pořádku. Problém ale je v tom, co jsem v této sněmovně slyšel zejména od koaličních poslanců o soudech: justiční mafie, pomalu jednají. Takže ve vaší rétorice to vlastně znamená, že ta různá jmenování budou přezkoumávat tito tzv. justiční mafiáni, temné síly v justici, jak zase říkala vaše první náměstkyně Marvanová, a podobně. Takže vy si musíte sjednotit, jestli to těm soudům budeme dávat, s čímž já souhlasím. Já bych velice rád poprosil, abychom už nepopisovali v těchto dramatických barvách. Jednak to skutečnosti neodpovídá a jednak to diskredituje celý ten proces.

Dovolte mně ještě - a teď se obracím na pana ministra Dienstbiera - je to poslední něco hudebního, ale nikoli už nějaká písnička. Ale když zase poslouchám tu debatu, i včerejší, ono tomu bude příští rok 60 let, co se jednoho rána probudil Paul McCartney a zdála se mu nádherná melodie. Takže on si sedl ke klavíru, aby ji nezapomněl, noty neuměl - to jsou ty vědomosti a moudrost: neuměl noty a dodneška se poslouchá - a začal si to hrát. A protože bylo ráno, tak tomu dal název Scrambled eggs neboli Míchaná vajíčka. Pak se mu to rozleželo - a tak by měly vznikat i zákony podle mě - pak se mu to rozleželo, řekl si, že bude lepší kytara než klavír, že název Míchaná vajíčka je blbost, protože je to taková tklivá melodie, a dal tomu název Yesterday. Myslím si, že tu písničku všichni znáte. (Poslanec Zavadil: Zazpíváš?) Nezazpívám, to je vysoko, to je od G dur a to je hrozně vysoko. To je pro něho, opravdu. A potom ještě tam byl nějaký George Martin, který mu doplnil - a teď to nechci zesměšňovat - takové to fidli fidli, které se tam prostě nádherně hodilo.

A teď se vrátím k tomu konglomerátu těchto zákonů. Já mám pocit, že se to taky někomu zdálo, tyhle zákony. Ale tomu McCartneymu to přišlo od pánaboha, jinak by se to neposlouchalo ještě dneska. Tohle teda od pánaboha nepřišlo. Zůstalo tomu pořád Scrambled eggs. Já bych poprosil, aby tam bylo trošku toho Yesterday. A kéž byste tady měli uši a to fidli fidli, co tam dal George Martin, to jsme tady společně dodělali, aby ty zákony měly smysl. A stejně jako to Yesterday, které se poslouchá ještě dneska, aby ten zákon platil třeba za těch 60 let. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S řádnou přihláškou pan zpravodaj Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já jenom panu poslanci Blažkovi. Já jsem taky fanoušek Beatles, ale nemáte pravdu. Není to 60 let, ale 50. Před 60 lety hrál tenkrát Chuck Berry a Buddy Holly. Beatles byli o deset let později, takže Beatles hráli v 60. letech, ne v 50. Takže je to 50 let. (Oživení a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za drobnou exkurzi do hudební historie. Ještě pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já se omlouvám. Pan poslanec Chvojka má pravdu. Přestože pan Babiš o nás pořád říká, jak my v ODS umíme počítat, tady máte důkaz, že neumíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neeviduji žádnou přihlášku, ani řádnou do rozpravy ani faktickou. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce pan zpravodaj a navrhovatel vzít závěrečné slovo. Vezmete si závěrečné slovo, páni poslanci? Ne? Děkuji.

V průběhu rozpravy jsem zaznamenal jeden návrh od pana poslance Plíška, který říká, že se vrací návrh navrhovateli k dopracování. Takže o tomto návrhu dáme hlasovat. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat, než hlasování zahájím. "Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování." Mám zde žádost o odhlášení, takže všechny vás odhlásím a poprosím vás o opětovné přihlášení do systému. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Zopakuji tedy návrh, o kterém budeme hlasovat, a to je to, že... faktická poznámka zmizela, takže pokračujeme dál.

 

Budeme hlasovat o tom, že se předložený návrh vrací navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Táži se, kdo je proti tomuto návrhu, tak jak byl přednesen.

Končím hlasování číslo 14. Přítomných poslanců v sále je 135, pro 57, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Táži se tedy, zda má někdo jiný návrh nebo chce doplnit. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Já navrhuji vzhledem k tomu, že tento zákon považuji za útok na nezávislé instituce, aby se tím zabýval školský výbor. A pokud se týká dalších věcí, jsou tam instituce, které také mají být nezávislé, jako je úřad paní Drábové a podobně. Ty padají zase kompetenčně pod hospodářský výbor, tak i hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má někdo ještě další návrh na doplnění pro projednání v dalších výborech. Neeviduji. V tom případě přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat jednotlivé výbory postupně.

 

Takže návrh usnesení je, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 15. Přítomných poslanců je 142, pro tento návrh bylo 139 poslankyň a poslanců, proti žádný. Takže tento návrh na přikázání k projednání ústavněprávnímu výboru byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru.

Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro toto přikázání, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 16. Přítomných je 145 poslanců, pro návrh bylo 60, proti 68. Tento návrh na přikázání nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP