(10.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Neměl bych kazit radost předsedovi výboru, jehož jsem členem, že jo. Tak pro pana poslance Komárka vaším prostřednictvím a budu mluvit za sebe. Já jsem říkal, že ten zákon, jak je předložen, sněmovní tisk 71/0, ve znění komplexního pozměňovacího návrhu 71/8, nemá šanci projít. A to je pravda. A měl byste se radovat se mnou, že to takhle neprojde, a ne se radovat, že by to náhodně mohlo projít. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Na tu několikrát opakovanou otázku. Ono se to netýká projednávání tohoto zákona podle mého názoru. Co se stane? No, výsledek výběrového řízení je závazný. A ten, kdo má jmenovat představeného, ho jmenovat musí. A podle obecných principů, pokud bychom připustili, že nastane situace, že se tak nestane, tzn. že ta vláda, která musí jmenovat, tak neučiní, tak podle mého názoru je jediná možnost, aby se ten, kdo to výběrové řízení vyhrál, obrátil na soud a ten by rozhodl. To je tedy moje odpověď na ty opakované otázky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem moc rád, že se k tomu pomalinku dostáváme. Když jsem vám to říkal včera, tak jste mi to ještě nevěřili. Teď už doufám, že mi to všichni už začínáte věřit, když vám to říká i pan ministr Dienstbier i předkladatel.

Takhle to prostě bude. Ta vláda je tam za naprostou bandu šašků, která to udělat musí. A když to neudělá, ty hlasy se nenajdou, tak bude nahrazena soudem. Pak ji prosím do toho zákona nedávejme. Nedělejme z vlády pošťáky. To je přece ostudné, aby ústavní orgán byl pošťákem! To už jsme si vyzkoušeli jednou s prezidentem a jsou z toho jenom maléry. Pak ji z toho vyhoďte a netvrďte mi, pane předkladateli - já jsem to na rozdíl od vás četl -, že se to netýká tohoto návrhu zákona, ale týká se to toho včerejšího. V tomto návrhu zákona je ve všech těch změnových zákonech řečeno, že jmenuje vláda. A ne zástupce generálního ředitele. V tomto návrhu zákona byste to museli změnit, ne v tom včerejším. Já jsem ten návrh zákona četl. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo a děkuji za vysvětlení. To znamená, že pan předkladatel tady jasně řekl, ministr řekl, že nikdo nikoho nemůže donutit, aby jmenoval, když nechce. Ale vždyť my už tady máme precedenty s policejním prezidentem. To chcete vyrobit kauz 50 policejních prezidentů a zablokovat státní správu, až se voliči rozhodnou, že chtějí někoho jiného? Váš trafikant, vrchní trafikant tam bude, začne dělat naschvály, takže stát bude paralyzován, bude se čekat na soudy, jo? To pěkně děkuju. Uvědomujete si svoji zodpovědnost? (Ticho v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A nyní s přednostním právem pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, odpověď Markovi Bendovi je jednoduchá. Žijeme v právním státě, kde zákony jsou vázány, je nejvyšší ústavní instituce a není to jediný případ, kdy prezident, vláda nebo nějaký jiný státní orgán má prostě povinnost rozhodnout ve smyslu zákona a nemá žádný prostor pro vlastní uvážení. Takové situace prostě v právu známe, z tohoto hlediska to není nic nového. Chápu, že v případě kolektivního orgánu jako vláda je ta situace trošku složitější z ústavněprávního hlediska.

A co se týče soudního přezkumu. Celý služební zákon je postaven na tom, že se rozhoduje podle zásad správního práva a přirozeně proti jakémukoli rozhodnutí v tomto směru je možné se domáhat přezkumu u soudu. Na tom není nic podivného. Pokud vláda a všechny další státní orgány, které mají jakoukoli roli podle služebního zákona, budou postupovat podle zákona, tak je vše v pořádku. A pokud nebudou, tak je také v pořádku, protože ten, koho se to dotkne, má možnost soudní ochrany. Já myslím, že to je zcela přirozené, a asi bychom se nad tím neměli úplně pozastavovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde ještě faktickou poznámku pana poslance Stanjury? (Ano.) Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsme v minulých dnech hovořili o tom, jak vytvoříme skupinu úředníků, kteří se budou vzájemně jmenovat, hodnotit, posouvat, odměňovat, tak jste říkali, že to je přehnané. A teď tady slyšíme konečně pravdivá slova, jaký je ten model. Výběrová komise je tzv. půl na půl. Není to pravda, protože rozhodují úředníci, které jmenuje superúředník. Takže ve výběrové komisi má superúředník většinu.

A abychom to vyřešili, aby ta vláda náhodou nebyla proti, tak by to mohl dělat zástupce superúředníka, ten bude rozhodovat. Takže superúředník udělá výběrovou komisi, ta vybere nějakého šéfa státního úřadu a zástupce superúředníka ho tam jmenuje. Je to velmi jednoduché. Tím pádem tam z toho vládu v dobrém dostaneme mimo. Ale to je přesně ten systém, který kritizujeme - uzavřená skupina. Vraťte se do toho včerejšího návrhu, kdo všechno tam je, kdo tam zůstane po případné účinnosti a jak to bude dál fungovat. Opravdu superúředník nebo jeho zástupce budou silnější figury ve veřejném životě než ministři. A divím se, že stávajícím ministerským poslancům to nevadí. Budou se ještě divit.

Ale my se budeme radovat spolu s panem předsedou volebního výboru, že v tom tvaru 71/8 to neprojde, a doufám, že tak nerozumnou věc společně neuděláme. (Ojedinělý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se tady včera pokoušel také upozornit na určitý analogický zákon, který s tím naším zákonem tak trochu souvisí, byť je tomu na nižší úrovni, a to je zákon o úřednících vyšších územně samosprávných celků, podle kterého se řídí tyto procesy, o kterých tady mluvíme, na úrovni kraje a krajského úřadu. Tam samozřejmě nastává situace, že výběrová komise doporučí kandidáty na daný post vedoucího odboru nebo třeba i ředitele školy zřizované krajem a rada kraje, která pak má podle zákona ve své kompetenci nositele té funkce jmenovat, rozhodne jinak. Nejmenuje vítěze toho výběrového řízení, toho, který byl na prvním místě. A samozřejmě to vzbuzuje různé debaty, v novinách se píše o tom, že rada kraje postupuje svévolně, ale to je asi tak všechno, co je proti tomu možné dělat. Rada kraje má konečné slovo.

Samozřejmě ten zákon musí být upravený tak, aby i vládě příslušela tahle pravomoc a nemusela povinně poslechnout doporučení té výběrové komise, která samozřejmě není nad ní, není nad vládu. Budete to holt muset asi nějak v tomhle směru upravit, když chcete, aby to fungovalo. Jinak to opravdu fungovat nebude a bude to vnášet další, nové problémy. Nakonec víte, že samotný pan prezident neposlechl něco, co musí udělat, a profesora, kterého měl jmenovat, nejmenoval. Tak to přece na světě chodí. Musíme to udělat tak, aby to fungovalo, a ne aby to tvořilo neustále problémy. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. (Poslanec Blažek chce vystoupit s řádnou.) S řádnou? Tak v tom případě musíte počkat. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl vzhledem k těmto zákonům obrátit vaši pozornost do krátké minulosti, pár roků dozadu. Kdyby nedej bože, takovýto zákon nebo takovéto zákony platily před několika lety, tak by mě vůbec nepřekvapilo, že jedním z neodvolatelných úředníků by byl jistě pan Vít Bárta, pan poslanec Babák, paní Kristýna Kočí apod. Já bych nechtěl přirovnávat hnutí ANO k Věcem veřejným, to jistě nechci. Ale uvědomte si, že takové nebezpečí tady je. A pokud by nějaký ministr měl své náměstky, které jsem třeba jmenoval, tak si myslím, že jeho řízení by bylo tak obtížné, že kdyby někdy zemřel, tak by nemusel před žádný boží soud, tam by stačilo, aby připažil ruce a letěl by přímo direktně do nebe. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Komárek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP