(10.00 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Je pravda, že z ústavního hlediska vládu nikdo nemůže donutit, aby pro něco hlasovala, že každý člen vlády v tu chvíli rozhoduje sám za sebe. Zase na druhou stranu jestliže bude kvalitně prováděno výběrové řízení, jsem přesvědčen, že vláda by měla respektovat výsledek takového řízení, pokud by nebyly nějaké naprosto zásadní důvody. Ale já za sebe říkám, že bych si velmi dobře uměl představit, že se tento návrh zákona upraví v tom smyslu, že na základě výběrového řízení, které provádí čtyřčlenná výběrová komise, která je složena dva na dva, dva jmenuje generální ředitel podle vlastní úvahy, dva na návrh vlády s tím, že předseda je na návrh generálního ředitele, respektive z rozhodnutí generálního ředitele. Takže vláda tam samozřejmě svůj vliv tímto způsobem uplatňuje. A pak to může být doopravdy zástupce generálního ředitele, kdo jmenuje místo vlády.

Ale tady bych chtěl ještě upozornit na jeden fakt. Tato varianta je tam zjevně proto, že i jednotlivé správní úřady z prestižních důvodů chtějí zachovat jmenování svého šéfa vládou a nechtějí být jmenovány jakýmkoliv jiným způsobem. V některých případech dokonce se zachovává ne jmenování vládou, ale prezidentem republiky. Jak jsem říkal, je to i na základě lobbingu jednotlivých úřadů, které z prestižních důvodů chtěly tento způsob jmenování zachovat.

Za sebe říkám, že já si velmi dobře umím představit, že to pozměňujícím návrhem změníme na zástupce generálního ředitele. A proč zástupce a ne generálního ředitele, to už jsem vysvětloval tou dvojinstančností rozhodování ve služebním zákoně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji zde dvě faktické poznámky. První pan poslanec Zlatuška, po něm pan poslanec Laudát. Poprosím pana poslance Zlatušku.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, jenom v té reakci na poznámku pana poslance Laudáta, kdybyste ho zkusil požádat, aby se nesnažil dělat z Ústavního soudu třetí komoru Parlamentu. (Ohlasy v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. O slovo se hlásí pan zpravodaj Jan Chvojka, tak mu udělím slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Blažka. Já jsem také fanoušek hudby i fanoušek filmu. Mě trošku mrzí, že opoziční kolegové vidí všechno černě na tom našem zákoně, a pan kolega Blažek tady argumentoval několika písněmi. Já jsem velký fanoušek skupiny Monty Python, ne hudební, ale komediální, a nevím, jestli někteří z vás znají Život Briana, tam je taková ta hezká píseň, kterou já bych vám doporučil - Always look on the bright side of life, Vždycky se dívejte na život z té světlé stránky. Je to, jak přibili Ježíše na kříž, jak se tam zpívá. Takže tohle bych vám doporučil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nevím, jestli se mám vyjadřovat vůbec k panu Zlatuškovi, to už je opravdu... Já už jsem ho tady jednou nálepkoval nějakým příměrem do známého televizního seriálu a nebudu se opakovat. Jestli někdo tady sedí v téhle Sněmovně a neví, co je role Ústavního soudu, dbát na nezávislost institucí, na základní lidská práva, jestli potlačení nebo omezení svobody a nezávislosti klíčových institucí, klíčových pilířů demokracie - a tady v téhle souvislosti začne blábolit o třetí komoře Parlamentu, no, ta podání tam dával váš koaliční partner. Tam se to stalo sportem. Ale k tomu jsem vystupovat nechtěl, protože pan Zlatuška mně za to nestojí.

Chtěl jsem ale k panu ministru Dienstbierovi. Víte, já se obávám, že tady zrovna v případě, co udělá vláda, neudělá - vždyť tam dáváte obdobné miny, nejsem právník, a to, co se odehrávalo i kolem prezidenta, kolem Ústavy, když tam je jmenuje, tak jestli tím se rozumí, že musí jmenovat, nebo nemusí jmenovat, co se stane, když nejmenuje, a mám pocit, že nějaké party zběsilců dokonce na něj dávaly ústavní žaloby, anebo i žaloby v této souvislosti. Nebo byla jiná parta, podivná, která žádala přešetření psychického stavu. A vy tady vlastně zakomponováváte principiálně stejné nejasnosti, stejné časované bomby, nebo obdobné. Takže já prostě si myslím - to mi přijde úplně postavené na hlavu. Zvláště poté, co jsme zažili spory právě kolem kompetencí a nejasností výkladu Ústavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Pan navrhovatel. (Reakce na přihlášky v sále:) Jestli máte faktickou poznámku - musíte počkat v pořadí. (Poznámka mimo mikrofon.) S přednostním právem. To je pravda. (K panu poslanci, který je u řečniště:) Já vás poprosím, pane poslanče, počkejte po faktických poznámkách, protože faktické poznámky mají přednost před přednostním právem.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Jsem rád, že pan ministr Dienstbier potvrdil to, co se tady snažím vládní koalici sdělit celou dobu, že veškeré rozhodující pravomoci v tomto státě bude mít generální ředitel, případně zástupce generálního ředitele. Jestli máte už dneska obrovský problém s tím vybrat si eurokomisaře, tak vás ujišťuji, že na výběru generálního ředitele se tedy rozpadnete, protože takhle silnou postavu, na té se opravdu dohodnout nemůžete.

Přesto mi nebylo odpovězeno na mou základní otázku. Co se stane, až generální ředitel přinese nějaké jméno na vládu, ta vláda ho musí odhlasovat, a ta vláda ho neodhlasuje. A nevymlouvejte se tím, že chce někdo být jmenován něčím jiným. Nedělejte z vlády orgán, který něco udělat musí, když ústavně víte, že ji k tomu nejste schopni donutit. A já se ptám, jaký pak bude další postup.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je zde přihlášen pan poslanec Blažek. Bude to nějaká další hudební lahůdka?

 

Poslanec Pavel Blažek: Já jenom stručnou reakci, vaším prostřednictvím, na pana poslance Chvojku. Víte, když jsme v situaci, kdy nás tady sedí asi dvě stě, z toho někteří mají odpovědnost větší, neboť jsou v koalici, včetně ministrů, a evidentně nikdo neví odpověď na některé otázky, tak já můžu nabídnout jednu jedinou píseň. Můžete oslavit příští rok 60 let od téhle písně, jmenuje se stručně, překládat nemusím - Help! (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další faktickou poznámku má pan poslanec Komárek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, já se dobře bavím a oceňuji vtipy kolegů. Já tak vtipný nejsem. Ale já bych rád upozornil na významný posun v mínění opozice. Tady došlo k dramatickému zlomu. My jsme přece byli včera svědky nejen tady ve Sněmovně, ale v médiích a všude, že pan Kalousek bil do stolu a pan Stanjura se zapřísahal, že nikdy nepřipustí, aby služební zákon a související zákony prošly touto Sněmovnou. A hle - nyní pan Laudát vyhrožuje Ústavním soudem, čili implicite i explicite předpokládá, že tyto zákony budou schváleny. A já říkám hurá! (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP