(9.50 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Já si nemyslím, že bychom teď tady měli být zkoušeni z každého paragrafu toho návrhu. Ten tisk má vypracovanou jasnou důvodovou zprávu a já myslím, že je zřejmé, o co jde. Je to změnový zákon, který nahrazuje změnový zákon k původnímu služebnímu zákonu ve stejných intencích. Víc k tomu nemám co dodat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Z médií jsem se dozvěděl, že pan premiér Sobotka vzkazuje, že my jsme založili nějaký požár a teď blokujeme hasiče. Ten požár zakládáte teď vy. Vzhledem k tomu, že předkladatelé a zpracovatelé nejsou schopni odpovědět, dávám procedurální návrh, aby bod byl přerušen do příchodu premiéra této země, a budeme po něm požadovat odpovědi na otázky, které zazněly včera a které zazněly dneska. Doufám, a teď mluvím k poslancům ANO, že si uvědomujete, kam tuto zemi ženete.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat neprodleně. Na začátek uděláme to, že vás všecky odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

 

Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, zní, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do příchodu pana premiéra, aby odpověděl na položené otázky.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Končím hlasování číslo 13. Přítomných poslanců je 140, pro 37, proti 76. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Foldyny. Ne? Takže odmažeme, ruším, a budeme v tom případě pokračovat řádnou přihláškou pana poslance Bendy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové. Já jsem ochoten pochopit, že navrhovatelé nevědí některé části a že některé části mohou být vysvětleny až v průběhu času. Ale jestli mi fakt nechce pan kolega Sklenák odpovědět na základní otázku, co bude dělat vláda se jmenováním úředníků, které necháváte v její kompetenci, a přesto jsou podle zákona o státní službě, to znamená navrhováni generálním ředitelem a s právním nárokem na to, aby byli jmenováni. Tak jestli neznáte odpověď na tuto otázku a jste předkladatelem obou zákonů, tak já vůbec nevím, co tady děláme. Pak se ptám, k čemu tady fakt jsme, protože tohle je přece naprosto zásadní, fundamentální otázka tohoto zákona. A opravdu jsem překvapen, že ani vláda se nediví, co se bude dít. Až přijde někdo na její zasedání a řekne: Tady se musí zvednout 10 rukou, a když se nezvedne, tak ten člověk jde k Nejvyššímu správnímu soudu a bude jmenován. Rozumíte tomuto maléru, nebo ne? (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já bych chtěl vzkázat panu poslanci Sklenákovi vaším prostřednictvím, že jsme byli na stejné schůzi. Já jsem se ptal, diskutoval, uváděl nesmyslné příklady, požadoval jsem vysvětlení nejasností, možná jsem něco špatně pochopil - a vy jste zarytě mlčel. Že to trvalo dlouho? Možná kdybyste rychleji odpovídal, tak to mohlo být mnohem rychlejší. Čtyřikrát jsem vás včera vyzýval k těm odpovědím. Z těch 23 chápu, že nemůžete znát odpověď na všech 23. A když vás bylo šest předkladatelů, tak že byste zvládl čtyři. To je tak ta jedna šestina. Tak takové to, že... jako dobrá účast na schůzích, že sedím, odsedím si to, nic neřeknu, na nic neodpovídám, možná, ale byli jsme určitě na stejné schůzi a pamatuji si velmi dobře, a můžeme se podívat do stenozáznamů, co kdo včera během těch hodin říkal. Nebylo to 11 hodin, protože mezitím měli kolegové z KSČM hodinu pauzu, hodinu a půl byla obědová pauza, tak bych to zase nepřeháněl s tou délkou projednávání. Tak to nebylo. A já vím, že můžeme blahosklonně říct "všechno opravíme ve výborech". Ale dostal jste jenom jednu základní otázku. Ty desítky jiných konkrétních skutečně jsme schopni zodpovědět, nebo se shodnout na změně nebo na vysvětlení ve výborech. Nedozvíme se nic. A je poměrně neobvyklá situace, a to jsem fakt ještě nezažil, že máme zákon v prvém čtení podán vládními poslanci a ještě před prvním čtením už máme načten pozměňovací návrh k tomuto zákonu, a to vládním poslancem. Je to samozřejmě legitimní, lze to, ale je to poměrně neobvyklé. To si přece jako lidé, kteří jsme tady byli nějakou dobu, už můžeme přiznat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já to dělám nerad, ale zase musím prozradit něco z mého rodného regionu. Pan kolega Sklenák je Brňák stejně jako já a ten je zase na Beatles velký fanatik. A teď si pravděpodobně, jak jsou ty odpovědi, vzpomněl na jednu píseň Johna Lennona, kterou bych zazpíval, ale nechci brát panu Kortemu monopol na zpěv ve Sněmovně, takže to neudělám, jenom to odrecituji. Living is easy with eyes closed misunderstanding all you see. To je písnička ze Strawberry Fields Forever, volně přeložím: Jak snadné je žití, když zavřeš oči, nerozumíš ničemu, co vidíš. (Potlesk z lavic poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další faktickou poznámku neeviduji... Pan poslanec Laudát? Tak pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. A teď zcela vážně, dámy a pánové. Je v této Sněmovně z koalice kdokoliv, kdo je schopen odpovědět na otázky, které tady padly včera a zejména dneska? Prosím, chcete na to čas? Mám si vzít přestávku? Chcete na to čas? Hlasovali jste proti přerušení bodu. Tak prosím, je tady někdo schopen odpovědi? Kdokoli, zpracovatelé, kdokoliv, na ty otázky, které tady zazněly? Nebo chcete, aby oba tyto zákony, včerejší i dnešní, skončily u Ústavního soudu? (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní mám s přednostním právem přihlášeného pana ministra Dienstbiera. Máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vidím, že je tady dnes veselá nálada při projednávání tohoto zákona. Dokonce jsme tady téměř měli i zpěv, ale já přece jenom budu trošku věcnější.

Padají tady různé dotazy. Asi ten nejpodstatnější ze strany pana poslance Bendy na to, jak je to s nárokovým jmenováním v případech, kdy má jmenovat vláda České republiky na základě výběrového řízení. Asi bychom se museli vrátit zpátky k cílům služebního zákona, který mimo jiné má objektivizovat výběr zejména vysokých státních úředníků, ale nejenom těch, platí to i obecně. Proto v návrhu zákona jsou výběrová řízení pokud možno ve všech případech, kde to je jen trochu možné, aby se právě ten výběr objektivizoval. A je logické, že má-li být ten výběr objektivní, a jestliže výběrová komise stanoví nějaké pořadí kandidátů, tak by asi ten, kdo pak formálně provádí to jmenování, měl takový výběr respektovat, protože jinak by ten smysl výběrového řízení a objektivizace posuzování byl zcela nepochybně popřen. Proto v tom návrhu je ta nárokovost. Samozřejmě je možná debata, jestli je to ideální v případě, kde vedoucí ústředních správních úřadů jmenuje přímo vláda. Je taky jistě možné debatovat o tom, jestli to má být vláda, nebo jestli víceméně ten formální krok má učinit někdo jiný, například zástupce generálního ředitele, o čemž se ta debata také vedla. Zástupce, ne generální ředitel, aby tam byla instančnost, protože podle zákona o státní službě se má rozhodovat ve správním řízení, a tedy jestliže někdo rozhoduje, měla by tam být zpravidla i nějaká přezkoumatelnost, což samozřejmě na této úrovni je poměrně složitá konstrukce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP