(9.20 hodin)

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, podobně jako v případě služebního zákona, tak i tady se jedná o hodně nestandardní způsob, jak byl tento zákon připraven. Já jenom připomínám, myslím, že to zde nezaznělo, že tento předpis, který souvisí se služebním zákonem, mění 76 jiných zákonů. Tento návrh předložili tři koaliční poslanci, má 102 stran. Vláda ho obdržela 27. června a už 2. července bez připomínkového řízení vyslovila s tímto návrhem souhlas. Samozřejmě dodávám, že ani v tomto případě žádné jednání s opozicí neproběhlo ani nám nebylo nabídnuto.

Tento konkrétní doprovodný předpis, jak jsme slyšeli, zpřesňuje, na které úřady, na které organizace se zákon vztahuje. A až před několika dny pan premiér připustil, že dopad tohoto zákona bude zhruba na 65 tisíc pracovníků ve státní správě, a to opravdu není málo.

Když ale sledujeme ty organizace, na které se má nový služební zákon vztahovat, tak zjistíme, že řada z nich je z toho zděšena, nechtějí upadnout pod tento zákon. V zákulisí nám to sdělují, veřejně třeba často z různých důvodů ne. Ten důvod není to, že by se báli toho, že úředníci budou podřízeni služebnímu zákonu a budou mít lepší podmínky a budou neodvolatelní a nebudou je moci politicky řídit. Ale to, proč se řada institucí bojí toho, že spadne pod služební zákon, je dáno povahou jejich činností. Bojí se o svoji nezávislost, kterou mají pěstovat. Nejsou na ty změny připraveny. A hlavně se bojí, že nebudou moci získávat specialisty a odborníky, které pro svou činnost potřebují a kteří logicky musejí do těchto institucí přicházet zvnějšku státní správy. To je argument, který si myslím, že bychom měli v našich dalších jednáních zohledňovat. Protože stejně tak, mluvil jsem o tom celkem podrobně včera, jako se zabetonují ministerstva, tak tady hrozí, že dojde k izolaci dalších úřadů, do jejichž vedení budou úředníky jmenováni další úředníci, ale kde nebudeme moci získávat odborníky, dostatečné množství odborníků z vnějšího prostředí. Já nebudu jmenovat všechny ty instituce, byli bychom tu dlouho, ale jenom připomenu, že se to bude týkat České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České školní inspekce, České inspekce životního prostředí, Úřadu průmyslového vlastnictví, Správy státních hmotných rezerv a řady dalších organizací. Já opravdu také sdílím obavy o nezávislost těchto úřadů a některých dalších úřadů, které dokonce z povahy věci mají být nezávislé a jejichž nezávislost bychom měli chránit. Připomenu tady jenom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo osobních údajů nebo třeba Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Služební zákon v této podobě nechtějí ani úřady, kterých se má dotýkat, nechybí občanům, Evropská unie na něm v tomto čase netrvá, takže není jasné, proč ho musíme přijímat právě teď a v této podobě.

Já nechci a nebudu zde opakovat všechny argumenty, které jsem zmínil při projednávání služebního zákona, všechny argumenty, které jsem zmínil proti současné podobě tohoto zákona, který je velmi nekvalitní. Ale jenom připomenu, že postoj občanských demokratů i k tomuto doprovodnému zákonu je stejný jako k celému služebnímu zákonu. My v této podobě v žádném případě nemůžeme s předloženým návrhem souhlasit. Nicméně znovu to zdůrazňuji a znovu to opakuji a znovu k tomu vyzývám - občanští demokraté jsou v tomto případě vládě k dispozici. My jsme ochotni jednat, jsme ochotni spolupracovat na zlepšení této legislativy a žádáme vládu, aby s námi vstoupila do jednání, abychom společně vypracovali dobrou podobu jak služebního zákona, tak tohoto doprovodného právního předpisu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My máme už několik měsíců v běhu návrh změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Slyšeli jsme v prvém čtení, na tiskových konferencích mnoho silných slov o tom, jak je třeba zanechávat legislativní stopu a jak je třeba vědět přesně, kdo který návrh připravil.

U tohoto návrhu zákona máme dvě možnosti. Buď uvěříme tomu, že tento návrh zákona připravili při těžké práci poslance tři naši kolegové, sami si prošli celý legislativní rámec České republiky, identifikovali 76 zákonů, které potřebují změnit v souvislosti se služebním zákonem, celé to odpracovali, napsali, poslali vládě, která byla tentokrát mimořádně rychlá, za což bych ji chtěl ocenit a poděkovat, že tento opravdu dlouhý a komplikovaný návrh posoudila za šest dnů včetně sobot a nedělí a vyslovila s tím bez připomínek souhlas. Anebo si řekneme pravdu, že to někdo napsal, nevíme kdo, a tito tři koaliční poslanci to podepsali. Já nechám na zpracovatelích, aby vybrali správnou variantu. Nebudu jim ji nutit. Já si myslím, že za b) je správně, ale nemám k tomu žádné důkazy. Otevřeně říkám, že to je můj názor, a byl bych docela rád.

Máme připraveno jako včera několik desítek dotazů, ale nechci trápit ty nepravé a myslím si, že ti, kteří jsou předkladatelé, ti tři, kteří jsou podepsaní, nejsou ti praví. Ale pokud to tak necháme a pak se ukáže, že ten změnový zákon byl špatně, protože tam chyběly nějaké vazby, bylo něco nedomyšleného, nějaké legislativní chyby, tak víme, kdo za to může. Máme tam tři kolegy poslance, pokud budeme věřit variantě a), kteří to odpracovali za vládní legislativce, za všechny ty týmy na všech ministerstvech, chudáci, po večerech to napsali.

Já myslím, že jsme připraveni na debatu ve výborech. Jenom bych byl rád, kdybyste si z nás nedělali blázny. Jestli tohle to je poslanecký návrh zákona bez toho, že by bylo jediné slovo Legislativní rady vlády. Když my dáme dva odstavce návrhu zákona, tak je schopna Legislativní rada vlády napsat šest stran včetně toho, kde má být tečka a jestli mají být arabské nebo římské číslice. Je přece nenormální, aby takhle rozsáhlý zákon neprošel standardním vnějším připomínkovým řízením. Ne proto, že je politicky výbušný, ale protože je velmi komplikovaný a zasahuje do desítek a desítek právních předpisů. Ale my se tváříme, že je to poslanecký návrh zákona, tudíž nemuselo být připomínkové řízení, tudíž naše velmi výkonná Legislativní rada vlády to za čtyři dny všechno přečetla, neshledala tam jediný problém, jedinou připomínku. A to podotýkám, že podle toho, jak se ten návrh tváří, tak to dostali opravdu až 27. června. Takže klobouk dolů před výkonností Legislativní rady vlády a klobouk dolů před výkonností našich tří kolegů, pokud to je tak, jak se tváří, že je to poslanecký návrh zákona. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP