(17.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání a já budu konstatovat, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dosud nebylo doručeno. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 206/1. Žádám tedy předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslance Zlatušku, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, my jsme se věnovali poměrně podrobně tomuto zákonu, včetně návrhu na změny na zasedání podvýboru. Výbor bude zasedat dnes, proto bych si dovolil navrhnout přerušení tohoto bodu do čtvrtka do 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. - Ještě tedy s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vyjasnit před tím hlasováním legislativní stanovisko, zda je to možné. Určitě to můžeme přerušit do příští schůze. To bezesporu ano, ale jestli to můžeme přerušit do čtvrtka, když máme pevně daný pořad schůze, si nejsem jist. Neříkám, že nemůžeme. Opravdu si nejsem jist a prosil bych o stanovisko legislativy, zda tento postup je možný. Opravdu nevím, neříkám, že je to špatně, ale měli bychom si to vyjasnit ještě před hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já budu konstatovat, že jednací řád, když neupravuje něco podrobně, zůstává to na rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Protože padl procedurální návrh, tak ten procedurální návrh budeme hlasovat. Tak jako tak rozhodne Poslanecká sněmovna.

Já jen podotýkám, že i když je schůze schválena, je svolána na základě podpisů potřebného kvora poslanců, tak skutečně nejde nic dělat s programem, ovšem uvnitř těch bodů platí všechna ostatní pravidla, to znamená, že jak odročení projednávání do splnění určité lhůty - jestli chcete, pane předsedo, konstatovat jednací řád, mohu to učinit, ale v tomto ohledu samozřejmě je důležité si uvědomit, že tak činíme v době, zda uplynula, nebo neuplynula lhůta pro jednání výboru, což já považuji za mnohem důležitější, a je s podivem, že ji nemáme.

Paragraf 63 není vyloučen z jednání o jednotlivých bodech při schůzi svolané na základě žádosti potřebného kvora poslanců a i § 63 říká, že lze dát návrh na odročení: "návrhem na odročení navrhuje poslanec, aby projednávaný návrh nebyl rozhodnut ihned, ale aby se o něm jednalo buď v době pozdější, vyjádřené určitým časovým údajem, nebo podmínkou, která musí být nejprve splněna".

Tady byly dvě věci, které byly řečeny, to znamená projednání výborů, tak jestli požadujete ještě vysvětlení, pane předsedo, od legislativy, tak samozřejmě můžeme počkat, ale já to nepovažuji za nutné. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Já nezpochybňuji, že můžeme hlasovat o odročení, třeba i do čtvrtka. Já se ale ptám, jak bude pokračovat schůze u ostatních bodů, když máme pevně stanovený pořad. Jak budeme pokračovat ve čtvrtek? Který bod přijde na řadu, když nesmíme změnit pořadí bodů, a najednou tam ve čtvrtek zařadíme - já nevím, kde budeme zítra večer, kolik bodů projednáme, možná budeme v bodě 12, a najednou místo bodu 13 se vrátíme k bodu 5? To se mi skutečně nezdá.

To je všechno. My to nechceme nějak komplikovat, chtěli jsme hlasovat pro propuštění do třetího čtení, nicméně my nemůžeme za to, že není usnesení výboru a je to přitom mimořádná schůze. Opravdu bychom měli být opatrní v legislativních krocích. Teď nemluvím o obsahu, ale o proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já musím znovu konstatovat, že v tomto ohledu, pokud požadujete, pane předsedo, ještě se zeptám - jestli požadujete stanovisko legislativy, tak já samozřejmě ho nebudu dávat, to stanovisko bylo pouze mé a můj výklad jednacího řádu v tomto ohledu, pokud to požadujete, tak já samozřejmě přeruším schůzi do doby, než takové stanovisko tady bude přítomno. Svolám samozřejmě politické grémium. Vzhledem k tomu, že tu není předseda, tak ne k němu, ale sem svolám předsedy klubů na tu dobu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych tedy poprosil o to písemné stanovisko. Já se tedy domnívám - náš výklad je, že to můžeme přerušit, ale musíme přerušit schůzi a pokračovat ve čtvrtek, nebo kdy bude hotové usnesení podvýboru, a pokračovat tak jak v tom bodě, ve kterém to přerušíme. To bezesporu možné je. Já za to nemůžu, že to nemáte dobře připravené.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu sociální demokracie. Prosím pana Romana Sklenáka, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my to připravené máme a my jsme ten postup konzultovali s legislativou. Potvrdila nám, že je možné tímto způsobem postupovat. Jednací řád o tom mluví jasně. Je možné přerušit ten bod a pokračovat v něm poté, na kdy ho přerušíme.

Ale samozřejmě pokud chcete si tohle ověřit u legislativy, já s tím nemám problém, ale pokud bychom měli čekat na nějaké písemné stanovisko, tak s tím nesouhlasím. Takže já navrhuji, abychom udělali krátkou přestávku, tohle si vyjasnili s legislativou Sněmovny a pokračovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Počkejte. Schůzi řídím já v tuto chvíli. Dám slovo ještě předsedovi klubu KSČM a pak tedy samozřejmě nechám rozhodnout Sněmovnu o procedurálním návrhu, protože tady samozřejmě je otázka - já vám odcituji § 54 odst. 7 a podle toho budeme postupovat dál. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Všechny ty postupy, o kterých tady byla řeč, jsou možné. Já spíše souhlasím s tím výkladem, který je na přerušení schůze, ale to si nemůžeme dovolit v této době.

Mám úplně nejefektivnější návrh: Aby bylo učiněno zadost všemu, tak pan předsedající nechá o tom návrhu hlasovat, pan předseda klubu ODS dá námitku proti postupu předsedajícího, Sněmovna odhlasuje námitku a může se jet dál. A legislativa nezávisle na tomto hlasování může klidně zpracovat posudek pro pana předsedu klubu ODS, aniž bychom to jakýmkoliv způsobem zdržovali. Jde jen o to, jestli podstoupíme to riziko námitky proti postupu předsedajícího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu ANO, potom předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych si dovolil požádat jménem našeho poslaneckého klubu o hodinovou přestávku na jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, teď jste mi to zkomplikoval víc, než jsem si myslel. Dobře. Okamžitě chcete přestávku na klub? Dobře. Protože jsem oznámil předsedu klubu ODS, tak dávám slovo předsedovi klubu ODS. Pak vyhlásím přestávku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Není riziko námitky, riziko je, že nebudeme postupovat procedurálně dobře. Námitka není žádné riziko. Abychom dali čas legislativě, tak já bych si poté, co skončí jednání poslaneckého klubu, vzal přestávku na jednání našeho klubu v délce 30 minut. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já přes to, co všechno bylo řečeno, konstatuji pro porady klubů - (Poslanci se začínají rozcházet.) Ještě jsem nevyhlásil přestávku, vážené kolegyně a kolegové. Prosím o klid!

Budu konstatovat pro poradu klubu ODS a pro poradu klubu hnutí ANO: Byla-li schůze svolána podle § 51 odst. 4 nebo 5, rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Ustanovení odst. 4 věty druhé a třetí o zařazení písemných a ústních interpelací a odstavců 5 a 6 o změně pořadu se v těchto případech nepoužijí. V těchto případech se rovněž nepoužijí ustanovení § 97 odst. 3 věta první o předložení návrhu zákona zamítnutého Senátem, § 97 odst. 4 věta první o předložení návrhu zákona vráceného Senátem s pozměňovacími návrhy a § 98 odst. 2 věta druhá o předložení návrhu zákona vráceného prezidentem republiky.

Konstatuji, že - jak jsem řekl předtím - rozhodnutí, které tady máme učinit hlasováním Sněmovny, se nevztahuje na uvedený paragraf na přerušení bodu schůze, ale samozřejmě až skončí porady, a ty bohužel tedy skončí v 19.20 hodin, takže v tomto případě přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejšího dne do 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 17.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP