(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo další do podrobné rozpravy? Další přihlášku písemnou nemám ani přihlášku z místa nevidím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr financí, místopředseda vlády? Nemá zájem. Pan zpravodaj?Také nemá zájem.

Ve druhém čtení můžeme hlasovat pouze o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání nebo na návrh navrhovatele zkrácení lhůty pro projednání třetího čtení na 48 hodin. Tento návrh byl předložen a musíme o něm rozhodnout. Ještě zagonguji, aby všichni, kteří mají zájem o hlasování, se mohli dostavit do sněmovny.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 4, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 170 pro 75, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy ve třetím čtení projednávat až po uplynutí 72hodinové lhůty k projednání. To jistě stihneme na této schůzi bez problémů. Končím druhé čtení tohoto - ještě vidím přihlášku. Prosím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych, pane předsedající, zpochybnil hlasování. Já jsem hlasoval a nefungovalo mi to tlačítko. Tak kdybyste byl tak hodný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu pana kolegy Bronislava Schwarze o rozdílu mezi jeho hlasováním a elektronickým zápisem o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování číslo 5, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro opakování tohoto hlasování, respektive pro zpochybnění elektronického zápisu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 5. Ze 145 přítomných pro 120, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin v hlasování pořadové číslo 6, které jsem zahájil. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 149 pro 80, proti 27. Návrh byl přijat. To jistě nezmění nic na průběhu projednávání tohoto návrhu zákona.

 

 

Končím bod číslo 4. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat.

K faktické poznámce mám přihlášeného pana poslance Martina Novotného. Pravděpodobně šlo jenom o jiné hlasování, děkuji.

 

Podle pořadu schůze máme před sebou bod číslo pět. Tím je

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Požádám, aby z pověření vlády uvedl tento tisk ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Budu požadovat přítomnost pana kolegy Zlatušky a Horáčka, kteří jsou zpravodaji jednotlivých výborů. Pan ministr už se chystá. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že při prvním čtení tady proběhla podrobná diskuse a debata o tomto návrhu, omezím se na co nejkratší vystoupení.

Máte před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou reagujeme na situaci, kdy od 1. 1. roku 2015 má vejít v platnosti ustanovení, které je tam již od roku 2004 a jehož účinnost byla neustále oddalována, a to je část, která se týká kvalifikace pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že do té doby nebyla žádná čísla, tak Ministerstvo školství provedlo analýzu. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že velké množství pedagogů stále nemá tuto kvalifikaci. Na základě debat a připomínek, které proběhly i se školskými odbory a zástupci pedagogických fakult vznikl tento návrh, který máte před sebou.

Návrh řeší ve čtyřech bodech možnost řešit tuto situaci a zároveň jsme se domluvili s pedagogickými a jinými fakultami, které vzdělávají učitele, že zvýší počet kursů, ale i zvýší počet studentů v běžném studiu pro vysokoškoláky, tak abychom se od 1. 1. 2015 nedostali do situace, kde momentálně více jak 300 škol má přes 50 % nekvalifikovaných pedagogů, více jak 600 škol přes 30 % nekvalifikovaných pedagogů. V mnohých oblastech by to udělalo velké problémy. Rád bych upozornil na tabulku, kterou máte přiloženu. Tam máte celou analýzu. Každý poslanec tam může najít svůj okres, svůj kraj a může se podívat, jak konkrétně na tom vaše oblast momentálně je.

Závěrem mi dovolte vyjádřit i informaci, že s tímto návrhem vyjádřily podporu i školské odbory.

Tímto děkuji vážené a slovutné Poslanecké sněmovně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem ještě před zpravodajem, i když myslím, že jsme mohli vyčkat na zprávu zpravodaje, ale pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Není to k tomuto návrhu zákona. Já jsem velkorysý a skoro vždycky, když někdo zpochybní hlasování, tak hlasuji pro přijetí té námitky a opakované hlasování. Ale lhát se nemá!

Pan poslance Schwarz říkal, že nemohl hlasovat. Záznam o hlasování ho usvědčuje ze lži. (Zvyšuje důraznost projevu.) Hlasoval pro. Takže jedině jak mohl zpochybnit hlasování, že byl pro, a přitom chtěl být proti, nebo něco takového. Myslím, že se to nedělá. Když už chcete zpochybnit hlasování, protože někteří vaši nedoběhli, tak to aspoň použijte podle pravdy a nevymýšlejte si, že vám nefungovalo hlasovací zařízení, když na sjetině hlasování číslo 4 u vašeho jména svítí "ano". Takže jste hlasoval pro. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, to je ovšem vážný problém. Já vám, pane kolego, dám slovo k faktické poznámce až v rozpravě, protože teď to udělat nemohu. Ale to je vážný problém, protože jsme samozřejmě měli vyčkat na elektronický zápis. Já jsem vám důvěřoval a vy jste nás trochu podvedl. To se opravdu nedělá, tohle to. Teď tedy samozřejmě těžko mohu bez návrhu cokoliv jiného dělat, jenom to konstatovat pro stenozáznam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP