(Jednání pokračovalo v 17.27 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Ještě než budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, mi dovolte, abych nejdříve konstatoval omluvy z jednání. Pan poslanec Josef Hájek se omlouvá od 18 do 21 z pracovních důvodů. Pan poslanec Ludvík Hovorka se omlouvá od 17.30 ze zdravotních důvodů. A od 17 hodin se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka.

Nyní je v podrobné rozpravě přihlášen pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom zareagovat na slova pana ministra financí. Když říká, že hlavní snahou vládního návrhu je vyhovět harmonizačním kritériím, tak chci říct, že minimálně tři pozměňovací návrhy, které jsem podal, také vyhovují všem kritériím, která musí Česká republika splnit. Říkal, že to je rovnoměrný dopad. Je to rovnoměrný dopad v procentech. Není to rovnoměrný dopad v absolutních částkách. Náš návrh se snaží, aby byl rovnoměrný v absolutních částkách. Nemá cenu se chytat za slovo, kdo má pravdu, když každý mluvíme o jiném kritériu. Dneska je nerovnováha, to znamená u dražších cigaret je vyšší míra zdanění, je vyšší daň než u levných cigaret. A my navrhujeme aspoň v jednom z návrhů, aby se to zvýšilo o stejnou částku. Chci jenom připomenout, že návrhy, jak jsem je přednesl, predikují zvýšený výběr spotřební daně proti vládnímu návrhu, takže to není ani tak, že bychom prognózovali nižší příjmy státního rozpočtu, a tím komplikovali situaci vládě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler před ostatními přihlášenými do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Dobré odpoledne ještě jednou. Jenom co jsem zapomněl dříve. Tady padlo, jestli jsem v nějakém konfliktu zájmů, nebo nejsem. Nejsem, jsem zarytý a dlouhodobý nekuřák. Ale to není důvod, proč jsem se hlásil. Ze strany ministra financí tady bylo před přestávkou řečeno, že právě ten návrh Ministerstva financí daně sbližuje. Nevím, jestli pan ministr má připravené nějaké nesprávné podklady, anebo to prostě není skutečnost, ale pozměňovací návrh, který jsem předložil v určité variantě já i kolegové, kde se jedná o sazby 21,8 a 2,38, je navržen tak, aby došlo k rovnoměrnému, respektive stejnému zdražení levnějších a dražších cigaret, kdežto u vládního návrhu je ten rozdíl asi 60 haléřů. Takže tato informace tedy není pravdivá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Nyní v podrobné rozpravě pokračuje pan poslanec Koskuba a poté pan poslanec Stupčuk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jak jsem avizoval, i s osobním zájmem, přihlašuji se k pozměňovacím návrhům. Zdůrazňuji, že jsou ve skutečnosti stejné, ale připojené k různým materiálům k tomuto zákonu, a to pod čísly 1068 až 1073. Děkuji a dovolím si je předat panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Stupčuk, přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu označenému pod číslem 1085. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP