(16.50 hodin)
(pokračuje Koskuba)

Přimlouvám se za to, abyste mým pozměňovacím návrhům, ke kterým se v podrobné rozpravě přihlásím, věnovali pozornost. Není to žádná levárna. Myslím si, že bychom se měli chovat tak jako naše sousední státy a pomoci nikoliv ani tak kuřákům jako těm lidem, které to přece jenom živí a nejsou pak závislí na dávkách atd., atd.

Děkuju za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Šincla, Rykalu a pana poslance Fiedlera. Nyní má slovo pan poslanec Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Když jsem hovořil v obecné rozpravě, avizoval jsem, že podám pozměňující návrh, tzv. alternující pozměňující návrh, tak mi dovolte, abych předložil alternující pozměňovací návrh k návrhu rozpočtového výboru a ústavněprávního výboru, který je elektronicky zaevidován jako sněmovní dokument 1051. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Rykalu.

 

Poslanec Adam Rykala: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi také se přihlásit ke pozměňovacímu návrhu k tomuto návrhu zákona. Jedná se o sněmovní dokument, který je uveden jako číslo 1067. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím dalšího přihlášeného, pana poslance Fiedlera.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, ještě jednou. Já se přihlašuji k svým pozměňovacím návrhům pod čísly 1016, 1065 a 1066, které jsou uvedeny ve sněmovních tiscích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím - a teď je vás tady hodně, takže přečtu pořadí. Jste puštěn, pane poslanče Urbane. Váš kolega vás pouští, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji pěkně. Jen krátce. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 1056.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura do podrobné rozpravy, je-li tomu tak.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se odkazuji na své tři pozměňovací návrhy, které jsou uloženy jako sněmovní dokumenty číslo 1053, 1054 a 1055.

A nedá mi to, protože těch návrhů je více než deset z mnoha politických klubů: vzpomeňte si, jestli mě paměť neklame, tak původní návrh vlády byl, abychom to schválili podle § 90.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan ministr s přednostním právem.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vzhledem k prodlení a času navrhl zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin, to za prvé.

A taky bych chtěl jenom trošku okomentovat, že záměrem novely nebylo měnit strukturu zdanění, ale především splnit kritéria minimálního zdanění s co možná nejnižším dopadem na strukturu trhu. Takže z tohoto důvodu u ostatních tabákových komodit navýšení sazeb daně bylo zvoleno tak, aby byl dodržen rovnoměrný dopad na všechny tabákové výrobky. My jsme skutečně na ministerstvu na tom strávili strašně moc debat. Každý má na to jiný názor. Také jsme mluvili několikrát s naším největším výrobcem a chápu podporu Hospodářské komory i americké hospodářské komory, nebo kdo to všechno podpořil, takže šlo hlavně o to, a my si myslíme, že náš návrh je spravedlivý, procentuálně. Protože je vysoce pravděpodobné, že dalším daňovým zvýšením by došlo právě u spotřebitelů nejlevnějších segmentů cigaret k přesunu do šedé ekonomiky. Takže si myslím, že to navýšení procenta, kde od těch nejnižší je to 5,3 % až 5,6 u nejdražších. A absolutní zdražení 2,90 nebo 3,50 koruny, tak podle našeho názoru je to optimální návrh pro všechny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, budu velmi stručný. Za prvé chci panu ministrovi ve vší úctě říct, že jsem přesvědčen, že ten dopad není rovnoměrný. Že je mnohem tvrdší na dražší druhy cigaret než na levnější druhy cigaret. A znovu podotýkám, že cigarety podle našeho názoru nejsou sociální komodita a že přesun na trhu od dražších k levnějším podle mého názoru není nic, co by mohlo potěšit kohokoliv včetně bojovníků proti kouření a lékařů. Ale prosím, to vyjádříme hlasováním o pozměňujících návrzích.

Já jsem se mezitím mohl seznámit s pozměňujícím návrhem 1054 pana poslance Stanjury a vzhledem k tomu, že je v podstatě totožný s mým pozměňujícím návrhem 1052, který jsem avizoval, tak to nechci zpravodaji komplikovat, ani vám, a tento svůj pozměňující návrh stahuji a podporuji návrh pana poslance Stanjury.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Stanjuru, faktická poznámka pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní místopředsedkyně. Omlouvám se panu kolegovi Stanjurovi, ale to, co tady běží v té diskusi, mě trošku znepokojuje. Padl tady návrh od pana ministra na zkrácení lhůty a tak podobně. Já, nezlobte se na mě, se skutečně potřebuji poradit se svým klubem, jak s tím návrhem naložit, a proto teď žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce půl hodiny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, tudíž tedy vyhlašuji přestávku do 17.27 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP